"EKSELENCES BALVA"

VALODU JOMAS SKOLOTĀJIEM


Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) ir vadošā Latvijas skolotāju izglītības un tālākizglītības jomā; fakultātes gandrīz 40 gadu pastāvēšanas laikā to absolvējuši vairāki tūkstoši Latvijas skolotāju. Varam droši apgalvot, ka nav nevienas skolas, kurā nestrādātu vai kuru nevadītu fakultātes absolventi. Tādēļ ir nozīmīgi turpināt saglabāt ciešu saiti ar fakultātes bijušajiem studentiem, turpināt atbalstīt viņu tālākizglītību un pozitīvi novērtēt ieguldīto darbu un sasniegtos rezultātus.

Lai sekmētu paveiktā ilgtspēju un veiksmīgākās inovatīvā darba pieredzes pārnesi uz citām skolām, ir svarīga izcilības izcelšana individuāla skolotāja darbā ar plašākas sabiedrības iesaistīšanos, piešķirot īpašu atzinību – Ekselences balvu, tā atzīmējot pašus labākos, visefektīvāk strādājošos.

Pasākumu „Ekselences balva” izveidojis LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar LU fondu un Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju, bet valodu skolotājiem adaptējuši LU PPMF,  valodu skolotāju un nozaru asociācijas, ārvalstu institūciju pārstāvniecības Latvijā, kas veicina svešvalodu apguvi un sniedz pedagoģisko atbalstu Latvijas skolotājiem, kā arī citas atbalstītājorganizācijas.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai – skolai ar 60 gadu tradīciju padziļinātas vācu valodas apguves nodrošināšanā - 2021. gads bija īpaši nozīmīgs, atzīmējot  100. gadu pastāvēšanas jubileju, tādēļ skolas direktore Gundega Muceniece 2021. gada pavasarī aicināja Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju, Gētes institūtu Latvijā, kā arī LU PPMF organizēt labāko Latvijas vācu valodas skolotāju darba atzīšanu un izcelšanu, kā arī šo skolotāju labās prakses pieredzes pārnesi uz citām skolām. 

Turpinot LU PPMF uzsākto sadarbību ar Latvijas Vācu valodas asociāciju un Gētes institūtu Latvijā, 2023. gadā tika rosināts iedibināt tradīciju un „Ekselences balvu” piešķirt arī citu valodu skolotājiem. 2023. gadā „Ekselences balva” valodu jomā sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju un British Council pārstāvniecību Latvijā tiks piešķirta arī talantīgam angļu valodas skolotājam.

   

  LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (turpmāk – PPMF) ir lielākā Latvijas Universitātes struktūrvienība, kas attīsta svarīgākās cilvēkzinātnes – izglītības zinātnes un psiholoģiju – kā arī mūsdienās tik nepieciešamo dizaina un interjera mākslas jomu.

Fakultātē var studēt un veikt pētniecību arī izglītības vadībā, veicinot savas līdera prasmes. PPMF ir lielākais skolotāju un psihologu izglītības centrs Latvijā, īpaši klīnisko, skolas un organizācijas psihologu. Tā piedāvā topošiem skolotājiem iegūt izglītību atbilstoši projekta “Skola 2030” koncepcijas pamatnostādnēm un pēc tam strādāt par skolotājiem jebkurā izglītības posmā no  pirmsskolas līdz vidusskolai.

Vairāk informācijas: www.ppmf.lu.lv 


  Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija (LAVSA, vai Latvian Association of Teachers of English (LATE)) ir brīvprātīga biedrība, kas dibināta 1992. gadā.

Jau vairāk nekā 30 gadus LAVSA aktīvi uzsver skolotāju nozīmīgo darbu ar skolēniem, mācot ne tikai angļu valodu, bet arī dzīves prasmes, sekmē angļu valodas skolotāju tīklošanos un pieredzes apmaiņu Latvijas un starptautiskā līmenī un popularizē inovatīvas svešvalodu apguves pieredzi Latvijā.

Ikgadējās LAVSA konferencēs, kas tradicionāli notiek augustā īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, ir būtisks ieguldījums angļu valodas skolotāju tālākizglītībā.

Vairāk informācijas: https://late.lv/


   Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija

Brīvprātīga biedrība, kas dibināta 1991. gadā.

Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas darbības mērķi ir popularizēt vācu valodu un kultūru Latvijā, atbalstīt vācu valodas skolotājus, kā arī atbalstīt skolēnus, kuri apgūst vācu valodu.

Lai atbalstītu vācu valodas skolotājus asociācija organizē vācu valodas skolotāju tālākizglītību, vācu valodas skoltāju konferences  un Baltijas valstu starptautiskos kongresus, nodrošina komunikāciju ar citu valstu vācu valodas skolotāju asociāciju biedriem, nodrošina aktuālas informācijas apriti un atbalsta skolotāju dalību starptautiska mēroga pasākumos. 

