Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Topošie sociālie pedagogi piedalās Latvijas sociālo pedagogu asociācijas pasākumā
Melita Dunce, LU PPMF bakalaura programmas "Sociālais pedagogs" studente
11.10.2017

28. septembrī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) studiju programmas (SP) "Sociālais pedagogs" 3. kursa studenti apmeklēja semināru sociālajiem pedagogiem. Semināra ietvaros tika runāts par jaunākajām aktualitātēm, tai skaitā SP "Sociālais pedagogs" direktores pienākumu izpildītāja, LU docente Gunta Kraģe iepazīstināja ar projektu "PuMPuRS", kas paredzēts atbalstam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Tikām informēti par projekta mērķi, uzdevumiem, kā arī par biežākajiem riskiem, kādēļ skolēni priekšlaicīgi pārtrauc mācības.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Millere atgādināja sociālajiem pedagogiem par to, ka kopš 2016. gada 3. oktobra ir iespējams pieteikt konsultācijām un atbalsta programmas izstrādei bērnus ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām, iesaistot arī bērnu vecākus. Konsultatīvā nodaļa darbojas kā atbalsts sociālajiem pedagogiem, kuri ir darījuši visu iespējamo, lai risinātu bērna problēmas, taču tas līdz šim nav izdevies.

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) pārstāves atgādināja par iespējām vadīt lekcijas skolēniem par dažādām tēmām saistībā ar veselību, higiēnu, kā arī par atkarības problēmām. Šīs lekcijas vada profesionāli speciālisti, atkarībā no tēmas, kāda ir izvēlēta nodarbībai. Pārstāves no Sociālā dienesta informēja un atgādināja par iespējām sociālajiem pabalstiem skolēniem un viņu ģimenēm, kā arī bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs un audžuģimenēs.

Mums - topošajiem sociālajiem pedagogiem seminārs bija ļoti noderīgs, jo ieguvām jaunas zināšanas, kā arī informāciju par iespējām un atbalstu no dažādām institūcijām, kas palīdz un sniedz atbalstu sociālā pedagoga darbā.