Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Notiks konference „Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)”
Gunta Kraģe
09.06.2015

10. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 14.30 Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76 B-1.auditorijā notiks konference „Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)”.

Jau trešo gadu 39 Latvijas skolās tiek ieviesta programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, taču APU idejas Latvijā dzīvo jau piekto gadu. Konferencē aktualizēs APU programmas nozīmību Latvijas skolās, iepazīsitinās  ar citu valstu pieredzi līdzīgu programmu ieviešanā un varēs gūt ierosmi tālākajam darbam.

Konferences programma:

9.30- 10.00 Reģistrācija
10.00-10.20

Konferences ievadvārdi 
Dita Nīmante, Linda Daniela, Baiba Martinsone (LU)
"Atbalsts pozitīvai uzvedībai  (APU) ieviešana Latvijā"

10.20-10.30 Marika Maslovska, zinātniski pētnieciskais darbs 
„Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sistēmas izveide”,
 ieviešanas rezultāti Liepājas 15. vidusskolā un Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā
10.30-12.00

Vicki A.McGinley (ASV, Vest Česteras universitātes profesore) "Atbalsts pozitīvai uzvedībai – izvērtēšana un rīcība"
Tiks nodrošināts tulkojums.

12.00-12.30

Pārtraukums, kafijas pauze.

12.00-13.00Vicki A.McGinley, Ilona Brūveris, Dita Nīmante, Linda Daniela, Baiba Martinsone. Iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes. APU ieviešana skolās. 
13.00-14.00

Ilona Brūveris (Austrālija) "Uzvedības traucējumi: kas palīdz un kāpēc tas palīdz?"

14.00-14.30Noslēguma jautājumi, nākotnes plāni.

 

Konferencē aicināti piedalīties dalībnieki no skolām, kas īsteno programmu Atbalsts pozitīvai uzvedībai, kā arī citi interesenti.  Pieteikt dalību var tiešsaistē: http://goo.gl/forms/cQXaaqBsak

Konferenci organizē LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs sadarbībā ar Pedagoģijas nodaļu.

Konferences maksa 10 EUR. Maksājumu var veikt uz LU kontu ar norādi „APU konference” vai konferences dienā uz vietas.

Rekvizīti konferences dalības maksas pārskaitīšanai:
Latvijas Universitāte
Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586
(PVN Reģ. Nr. LV 90000076669)
IBAN LV51NDEA0000082414423
Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil. Kods NDEALV2X

Par programmu "Atbalsts pozitīvai uzvedībai"

 Programma (APU) ir daļa no ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei", ko īstenoja LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 39 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru (2011-2014). Plašāk: www.atbalsts.lu.lv.