Savukārt, atbalstot skolēnus, asociācija organizē vācu valodas olimpiādes (reģionālā, valsts un Baltijas valstu mērogā), regulārus tematiskus konkursus, atbalsta skolēnu vācu valodas vasaras nometnes un dalību starptautiska mēroga pasākumos.

Vairāk informācijas: www.dlvl.lv


  British Council pārstāvniecība Latvijā

Apvienotās Karalistes starptautiskā organizācija British Council ir dibināta 1934. gadā un nodarbojas ar kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē. British Council pārstāvniecība Latvijā darbību uzsāka 1992. gadā. Jau astoto gadu organizācija Baltijā īsteno vērienīgu programmu People to People Cultural Engagement. Mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi, vietējo kopienu atbalsta aktivitātes, festivāli un kultūras norises rīkotas ar mērķi iesaistīt visu vecumu dalībniekus no dažādām vidēm un kopienām, palīdzot tiem attīstīt nepieciešamās prasmes un iekļauties sabiedrībā, kā arī veicinot atklātu sarunu starp valsts un pašvaldību institūcijām.  People to People programma palīdz dažādām kopienām darboties kopēju mērķu vārdā, mudinot uz sadarbību un vienlaikus stiprinot Latvijas, Apvienotās Karalistes un Baltijas valstu savstarpējās attiecības.

Ar programmas palīdzību British Council pārstāvniecība Latvijā rada jaunas iespējas un veicina pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, veidojot draudzīgu vidi zināšanu apmaiņai un savstarpējas izpratnes veicināšanai, tā padarot pasauli par labāku un drošāku vietu, kur dzīvot.

Plašāka informācija: https://www.britishcouncil.lv/

https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia
 


    Gētes institūts

Gētes institūts ir Vācijas Federatīvās Republikas kultūras institūts, kas darbojas visā pasaulē. 

Institūts veicina vācu valodas apguvi ārvalstīs un aktīvi iesaistās starptautiskajā sadarbībā kultūras jomā. Ar informāciju par Vācijas kultūras, sabiedrisko un politisko dzīvi Gētes institūts sniedz visaptverošu priekšstatu par Vāciju. Īpašs darbības virziens ir stiprināt vācu valodas kā svešvalodas lomu un nozīmi lokālajās izglītības sistēmās, tostarp nodrošinot vācu valodas skolotāju pilnveidi un tālākizglītību. Institūta kultūras un izglītības programma veicina starpkultūru dialogu un paver līdzdalības iespējas kultūras procesos, tādējādi stiprinot pilsoniskās sabiedrības attīstību un veicinot globālo mobilitāti.

Vairāk informācijas: www.goethe.de/ins/lv/lv/uun.html


   Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ir dibināta 1921. gadā un kopš 1962. gada nodrošina padziļinātas vācu valodas apguves piedāvājumu, bet kopš 1997. gada skolā iespējams kārtot starptautisko vācu valodas diploma eksāmenu (vācu val. – Deutsches Sprachdiplom). Skolas vācu valodas tradīcijas šodien tiek turpinātas gan organizējot atklāto olimpiādi vācu valodā, gan dodot iespēju katram ģimnāzistam apgūt vācu valodu viņa izvēlētajā līmenī.

Vairāk informācijas: www.rvvg.lv/


  Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 

­Rīgas Valsts 3. ģimnāzija ir dibināta 1918. gada decembrī, pārveidojot par jaukto skolu 1805. gadā dibināto Pilsētas meiteņu skolu. Ģimnāzija ir radoša vide, kurā mācās augsti motivēti un aktīvi skolēni un viņu mācīšanās vadīšanu nodrošina mūsdienīgi un globāli domājoši pedagogi. Ģimnāzijas vērtības ir uzņēmība, sadarbība, atbildība, radošums, inovācijas un izcilība.  

Vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros ģimnāzisti mācās gan augstākā līmeņa padziļinātos kursus, gan tādus specializētos kursus kā uzņēmējdarbības pamati, astronomija, zinātniski pētnieciskā darbība, uzstāšanās māksla, lietišķā etiķete, lietišķā etiķete un protokols, biznesa angļu valoda, vizuāli plastiskā māksla, diplomātijas pamati un starptautiskās attiecības.  

