Uzņemšana Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē turpinās!

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē turpinās pieteikšanās pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra studiju programmās. Atsevišķās studiju programmās vēl pieejamas arī budžeta vietas!

Pieteikumu iesniegšana klātienē notiks no 3.augusta līdz 30.augustam pamatstudiju programmās un no 3.augusta līdz 24.augustam maģistra līmeņa studiju programmās.

 

Papilduzņemšana 1.LĪMEŅA UN BAKALAURA studiju programmās

Programma

Studiju forma

Budžeta vietas

PBSP Māksla

PLK, NLK

nav

1.līm. PSP Pirmsskolas skolotājs

PLK, NLK

nav

1.līm. PSP Pirmsskolas skolotājs (Alūksnes filiāle)

NLK

nav

1.līm. PSP Pirmsskolas skolotājs (Bauskas filiāle)

NLK

nav

1.līm. PSP Pirmsskolas skolotājs (Cēsu filiāle)

NLK

nav

1.līm. PSP Pirmsskolas skolotājs (Jēkabpils filiāle)

NLK

nav

1.līm. PSP Pirmsskolas skolotājs (Kuldīgas filiāle)

NLK

nav

1.līm. PSP Pirmsskolas skolotājs (Madonas filiāle)

NLK

nav

1.līm. PSP Pirmsskolas skolotājs (Tukuma filiāle)

NLK

nav

1.līm. PSP Sporta treneris

PLK

nav

1.līm. PSP Sporta treneris (Cēsu filiāle)

NLN

nav

1.līm. PSP Sporta treneris (Kuldīgas filiāle)

NLN

nav

1.līm. PSP Sporta treneris (Madonas filiāle)

NLN

nav

1.līm. PSP Sporta treneris (Tukuma filiāle)

NLN

nav

BSP Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība

PLK

nav

PBSP Angļu valodas skolotājs

PLK, NLK

nav

PBSP Dabaszinātņu (bioloģijas vai ķīmijas vai ģeogrāfijas vai fizikas) skolotājs

PLK

ir

PBSP Datorikas skolotājs

PLK

ir

PBSP Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

PLK, NLK

ir

PBSP Krievu valodas un literatūras skolotājs

PLK

ir

PBSP Latviešu valodas un literatūras skolotājs

PLK, NLK

ir

PBSP Matemātikas skolotājs

PLK

nav

PBSP Sociālo zinību un vēstures skolotājs

PLK

nav

PBSP Sākumizglītības skolotājs

PLK, NLK

nav

PBSP Sākumizglītības skolotājs (Bauskas filiāle)

NLK

nav

PBSP Sākumizglītības skolotājs (Cēsu filiāle)

NLK

nav

PBSP Sākumizglītības skolotājs (Jēkabpils filiāle)

NLK

nav

PBSP Sākumizglītības skolotājs (Kuldīgas filiāle)

NLK

nav

PBSP Sākumizglītības skolotājs (Tukuma filiāle)

NLK

nav

 

Datumi

Laiks

Adrese

Rīga

(PBSP Skolotājs

PBSP Sākumizglītības skolotājs

PBSP Māksla)

03.08. – 19.08.

 

 

P, T, P no plkst. 10.00 līdz 14.00

O, C  no plkst. 14.00 līdz 18.00

 

PPMF

Imantas 7.līnija 1, Rīga

325. telpa

Rīga

(SP Pirmsskolas skolotājs

SP Sporta treneris

BSP Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība)

03.08. – 23.08.

 

 

P, T, P no plkst. 10.00 līdz 14.00

O, C  no plkst. 14.00 līdz 18.00

 

PPMF

Imantas 7.līnija 1, Rīga

325. telpa

Alūksnes filiāle

 

8.08. – 30.08.

(SP Pirmsskolas skolotājs)

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās no plkst.9.00-17.00

Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 13.00

Pils iela 21, Alūksne

Bauskas filiāle

 

 

3.08. – 19.08.

(PBSP Sākumizglītības skolotājs)

3.08. – 30.08.

(PSP Pirmsskolas skolotājs)

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 16.00

Rīgas iela 8, Bauska

Cēsu filiāle

3.08. – 19.08.

(PBSP Sākumizglītības skolotājs)

3.08. – 30.08.

(PSP Pirmsskolas skolotājs, PSP Sporta treneris)

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.9.00 līdz 16.00

L. Katrīnas iela 2, Cēsis

Jēkabpils filiāle

3.08. – 19.08.

(PBSP Sākumizglītības skolotājs)

3.08. – 30.08.

(PSP Pirmsskolas skolotājs)

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 16.00

Rīgas iela 210A, Jēkabpils

Kuldīgas filiāle

3.08. – 19.08.

(PBSP Sākumizglītības skolotājs)

3.08. – 30.08.

(PSP Pirmsskolas skolotājs, PSP Sporta treneris)

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 16.00

Kalna iela 19, Kuldīga

Madonas filiāle

15.08. – 30.08.

 

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 16.00

 

Saieta laukums 1 –406. kabinets, Madona

Tukuma filiāle

3.08. – 19.08.

(PBSP Sākumizglītības skolotājs)

3.08. – 30.08.

(PSP Pirmsskolas skolotājs, PSP Sporta treneris)

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 16.00.

03.08. no plkst.10.00-15.00

Pils iela 14, Tukums

Programma

Datums un laiks

Adrese, telpa

 

Komentāri

PBSP Māksla

23.08. pl.10.00

PPMF, Imantas 7.līnijā 1, Rīgā, 8a. zāle.

 

Iestājeksāmens notiks klātienē, lūdzu līdzi ņemt medicīniskās maskas vai FFP2 respiratorus.

PBSP Skolotājs

22.08. pl.10.00

Zoom tiešsaistē

 

Sākumā rakstiskā daļa, pēc tam individuālas pārrunas Zoom platformā.

Zoom saites tiks izsūtītas 19.08.

PBSP Sākumizglītības skolotājs

22.08. pl.10.00

PPMF, