Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Konference „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” par vardarbības bioloģiskiem, psiholoģiskiem un pedagoģiskiem aspektiem
Dr.paed. Dita Nīmante, Dr.sc.admin. Gunta Kraģe,
23.10.2015

Trešdien, 28. oktobrī, plkst.10.00 Latvijas Universitātes (LU) Mazā aulā, Raiņa bulv. 19, norisināsies konference „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, kuras galvenā tēma būs „Vardarbības bioloģiskie, psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti”, ko organizē LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPIC) sadarbībā ar Pedagoģijas nodaļu.

Jau ceturto gadu pēc kārtas turpinās programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU) ieviešana skolās. 39 Latvijas skolas, kuras Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (2011-2014) ietvaros īstenoja projekta aktivitātes, turpina labo pieredzi, nodrošinot projektā iegūto rezultātu ilgtspēju. Mainoties sabiedrībai, mainās skolēnu paaudzes un līdz ar to, mainās arī skolēnu uzvedība. Samazināt problēmgadījumus skolā, veicināt skolēnu sociālās prasmes un uzlabot sekmes mācībās ir aktualitātes mūsdienu skolā. Sistemātisks un vienots pedagogu darbs, pozitīvi formulēti iekšējās kārtības noteikumi, praktiska iesaiste pozitīvas uzvedības īstenošanā skolā ir viena no atslēgām pozitīvām pārmaiņām skolā.

Šajā mācību gadā APU skolu tīklā kā 40 skola iesaistījusies arī Liepas pamatskola, uzsākot pozitīvas pārmaiņas, ieviešot programmu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. Ar katru dienu no skolām un pašvaldībām interese pieaug, kas liecina par ieinteresētību pozitīvām pārmaiņām izglītībā.

Konferencē piedalīsies Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns, profesors Andris Grīnfelds un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vadītāja Inita Juhņēviča, akcentējot skolas personāla un vadītāju lomu izglītības kvalitātes pilnveidē un pozitīvu pārmaiņu ieviešanai skolās.

Konferencē LU profesors Juris Imants Aivars uzstāsies ar tēmu „Cilvēku agresivitātes un vardarbības bioloģiskie aspekti”, centra „Dardedze” klīniskais psihologs Līga Redliha par „Vardarbība skolā - cēloņi un sekas” un LU asociētā profesore Dita Nīmante „Vardarbība – kā to risina APU?” Būs iespēja uzdot visiem referentiem jautājumus un padiskutēt.

Konference ir kā iespēja padziļināt savas zināšanas par agresivitātes bioloģiskajiem cēloņiem un no psiholoģiskā viedokļa izzināt, kāpēc rodas vardarbība un kādas ir vardarbības sekas, kā arī - kā darbs ar vardarbību īstenojas APU sistēmā.

Konferencē aicināti piedalīties dalībnieki no skolām, kas īsteno programmu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, kas plāno uzsākt šīs programmas īstenošanu, kā arī citi interesenti.

Konferenci organizē LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs sadarbībā ar Pedagoģijas nodaļu.

Pieteikšanās līdz 26.oktobrim tiešsaistē: http://goo.gl/forms/NNQK3tGqTj.

Darba kārtība:

9.30-10.00 Reģistrācija
10.00–10.20Konferences ievadvārdi
Prof. Andris Grīnfelds, LU PPMF dekāns (LU)
Inita Juhņēviča, IKVD vadītāja (IKVD)
10.20–11.40    Prof. Juris Imants Aivars (LU)
Cilvēku agresivitātes un vardarbības bioloģiskie aspekti
11.40-11.50 Iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes.
11.50-12.20 Pārtraukums, kafijas pauze.
12.20–13.40Līga Redliha, klīniskais psihologs (centrs „Dardedze”)
Vardarbība skolā - cēloņi un sekas.
13.40-13.50Iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes
13.50–14.20   Asoc.prof. Dita Nīmante (LU)
"Vardarbība – kā to risina APU"
14.20–14.30 Noslēguma jautājumi, nākotnes plāni.
14.30–15.00 Jauno APU skolu tikšanās

Darba kārtība (PDF)

Konferences maksa -  10 EUR. Maksājumu var veikt uz LU kontu ar norādi „APU konference” vai konferences dienā uz vietas.

LU konta rekvizīti:
Latvijas Universitāte
Raiņa bulv. 19, Rīga LV-⁠1586
(PVN Reģ. Nr. LV 90000076669)
IBAN LV51NDEA0000082414423
Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil. Kods NDEALV2X

Konferences maksā ietilpst organizatoriskie izdevumi, lektoru apmaksa, kafijas pauze, apliecība par konferences apmeklējumu.

Papildus informācija:

Rita Ābele, LU PPMF PPIC direktora vietniece
Tālr.: 29156101, 27118574
E-pats: rita.abele@lu.lv