Vairāk informācijas: http://www.r3g.lv 

  “Lidl Latvija”

Mazumtirdzniecības uzņēmums “Lidl” kā daļa no Nekarzulmā (Vācijā) bāzētās “Schwarz Group” ir viens no vadošajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Vācijā un Eiropā. “Schwarz Group” apgrozījums 2019. finanšu gadā sasniedza 113,3 miljardus eiro. Pašlaik “Lidl” strādā vairāk nekā 310 000 darbinieku 32 pasaules valstīs. “Lidl” ir vairāk nekā 11 200 veikali un 200 loģistikas centri 29 valstīs. Saviem klientiem “Lidl” piedāvā augstākās kvalitātes produktus par zemākajām cenām. “Lidl” veikalos ir pieejami gan visā pasaulē pazīstami “Lidl” zīmoli dažādās produktu kategorijās, gan arī vietējie produkti. Uzņēmums klientiem piedāvā iegādāties ikdienai nepieciešamo - pārtikas produktus, sadzīves priekšmetus, kosmētiku, apģērbu, preces dārzam, instrumentus un citas preces.

SIA “Lidl Latvija” izveidots 2018. gada februārī. Uzņēmums 2021. gada janvārī oficiāli atklāja savu loģistikas centru Rīgā un šobrīd fokusējas uz sava veikalu tīkla būvniecību visā Latvijā.

Vairāk informācijas: Lidl.lv un LinkedIn.

Ekselences balva valodu jomas skolotājiem tiek piešķirta angļu un vācu valodas skolotājiem, kas atbilst sekojošiem kritērijiem: 

 • vada mūsdienīgas un aizraujošas stundas; 
 • ieinteresē skolēnus mācīties; 
 • palīdz sasniegt labākos rezultātus ikvienam skolēnam; 
 • mērķtiecīgi sevi profesionāli pilnveido; 
 • prot reflektēt par savu profesionālo darbību; 
 • ir vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze; 
 • ir ieguvis labu reputāciju skolēnu, kolēģu, vecāku vidū. 

Ekselences balvu skolotājam veido:   

 • mākslinieciski izgatavots priekšmets, uz kura ir norādīts mācību priekšmets, kuru māca ekselences balvas saņēmējs/saņēmēja/nominācija;  
 • naudas balva, kuru piešķir atbalstītāji, 1400 eiro apmērā;  
 • balvas saņemšanas apliecinājuma diploms;  
 • izglītības un zinātnes ministra pateicības raksts. 
 

02.11.2022.

Otrdien, 1. novembra vakarā, svinīgā ceremonijā “Ekselences balvas” un stipendijas 1400 eiro apmērā saņēmuši valstī profesionālākie skolotāji, kuru sniegumu divās atlases kārtās novērtēja kā skolēni, vecāki un kolēģi, tā arī izglītības eksperti un uzņēmēji. Par labāko bioloģijas skolotāju atzīta – Lāsma Krastiņa no Bauskas Valsts ģimnāzijas, par fizikas – Kārlis Daģis no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, ķīmijas – Sandra Ziemele no Līvānu 1. vidusskolas, matemātikas – Liene Purgaile no Rīgas Franču liceja, bet “Ekselences balvu” kā labākais vācu valodas skolotājs saņēma Kirils Soklakovs no J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas. 

“Ekselences balva” ir izglītības ekspertu un uzņēmēju kopīgi radīta iniciatīva, lai pateiktu paldies un izceltu tos skolotājus, kuru sniegums kalpo par mērauklu izcilam pedagoga darbam 21. gadsimtā.

“Lai gan eksaktajos priekšmetos ir daudz talantu, mēs redzam, ka studentu vidū trūkst tādu, kuri studē šos priekšmetus. Talanti ir, iespējas arī, bet tiek izvēlēti tādi priekšmeti, kas neatbilst ekonomikai un darba tirgum. Jūs, mīļie skolotāji, iedvesmojat jaunos cilvēkus atklāt pasauli caur šiem priekšmetiem, caur valodu, un tādā veidā jūs radāt pamatu mūsu nākotnes sabiedrībai. Mūsu skolēni gūst labus panākumus starptautiskās olimpiādēs un konkursos, taču šis ir viens no tiem nedaudzajiem pasākumiem, kad apbalvo skolotājus. Paldies tiem, kuri izvirzīja skolotājus šai balvai! Liels paldies skolotājiem par darbu, ko darāt!” pedagogus apbalvošanas ceremonijā sveic Valsts prezidents Egils Levits.  

Balvas pirmajai kārtai audzēkņi, vecāki, kolēģi un skolas vadība šogad kopā bija izvirzījuši 190 bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un vācu valodas pedagogus. Kandidātus pieteicēji novērtējuši kā ekselentus sava aroda meistarus, ņemot vērā kā skolotāja darbu mācību stundās, tā skolēnu uzrādītos rezultātus un interesi mācīties. Fināla kārtā no pieteiktajiem 190 pedagogiem  piedalījās 22 spēcīgākie (4 līdz 5 katrā mācību priekšmetā), kuri 1. novembrī tikās Rīgas Teikas vidusskolā, lai atklātā konkursā savstarpēji sacenstos par ekselenta skolotāja titulu un naudas balvu.  

