Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kultūras pedagogu biedrība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.03.2017.

Kultūras pedagogu biedrībā sadarbojas kultūras un mākslas pedagoģijas pārstāvji – studenti, skolotāji, pasniedzēji, zinātnieki un entuziasti. Apvienojot savas zināšanas un idejas, mēs vēlamies pilnveidot kultūras vērtību izpratni un paaugstināt to nozīmi mācību procesā izglītības iestādēs.

Kultūras pedagogu biedrības mērķi

  • Sekmēt kultūras vērtību izpratni sabiedrībā un kultūrkompetences aktualitāti izglītībā;
  • Sniegt informatīvu un metodisku atbalstu, veicinot kultūras izglītības speciālistu savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu.

Kultūras pedagogu biedrības uzdevumi:

  • Piedalīties konceptuālu jautājumu risināšanā par kultūras, kultūras vēstures un kulturoloģijas apguvi izglītības iestādēs;
  • Iesaistīties projektos un programmās, kas skar izglītības dokumentu, metodisko materiālu un mācību līdzekļu izstrādi un pilnveidi.

Vairāk informācijas biedrības māja lapā - www.kulturaspedagogi.lv

Biedrības dibinātāji

Dr. paed. Austra Avotiņa, mākslas zinātniece, Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) asociētā profesore
Dr. sc. admin. Andrejs Mūrnieks, LU PPMF docents
Ļevs Rusilo, LU PPMF students
Mg. philol. Valērija Frolovičeva, LU PPMF studente

Kontaktinformācija:

E-pasts: Kulturas.pedagogi@gmail.com