"EKSELENCES BALVA"

VALODU JOMAS SKOLOTĀJIEM


Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) ir vadošā Latvijas skolotāju izglītības un tālākizglītības jomā; fakultātes gandrīz 40 gadu pastāvēšanas laikā to absolvējuši vairāki tūkstoši Latvijas skolotāju un laikam var droši apgalvot, ka nav nevienas skolas, kurā nestrādātu vai kuru nevadītu fakultātes absolventi. Tādēļ ir nozīmīgi turpināt saglabāt ciešu saiti ar fakultātes bijušajiem studentiem, turpināt atbalstīt viņu tālākizglītību un pozitīvi novērtēt ieguldīto darbu un sasniegtos rezultātus.

Lai sekmētu paveiktā ilgtspēju un veiksmīgākās inovatīvā darba pieredzes pārnesi uz citām skolām, ir svarīga izcilības izcelšana individuāla skolotāja darbā ar plašākas sabiedrības iesaistīšanos, piešķirot īpašu – Ekselences balvu, tā atzīmējot pašus labākos, visefektīvāk strādājošos.

Pasākumu „Ekselences balva” izveidojis LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar LU fondu un Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju, bet valodu skolotājiem adaptējuši LU PPMF,  valodu skolotāju un nozaru asociācijas, ārvalstu institūciju pārstāvniecības Latvijā, kas veicina svešvalodu apguvi un sniedz pedagoģisko atbalstu Latvijas skolotājiem, kā arī citas atbalstītājorganizācijas.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai – skolai ar 60 gadu tradīciju padziļinātas vācu valodas apguves nodrošināšanā - 2021. gads ir īpaši nozīmīgs arī ar dibināšanas 100. gadskārtas atzīmēšanu, tādēļ skolas direktore Gundega Muceniece 2021. gada pavasarī aicināja Latvijas Vācu valodas asociāciju, Gētes institūtu Latvijā, kā arī LU PPMF organizēt labāko Latvijas vācu valodas skolotāju darba atzīšanu un izcelšanu, kā arī šo skolotāju labās prakses pieredzes pārnesi uz citām skolām. 

   

  LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (turpmāk – PPMF) ir lielākā Latvijas Universitātes struktūrvienība, kas attīsta svarīgākās cilvēkzinātnes – izglītības zinātnes un psiholoģiju – kā arī mūsdienās tik nepieciešamo dizaina un interjera mākslas jomu.

Fakultātē var studēt un veikt pētniecību arī izglītības vadībā, veicinot savas līdera prasmes. PPMF ir lielākais skolotāju un psihologu izglītības centrs Latvijā, īpaši klīnisko, skolas un organizācijas psihologu. Tā piedāvā topošiem skolotājiem iegūt izglītību atbilstoši projekta “Skola 2030” koncepcijas pamatnostādnēm un pēc tam strādāt par skolotājiem jebkurā izglītības posmā no  pirmsskolas līdz vidusskolai.

Vairāk informācijas: www.ppmf.lu.lv 


 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ir dibināta 1921.gadā un kopš 1962. gada nodrošina padziļinātas vācu valodas apguves piedāvājumu, bet kopš 1997.gada skolā iespējams kārtot starptautisko vācu valodas diploma eksāmenu (vācu val. – Deutsches Sprachdiplom). Skolas vācu valodas tradīcijas šodien tiek turpinātas gan organizējot atklāto olimpiādi vācu valodā, gan dodot iespēju katram ģimnāzistam apgūt vācu valodu viņa izvēlētajā līmenī.

Vairāk informācijas: www.rvvg.lv/­


  Gētes institūts

Gētes institūts ir Vācijas Federatīvās Republikas kultūras institūts, kas darbojas visā pasaulē. 