Fināla kārtas dalībnieki:

Sandra Ziemele  Līvānu 1.vidusskola
Ligita Anspoka Rīgas Stila un modes tehnikums
Aija Pētersone     Talsu 2. vidusskola
Inga Melngaile Jaunmārupes pamatskola
Karina Kalerija Kostrjukova Rīgas 34. vidusskola
Sandra Strauta Staiceles pamatskola
Baiba Šmite  Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskola
Lāsma Krastiņa Bauskas Valsts ģimnāzija
Līva Pētersone Niedrīte Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Sandis Kalējs Jauno Līderu vidusskola
Kārlis Daģis Jelgavas Valsts ģimnāzija
Larisa Koroševska Daugavpils Zinātņu vidusskola
Sintija Rūze Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Liene Purgaile  Rīgas Franču licejs
Līga Zālīte Smiltenes vidusskola
Jevgeņija Gaiķena Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Indra Pauliņa Talsu 2. vidusskola
Ina Baumane   Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
Ramona Vaļģe  Jelgavas Valsts ģimnāzija
Kirils Soklakovs  J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola
Gita Zommere  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
Marina Smirnova Rēzeknes 2. vidusskola
 

Fināla kārtā skolotāji savu meistarību demonstrēja, vadot reālu mācību stundu Rīgas Teikas vidusskolas 7. – 10. klašu skolēniem, kā arī analizējot un piedāvājot risinājumus nestandarta mācību situācijai. Pedagogu uzdevums bija fokusēt nodarbības uz skolēna rezultātu, mūsdienīga mācību procesa prioritātēm un skolēnu iesaistīšanu. Piemēram, bioloģijas skolotāji vadīja mācību stundas fragmentu, kura rezultātā skolēniem bija jāprot skaidrot augu lomu oglekļa apritē. Matemātikas skolotāju uzdevums savukārt bija procesa gaitā panākt, lai skolēns spēj skaidrot, kādas ir vienādas un vienlielas figūras. 

“Šodien konkursa finālā bija fascinējoši vērot, cik ļoti dažādos veidos var mācīt vienu un to pašu tematu, cik dažādus, radošus ceļus skolotāji izvēlas, lai sasniegtu labāko rezultātu – skolēnu izpratni par konkrēto mācību tematu. Profesionalitātes latiņa, ko šodien uzrādīja skolotāji, ir ļoti augsta – gan tajā, cik lielā mērā pedagogi iedziļinās, analizē savu darbu klasē, gan tehnoloģiju lietojumā, gan arī savos centienos strādāt ar to, kā skolēni domā,” finālistu sniegumu raksturo balvas iniciatore un Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore Dace Namsone.

Balvas pretendentu sniegumu vērtēja kā kolēģi, tā arī profesionāla žūrija, kuras sastāvā bija LU, Valsts izglītības satura centra eksperti, “Ekselences balvas” 2019. gada laureāti, kā arī uzņēmēji – konkrētās nozares profesionāļi un balvas mecenāti.

“Ekselences balva” ir atzinība un pateicība izcilākajiem skolotājiem! Šī balva ir viena no mūsu iniciatīvām, lai palīdzētu skolēnus virzīt uz obligāto eksāmenu. Bez motivētiem pedagogiem un saistoša mācīšanas veida pie zināšanām netikt,” norāda Normunds Bergs, ilggadējs balvas atbalstītājs, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidents un AS "SAF Tehnika" valdes priekšsēdētājs.

Ceremonijā piedalījās un skolotājus sveica arī LU rektors Indriķis Muižnieks, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietniece Ilze Saleniece, Vācijas vēstnieks Kristians Helts, kā arī balvas mecenāti – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Gētes institūta Rīgā, izglītības uzņēmuma “Lielvārds”, profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes FITA, AS „Latvijas valsts meži”, “Accenture Baltics” un “LIDL Latvija” pārstāvji.


“Ekselences balvu” jau desmito gadu organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar LU Fondu, Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju. Šogad rīkotājiem pievienojusies arī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. 
 

28.10.2022.

Lai novērtētu valstī labākos bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un vācu valodas skolotājus, kā arī popularizētu mūsdienīgas, efektīvas un radošas mācību darba metodes, Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) rīko konkursu “Ekselences balva”. Konkursa finālā piedalīsies 24 spēcīgākie pedagogi no visas Latvijas, kurus balvai pieteikuši pašu skolēni, viņu vecāki un kolēģi. Konkursa “Ekselences balva” fināls norisināsies šī gada 1. novembrī Rīgas Teikas vidusskolā.

