Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Arodbiedrība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.10.2015

Latvijas Universitātes Arodbiedrības organizācijas
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pirmorganizācijas priekšsēdētāja

Sanita Baranova

Adrese: PPMF, Jūrmalas gatve 76, A-⁠120.kab.
E-⁠pasts: sanita.baranova@lu.lv
Tālr.: 67033860

Latvijas Universitātes Arodbiedrības organizācija (LU mājas lapā)

Latvijas Universitātes Arodbiedrības organizācija ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai pārstāvētu un aizstāvētu savu biedru darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses saskaņā ar Latvijas Republikas Arodbiedrību likumu, citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un saviem Statūtiem, kā arī ievēro principus un normas, kas noteiktas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Starptautiskās darba organizācijas konvencijās un citos starptautiskos dokumentos.

LU Arodbiedrības organizācijas struktūra

  • Padome
  • Valde
  • Revīzijas komisija
  • Pirmorganizācijas
Kā kļūt par LU Arodorganizācijas biedru

LU darbinieks, paužot vēlmi iestāties LU Arodbiedrības organizācijā, aizpilda iesnieguma veidlapu (veidlapu var saņemt pie pirmorganizācijas priekšsēdētāja vai LU AO birojā). Lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu pieņem pirmorganizācija.
Saskaņā ar LU AO Statūtu 13.punktu piederība organizācijai sākas ar tā mēneša pirmo datumu, par kuru nomaksāta biedru nauda, kuras lielums strādājošiem biedriem ir 1% apjomā no darba samaksas.

Koplīgums

Darba koplīgumu LU slēdz Rektors kā darba devējs un LU Arodbiedrības organizācija kā LU darbinieku pārstāvis, lai vienotos par noteikumiem ar darba tiesiskajām attiecībām saistītos jautājumos. Esošais koplīgums stājies spēkā 2015.gada 1.janvārī un darbojas trīs gadus ar noteikumu, ka ik gadu novembrī puses pārskata Koplīguma noteikumus un izpildi. Koplīgumu var grozīt, pusēm vienojoties.