Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas (BPVA) KOPSAPULCE (13.04.2018.)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.04.2018

Rīgas Tehniskās universitātes Muzejā (Kronvalda bulvārī 1, Rīga)

Laiks Pasākuma norise
10.30 – 11.00Reģistrācija
11.00 - 11.10Kopsapulces atklāšana
BPVA valdes pr-tāja  prof. emeritus  Aīda Krūze
11.10 – 11.30BPVA galvenie pasākumi pārskata periodā fotogrāfijās
Dokumentējis: Dr. Artūrs Medveckis (Liepājas Universitāte)
11.30 – 11.50Uzrunas: Rīgas Igauņu pamatskolas un Rīgas Lietuviešu vidusskolas  pārstāvji
11.50 – 12.00Izdevums „Dzīves nenogurdināmā”
A. Šmite, A. Treija
12.00 - 12.20Skolas ēka kā audzinātāja
LU prof. Iveta Ķestere
12.20 –12.50Referāts:  Trīs simtgades. Trīs valstis. Trīs arhitekti
Kolm riiki. Kolm sajandit. Kolm arhitekti
Trys šalys. Trys šimtmečiai. Trys architektai
RTU asoc. prof. Alīda Zigmunde
12.50 – 13.20Izstādes apskate;  sarunas ar Rīgas Igauņu pamatskolas un Rīgas Lietuviešu vidusskolas  pārstāvjiem
13.20 –14.00Pusdienas
14.00 – 14.45Atskaite par paveikto pārskata periodā un turpmāko darbību: BPVA Baltijas valstu jubilejas gadā
Ziņo: Igaunijas, Lietuvas, Latvijas nodaļu pārstāvji:
Veronika Varik,  Vidimantas Raudys, Aīda Krūze
14.45  - 15. 30BPVA 3. rakstu krājuma sagatavošanas norise
Projekta vad. prof. Iveta Ķestere
Rakstu krājuma atvēršanas un kopsapulces organizēšana novembrī
Aīda Krūze

 

KOPSAPULCES PROGRAMMA LV (pdf)

General meeting of Baltic Association of the Historians of Pedagogy (ENG - pdf)

 

 

Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas (BPVA) KOPSAPULCE (18.03.2017.)

Rīgas Tehniskās universitātē, 225.telpā (Kronvalda bulvārī 1, Rīga)

Laiks Pasākuma norise
10.30 – 11.00Reģistrācija
11.00 - 11.15Kopsapulces atklāšana
BPVA valdes pr-tāja  prof. emeritus  Aīda Krūze
11.15 – 11.40Reformācijai – 500
Pētījums „Reliģijas klātbūtne RTU 155 gados”
RTU asoc. prof. Alīda Zigmunde
11.40 – 12.15Atskaite par paveikto pārskata periodā un turpmāko darbību.
Ziņo: Igaunijas, Lietuvas, Latvijas nodaļu pārstāvji -
Veronika Varik, Vidimantas Raudys, Aīda Krūze
12.15 - 12.45BPVA 3. rakstu krājuma sagatavošanas norise.
Projekta vad. prof. Iveta Ķestere
Ziņo:  Igaunijas, Lietuvas, Latvijas nodaļu atbild. redaktori
12.45 - 13.45    Pusdienas
14.00 – 14.45 LU Akadēmiskās bibliotēkas (1524) apmeklējums.
Izstāde „Evaņģēlija gaismā. Reformācija 16.gs. pirmavotos no bibliotēkas krājuma”.
Direktore Venta Kocere
Rokrakstu un reto grāmatu lasītavas vad. Dr. Aija Taimiņa

 
Noslēgumā -  ceļojošās izstādes “Reformācijai 500” apmeklējums
Doma laukumā. Izstādei paredzētas 68 pieturas vietas visā Eiropā.

Piezīme:  Kronvalda bulv. 1, 225. telpa – no dežuranta taisni pa kāpnēm uz 2. stāvu

 

 

Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas (BPVA) KOPSAPULCE (29.04.2016)

Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (Jūrmalas gatve 76, Rīga)
G-16. auditorijā

10.00 – 11.00 Reģistrācija Rīta kafija Lietuvas, Igaunijas kolēģiem

11.00 – 11.20 Kopsapulces atklāšana
BPVA valdes priekšsēdētāja, prof. Aīda Krūze, goda priekšsēdētāja Leonards Žukovs
Piemiņas brīdis bijušajiem asociācijas biedriem:
Vello Paatsi (1948 – 2015), Lembit Andresen (1929 – 2016)

11.20 – 12.00 Atskaites par paveikto un plānoto darbību
Ziņo: Igaunijas, Lietuvas, Latvijas nodaļu pārstāvji

12.00 – 12.20 BPVA projekts ”Pārmaiņas izglītībā Baltijas valstīs pēc neatkarības atgūšanas” (3. kolektīvās monogrāfijas izstrādes gaita)
Ziņo: prof. Iveta Ķestere

12.30 – 13.30 Pusdienas (kafejnīcas Zaļā zāle)

13.30 – 14.30 BPVA projekta pētījumu prezentācijas
Topošo rakstu autori no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas nodaļām
Diskusija

15.00 Izbraukums uz Rīgas Skolu muzeju (adrese: K. Barona ielā 99)
15.30 – 16.30 Pieredzes apmaiņa Rīgas Skolu muzejā

Writed by BPVA, 22.04.16.