Notiek gatavošanās klātienes kārtai, tai aktīvi rosās gan skolotāji, gan arī organizatori. Skolotāji fināla kārtā vadīs mācību stundu Rīgas Teikas vidusskolas skolēniem, analizēs mācību situācijas un risinās metodiskus uzdevumus. Balvas pretendentu sniegumu vēros kolēģi,  profesionāla žūrija, kuras sastāvā ir Latvijas Universitātes un Valsts izglītības satura centra eksperti, uzņēmēji ( konkrētās nozares profesionāļi) un  “Ekselences balvas” laureāti. 

Klātienes kārtā piedalīsies 24 skolotāji:

Sandra Ziemele  Līvānu 1.vidusskola
Ligita Anspoka Rīgas Stila un modes tehnikums
Aija Pētersone     Talsu 2. vidusskola
Inga Melngaile Jaunmārupes pamatskola
Karina Kalerija Kostrjukova Rīgas 34. vidusskola
Sandra Strauta Staiceles pamatskola
Baiba Šmite  Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskola
Lāsma Krastiņa Bauskas Valsts ģimnāzija
Līva Pētersone Niedrīte Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Vita Rozēna Pilsrundāles vidusskola
Sandis Kalējs Jauno Līderu vidusskola
Kārlis Daģis Jelgavas Valsts ģimnāzija
Larisa Koroševska Daugavpils Zinātņu vidusskola
Sintija Rūze Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Artūrs Ļevikins Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija
Liene Purgaile  Rīgas Franču licejs
Līga Zālīte Smiltenes vidusskola
Jevgeņija Gaiķena Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Indra Pauliņa Talsu 2. vidusskola
Ina Baumane   Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
Ramona Vaļģe  Jelgavas Valsts ģimnāzija
Kirils Soklakovs  J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola
Gita Zommere  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
Marina Smirnova Rēzeknes 2. vidusskola

   

   Svinīgā ceremonija notiks Latvijas Universtātes Mazajā aulā, plkst. 17.00 tiks paziņoti balvas laureāti un sumināti visi dalībnieki. Ceremonijā piedalīsies un skolotājus sveiks Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Vācijas vēstnieks Kristians Helts, LU rektors Indriķis Muižnieks, kā arī LR Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa un balvas mecenāti – Latvijas uzņēmēji. Ceremonija būs skatāma arī LU Youtube tiešraižu kanālā.

   “Ekselences balvu” LU SIIC organizē sadarbībā ar LU Fondu, Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. Naudas balvu skolotājiem nodrošina Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Latvijas Kokrūpniecības federācija, profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde FITA, kā arī uzņēmumi –  AS „Latvijas valsts meži”, Accenture Baltics un “LIDL Latvija”.

10.11.2023.

Trešdien, 8. novembrī, lai pateiktu paldies un izceltu tos skolotājus, kuru sniegums kalpo par mērauklu izcilam pedagoga darbam 21. gadsimtā, notika “Ekselences balvas” valodu jomā pasākumi. Balvu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā kā labākais angļu valodas skolotājs tika godināta Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” skolotāja Agnese Gromova-Ķūrena. Par labāko vācu valodas pedagogu tika atzīta Ozolnieku vidusskolas skolotāja Irita Semane. Ar īpašo balvu “Ekselenta jaunā skolotāja debija” tika sveikti Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Gabriela Ozoliņa un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs Ivars Dominiks Zeps. Specbalva par ieguldījumu angļu valodas apguves veicināšanā Latvijas reģionos tika pasniegta Ritai Murānei-Rutkai (Daugavpils Valsts ģimnāzija).

Šogad “Ekselences balvai” skolēni, absolventi, vecāki un kolēģi bija izvirzījuši kopumā 121 angļu un vācu valodu skolotāju no visas Latvijas. Dienas gaitā deviņi balvas finālisti - angļu valodas skolotājas Agnese Gromova-Ķūrena (Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola"), Rita Murāne-Rutka (Daugavpils Valsts ģimnāzija), Vintra Pūķe (Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola), Daina Spilberga (Jaunmārupes pamatskola) un Laima Takere (Rīgas 49. vidusskola), un vācu valodas skolotājas Anita Jonasta (Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola), Irita Semane (Ozolnieku vidusskola), Vineta Rozīte (Mārupes Valsts ģimnāzija) un Maija Kokina (Ulbrokas vidusskola) – piedalījās konkursa klātienes kārtā, kas notika Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā. Balvai bija nominēta arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Inga Zeltiņa, kas klātienes konkursa kārtā nepiedalījās.