Institūts veicina vācu valodas apguvi ārvalstīs un aktīvi iesaistās starptautiskajā sadarbībā kultūras jomā. Ar informāciju par Vācijas kultūras, sabiedrisko un politisko dzīvi Gētes institūts sniedz visaptverošu priekšstatu par Vāciju. Īpašs darbības virziens ir stiprināt vācu valodas kā svešvalodas lomu un nozīmi lokālajās izglītības sistēmās, tostarp nodrošinot vācu valodas skolotāju pilnveidi un tālākizglītību. Institūta kultūras un izglītības programma veicina starpkultūru dialogu un paver līdzdalības iespējas kultūras procesos, tādējādi stiprinot pilsoniskās sabiedrības attīstību un veicinot globālo mobilitāti.

Vairāk informācijas: www.goethe.de/ins/lv/lv/uun.html


 Latvijas vācu valodas skolotāju asociācija

Brīvprātīga biedrība, kas dibināta 1991. gadā.

Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas darbības mērķi ir popularizēt vācu valodu un kultūru Latvijā, atbalstīt vācu valodas skolotājus, kā arī atbalstīt skolēnus, kuri apgūst vācu valodu.

Lai atbalstītu vācu valodas skolotājus asociācija organizē vācu valodas skolotāju tālākizglītību, vācu valodas skoltāju konferences  un Baltijas valstu starptautiskos kongresus, nodrošina komunikāciju ar citu valstu vācu valodas skolotāju asociāciju biedriem, nodrošina aktuālas informācijas apriti un atbalsta skolotāju dalību starptautiska mēroga pasākumos. 

Savukārt, atbalstot skolēnus, asociācija organizē vācu valodas olimpiādes (reģionālā, valsts un Baltijas valstu mērogā), regulārus tematiskus konkursus, atbalsta skolēnu vācu valodas vasaras nometnes un dalību starptautiska mēroga pasākumos;

Vairāk informācijas: www.dlvl.lv

  “Lidl Latvija”

Mazumtirdzniecības uzņēmums “Lidl” kā daļa no Nekarzulmā (Vācijā) bāzētās “Schwarz Group” ir viens no vadošajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Vācijā un Eiropā. “Schwarz Group” apgrozījums 2019. finanšu gadā sasniedza 113,3 miljardus eiro. Pašlaik “Lidl” strādā vairāk nekā 310 000 darbinieku 32 pasaules valstīs. “Lidl” ir vairāk nekā 11 200 veikali un 200 loģistikas centri 29 valstīs. Saviem klientiem “Lidl” piedāvā augstākās kvalitātes produktus par zemākajām cenām. “Lidl” veikalos ir pieejami gan visā pasaulē pazīstami “Lidl” zīmoli dažādās produktu kategorijās, gan arī vietējie produkti. Uzņēmums klientiem piedāvā iegādāties ikdienai nepieciešamo - pārtikas produktus, sadzīves priekšmetus, kosmētiku, apģērbu, preces dārzam, instrumentus un citas preces.

SIA “Lidl Latvija” izveidots 2018. gada februārī. Uzņēmums 2021. gada janvārī oficiāli atklāja savu loģistikas centru Rīgā un šobrīd fokusējas uz sava veikalu tīkla būvniecību visā Latvijā.

Vairāk informācijas: Lidl.lv un LinkedIn.

Ekselences balva valodu jomas skolotājiem tiek piešķirta valodu jomas skolotājiem, kas atbilst sekojošiem kritērijiem:​​​​​​​

 • vada mūsdienīgas un aizraujošas stundas;
 • ieinteresē skolēnus mācīties;
 • palīdz sasniegt labākos rezultātus ikvienam skolēnam;
 • mērķtiecīgi sevi profesionāli pilnveido;
 • prot reflektēt par savu profesionālo darbību;
 • ir vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze;
 • ir ieguvis labu reputāciju skolēnu, kolēģu, vecāku vidū.

Ekselences balvu skolotājam veido:  

 • mākslinieciski izgatavots priekšmets ar plāksnīti, uz kuras ir norādīts balvas pasniedzējs;
 • naudas balva, kuru piešķir atbalstītāji, 1400 eiro apmērā;
 • balvas saņemšanas apliecinājuma diploms;
 • izglītības un zinātnes ministra pateicības raksts.