BAHP General Assembly - April 29, 2016

Faculty of Pedagogy, Psychology and Art, University of Latvia (Rīga, Jūrmalas gatve 76)
Room G-16

10.00 – 11.00 Registration Welcome coffee for colleagues from Lithuania and Estonia

11.00 – 11.20 Opening of the General Assembly
Chair of the board of BAHP Prof Aīda Krūze, honorary chair Leonards Žukovs
Commemoration of the former members of the association:
Vello Paatsi (1948 – 2015), Lembit Andresen (1929 – 2016)

11.20 – 12.00 Reports on the accomplished and planned activities:
Delivered by representatives of the departments of Estonia, Lithuania, Latvia

12.00 – 12.20 BAHP’s project ’Change in Education in the Baltic Countries after Regaining Independence’ (development of the 3rd collective monograph)
Reported by: Prof Iveta Ķestere

12.30 – 13.30 Lunch (Cafe’s Green Hall)

13.30 – 14.30 Presentations of BAHP’s project researches
Authors of the articles in progress from the departments of Latvia, Estonia, Lithuania
Discussion

15.00 Leaving for the Museum of Riga Schools (address: K. Barona street 99)
15.30 – 16.30 Exchange of experience in the Museum of Riga Schools

Writed by BPVA, 22.04.2016.

Members from Baltic Association of Historians of Pedagogy participated in ISCHE 36

Members from Baltic Association of Historians of Pedagogy participated in the 36th ISCHE (International Standing Conference for the History of Education) at the Institute of Education, University of London. It was held from the 23rd to the 26th of July, 2014.

ISCHE was founded in 1978 to promote both international scholarship and co-operation in the field of history of education. It is an academic society dedicated to fostering research and enhancing intellectual exchange and cooperation among historians of education around the globe.

The theme of the ISCHE 36 was „Education, War and Peace”. The 36th ISCHE conference, at the centenary of the outbreak of World War I aimed at addressing relationships between education and war, and also the role of education in fostering peace. War includes armed conflict between nations, but also other forms of belligerence between rival forces within and across states such as civil wars, culture wars, cold wars, and types of warfare for example ideological warfare, economic warfare and physical combat in all its forms. Peace includes a formalized state of harmony, and also embraces reconciliation and collaboration towards shared goals. Education in many forms, institutional and informal, contributes to war and to peace through formal systems at all levels from school to university, military training, through civics and citizenship, museums, peace movements, art, the media and official propaganda.

Six delegates from Latvia and Lithuania participated in the conference with the presentations:
• Ķestere, Iveta (University of Latvia) Classroom Culture as a Scene of Political Propaganda: Communism and Nazi Regime in Latvian Classroom (1940-1945).
• Ķestere, Iveta; Grāvīte Aija (University of Latvia) Defending World Peace as a Concept of Civic Education in the Soviet School (1947-1978).
• Ozola, Iveta (University of Latvia) Der Einfluss des zweiten Weltkrieges auf die Pädagogik als Wissenschaft: das Beispiel Lettlands (1940-1945) (Impact of the Second World War on the educational Sciences: the case of Latvia (1940-1945))
• Stonkuvienė, Irena (Vilnius University) Between war and peace: children and youth organisations in Lithuania in 1940s and 50s.
• Zigmunde, Alīda (Riga Technical University) The Riga Polytechnic Institute – life of an institution of higher education during WWI.
• Znotiņa, Lilita (University of Latvia) Children`s recovery in Latvia after World War I and development of paedology.

Altogether in the conference paricipated over 500 delegates from all the continents. ISCHE 37 will be held in Turkey, Istanbul with the theme – „Education and Culture”.

ISCHE 2013 in Riga

ISCHE 35
Riga, Latvia
August 21 – 24, 2013

Theme: EDUCATION AND POWER

Education per se is power, or so educators truly believe. Education is able to influence politics, the business environment, faith, teachers and parents, as well as the media.

Throughout time, power in the field of education has been attempted to be realized, demonstrated, proven and imposed by a variety of actors: politicians, public figures, the clergy, businessmen, warlords, teachers, parents, and the mass media among others. The power structure has changed according to the political system, market economy, tradition, and even fashion.

Therefore, ISCHE 35 will focus on the following issues: how does power – usurped or self-proclaimed, appointed, democratically or naturally won – act upon the field of education? How has power affected teachers and their education? How does teacher education affect power? How has power and education affected childhood and adolescence? How is power reflected in curriculum, textbooks, and teaching aids? How do the educational sciences serve power, and how are they legitimate power? How possible in the field of education is it to support, restrict, stimulate and deny through power?

Conference sub-themes:
1. Power and educational policy
2. Power and the teacher
3. Power and childhood and youth
4. Power and curriculum, textbooks, and teaching materials
5. Power and educational sciences
6. Power and gender education

Keynote speakers:
Prof. Maris A. Vinovskis – University of Michigan, U.S.
Prof. Marc Depaepe – Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Prof. Tatjana Koķe – University of Latvia, Latvia

Organizers: Baltic Association of Historians of Pedagogy, University of Latvia