Balvas pretendenti bija aicināti modelēt un vadīt nodarbību fragmentus skolēniem un veikt dažādus uzdevumus, analizējot mācību situācijas un risinot metodiskus uzdevumus. Skolotājiem bija jānovada 20 minūšu garu mācību nodarbība – mācību stundas fragments 8. klasei. Angļu valodas skolotāji bija sagatvojuši uzdevumus par tematu “Kultūra un es”, bet vācu valodas skolotāji – par tematu “Mana dzīvesvieta”. Nodarbībā svarīgākais fokuss bija uz to, lai skolēni izprot galvenos temata jēdzienus un spēj izvēlēties mācību soļus, kas jāveic temata apguvei. Skolotājiem bija jāizveido mūsdienīgs mācību process  un aktīvi jāiesaista skolēni.

Skolotāju profesionālās prasmes vērtēja īpaša žūrija: Kirils Soklakovs, 2022. gada “Ekselences balvas” laureāts, Ina Baumane, Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas pārstāve, Dace Henrici, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) lektore, Matiass Ventkers (Matthias Ventker), Gētes institūta Rīgā pārstāvis, Jurgens Launs (Jürgen Laun), ZFA pārstāvis, Inga Linde, Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas prezidente, Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja, Inta Augustāne, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, Noora Mahmassani, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības stipendiāte Latvijā, Anita Auziņa, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmu “Angļu valodas skolotājs” un “Vācu valodas skolotājs” vadītāja.

“Ekselences balvas” konkurss noslēdzās ar balvu pasniegšanas ceremoniju LU Mazajā aulā labākajiem no labākajiem Latvijas angļu un vācu valodu skolotājiem. Tajā piedalījās un skolotājus sveica LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, LU PPMF dekāne profesore Linda Daniela, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece Vispārējās izglītības jautājumos Ilze Seipule, Vācijas vēstnieks Kristians Helts (Christian Heldt), “Lidl Latvija” pārstāvis Raiks Jozefs (Raik Joseph), Gētes institūta Rīgā pārstāvis Matiass Ventkers (Matthias Ventker), Lielbritānijas vēstnieka Latvijā vietnieks Filips Bārklijs (Philip Barclay), British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča, ASV vēstniecības Latvijā Preses un kultūras atašejs Vilijams Koučs (William Couch), Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas prezidente Inga Linde.

Latvijas Universitātes PPMF profesore, dekāne Linda Daniela pateicas visiem, kas iesaistījās balvas organizēšanā un atbalstīja šo pasākumu: “Ar šo balvu mēs atzīmējam svešvalodu skolotāja īpašo ieguldījumu jaunās paaudzes attīstībā, un to, cik ļoti svarīgi šie pedagogi ir mūsu valstij. Svešvalodu apguve atver pasauli. Ir labi zināt mūsu valodu, bet, lai iepazītu pasaules elpu, inovācijas un pilnveidotos, ir nepieciešamas svešvalodu zināšanas.”

“Ekselences balvu” un stipendiju 1400 eiro apmērā izcilākajam vācu valodas skolotājam Iritai Semanei pasniedza mazumtirdzniecības uzņēmumu tīkls „Lidl”. "Reiz kāds gudrs cilvēks teica, ka skolotājs ir vienīgā profesija, kas veido visas pārējās profesijas. Bez skolotājiem neviens no mums nebūtu tur, kur mēs esam šodien. Tādēļ šī balva ir brīnišķīga tradīcija - pateikties pedagogiem par viņu dotajām zināšanām un enerģiju. Kā cilvēks, kura dzimtā valoda ir vācu, un kurš pārstāv Vācijas izcelsmes starptautisku uzņēmumu, esmu divtik priecīgs sveikt labākos Latvijas vācu valodas pedagogus, jo valoda ir tilts, kas savieno cilvēkus visā pasaulē," sveicot pedagogus, sacīja “Lidl Latvija” valdes loceklis Raiks Jozefs (Raik Joseph).

„Ekselences balvu” un stipendiju 1400 eiro apmērā izcilākajam angļu valodas skolotājam Agnesei Gromovai-Ķūrenai piešķīra British Council pārstāvniecība Latvijā. Organizācijas specbalvu par ieguldījumu angļu valodas apguves veicināšanā Latvijas reģionos saņēma Rita Murāne-Rutka. “Esmu pagodināta par iespēju izteikt atzinību izciliem angļu valodas pedagogiem. Kā viena no konkursa žūrijas pārstāvēm novērtēju skolotāju meistarību, radošumu un aizrautību. Esmu pārliecināta, ka visi nominētie pedagogi ir radījuši pozitīvas pārmaiņas savās skolās un kopienās, padarot pasauli par labāku vietu, kur dzīvot, kas ir arī British Council misija. Ceru, ka iespēja būt talantīgāko vidū iedvesmos neapstāties un turpināt iesākto, veicinot valodu apguvi un izglītības attīstību Latvijā,” uzsvēra British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

Jaunos angļu un vācu valodas pedagogus - Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas vācu valodas skolotāju Gabrielu Ozoliņu un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotāju Ivaru Dominiku Zepu – ar “Ekselenta jaunā skolotāja debija” balvu sveica Gētes institūts Latvijā, mazumtridzniecības uzņēmumu tīkls “Lidl Latvija” un ASV vēstniecība Latvijā.

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas (LAVSAs), prezidente Inga Linde izteica atzinību LU PPMF, tās dekānei prof. Lindai Danielai, profesionālās bakalaura studiju programmu “Angļu valodas skolotājs” un “Vācu valodas skolotājs” vadītājai Anitai Auziņai un fakultātes mācībspēkiem, kas aktīvi iesaistās jauno pedagogu sagatavošanā. Pateicoties lieliskai sadarbībai ar LU PPMF, asociācijas prezidentei ir iespēja piedalīties LU studentu diplomdarbu aizstāvēšanas komisijā, kā rezultātā katru gadu labākie absolventi tiek uzaicināti prezentēt savus zinātniskos pētījumus arī asociācijas konferencē un iegūt LAVSAs biedra statusu, kas palīdz jaunajiem skolotājiem iekļauties profesionālajā vidē. Inga Linde skaidroja, ka jauno skolotāju ienākšana pedagogu kolektīvā ir būtiska ne tikai skolotāju trūkuma un skolotāju vidējā vecuma dēļ, bet arī tādēļ, ka absolventi ienāk ar jaunām idejām,  un šī savstarpējā pieredzes apmaiņa ar asociācijas biedriem rada īpašu vidi, kurā mācību process var kļūt daudzveidīgāks un balstīts uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem un atziņām. Abi “Ekselenta jaunā skolotāja debijas” balvas saņēmēji, gan Gabriela Ozoliņa, gan Ivars Dominiks Zeps ir piedalījušies un prezentējuši savus pētījumus LAVSAs konferencē, un asociācijas prezidente īpaši atzinīgus vārdus veltīja Ivaram Dominikam Zepam, kurš ir LAVSAs biedrs jau trešo gadu un aktīvi turpina dalīties ar savu pieredzi pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos.

„Ekselences balvas” pasniegšanas tradīciju 2016. gadā iedibināja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC), akcentējot STEM jomu izcilo skolotāju nozīmību un darbu. 2022. gadā LU SIIC sadarbībā ar LU Pedagoģijas, priholoģijas un mākslas fakultāti, Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju un Gētes institūtu Latvijā pirmo reizi organizēja arī labāko Latvijas vācu valodas skolotāju darba atzīšanu un izcelšanu, kā arī šo skolotāju labās prakses pieredzes pārnesi uz citām skolām. Šogad „Ekselences balva” valodu jomā sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju un British Council pārstāvniecību Latvijā pirmoreiz tika piešķirta arī talantīgam angļu valodas skolotājam.  

Vairāk par „Ekselences balvu”: https://www.ppmf.lu.lv/lv/par-mums/ekselences-balva/ 

Foto no “Ekselences balvas” pasniegšanas ceremonijas: https://failiem.lv/LatvijasUniversitate/u/dea2ptybx7

Autors: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

 

Papildu informācija:  

LU Komunikācijas departaments 

Tālr. 67033963 

E-pasts: info@lu.lv 

Par Latvijas Universitāti 

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, drīzumā durvis vērs Rakstu māja. 
07.11.2023.

Lai godinātu un izceltu tos angļu un vācu valodas skolotājus, kas ar savu talantu un izcilību veic profesionālu pedagoga darbu, trešdien, 8. novembrī, notiks Latvijas Universitātes (LU) dibinātās “Ekselences balvas” pasākumi. Pieci angļu valodas un četri vācu valodas skolotāji no visas Latvijas demonstrēs savas pedagoģijas prasmes īpašos uzdevumos balvas konkursa klātienes kārtā. Viņu sniegumu izvērtēs ekspertu žūrija, kam LU Mazajā aulā sekos svinīga balvu pasniegšanas ceremonija. Tajā īpaši godinās arī divus jaunos angļu un vācu valodu pedagogus. Specbalva tiks pasniegta arī par ieguldījumu angļu valodas apguves veicināšanā Latvijas reģionos.

Skolotājus, ar kuru darbu varam lepoties, “Ekselences balvai” valodu jomā šī mācību gada sākumā varēja pieteikt skolēni, skolu absolventi, vecāki, skolotāju kolēģi un ikviens cits, kas novērtē izcilu un radoši uzņēmīgu angļu un vācu valodu skolotāju ieguldījumu. “Ekselences balvai” šogad izvirzīti angļu valodas skolotājas Agnese Gromova-Ķūrena (Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola"), Rita Murāne-Rutka (Daugavpils Valsts ģimnāzija), Vintra Pūķe (Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola), Daina Spilberga (Jaunmārupes pamatskola) un Laima Takere (Rīgas 49. vidusskola). Par labākajiem vācu valodas skolotājiem izvirzītas Anita Jonasta (Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola), Irita Semane (Ozolnieku vidusskola), Vineta Rozīte (Mārupes Valsts ģimnāzija) un Maija Kokina (Ulbrokas vidusskola). Balvai nominēta arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Inga Zeltiņa.

8. novembrī labākie no labākajiem angļu un vācu valodas skolotājiem tiksies klātienē Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā, kur tiks aicināti modelēt un vadīt nodarbību fragmentus skolēniem un veikt dažādus uzdevumus, analizējot mācību situācijas un risinot metodiskus uzdevumus. Skolotāju profesionālās prasmes vērtēs īpaša žūrija - pieci valodu jomas eksperti katrā no svešvalodu grupām.

“Izcilam valodu skolotājam jābūt gan zinošam valodas speciālistam, gan radošam un motivējošam pedagogam, kurš ir spējīgs radīt mācību vidi, kurā skolēni var droši eksperimentēt un attīstīt savas valodas prasmes. Valodu skolotāji ir būtiski mūsdienu pasaulē, kur komunikācija ir galvenais veiksmes faktors. Viņi māca skolēniem, kā efektīvi izteikt savas domas un jūtas, kā arī kā saprast citu cilvēku viedokļus un pieredzi. “Ekselences balva” valodu jomā ir liels pagodinājums, kas apliecina valodu skolotāja profesionalitāti un ieguldījumu izglītības jomā. Šī balva ir kā atzinība par skolotāja darbu, kas palīdz skolēniem kļūt par spēcīgām un pārliecinātām personībām,” balvas nozīmību izceļ LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) dekāne profesore Linda Daniela.

Dienas noslēgumā LU Mazajā aulā notiks svinīga balvu pasniegšanas ceremonija. „Ekselences balvu” un stipendiju 1400 eiro apmērā izcilākajam angļu valodas skolotājam piešķirs British Council pārstāvniecība Latvijā. “British Council veido vidi zināšanu apmaiņai un savstarpējai izpratnei mākslā, kultūrā, angļu valodas apguvē, izglītībā un pilsoniskajā sabiedrībā vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē, tai skaitā Latvijā. Mūsu darbā redzu, kā angļu valodas prasmes spēj atvērt durvis jaunām iespējām un stiprināt starpkultūru sakarus. Esmu pagodināta par iespēju izteikt atzinību izciliem angļu valodas pedagogiem. Viņu darbs ir ieguldījums jauniešos – nākamajos pārmaiņu veidotājos, kuriem ir nepieciešamas labas valodu prasmes, lai realizētu savu potenciālu un risinātu gan vietēja, gan globāla mēroga izaicinājumus,” komentē British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

1400 eiro naudas balvu izcilākajam vācu valodas skolotājam pasniegs mazumtirdzniecības uzņēmumu tīkls „Lidl”. Vēl viens pedagogs saņems British Council pārstāvniecības Latvijā specbalvu par ieguldījumu angļu valodas apguves veicināšanā Latvijas reģionos. Divi valodu skolotāji tiks sveikti arī ar īpašu apbalvojumu - “Ekselenta jaunā skolotāja debija”. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas vācu valodas skolotāju Gabrielu Ozoliņu apbalvos Gētes institūts Latvijā un uzņēmumu tīkls “Lidl”, savukārt jaunā skolotāja balvu Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājam Ivaram Dominikam Zepam piešķirs ASV vēstniecība Latvijā.

„Ekselences balvas” pasniegšanas tradīciju 2016. gadā iedibināja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC), akcentējot STEM jomu izcilo skolotāju nozīmību un darbu. 2022. gadā LU SIIC sadarbībā ar LU PPMF, Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju un Gētes institūtu Latvijā pirmo reizi organizēja arī labāko Latvijas vācu valodas skolotāju darba atzīšanu un izcelšanu, kā arī šo skolotāju labās prakses pieredzes pārnesi uz citām skolām. Šogad „Ekselences balva” valodu jomā sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju un British Council pārstāvniecību Latvijā pirmoreiz tiks piešķirta arī talantīgam angļu valodas skolotājam.

Vairāk par „Ekselences balvu” https://www.ppmf.lu.lv/lv/par-mums/ekselences-balva/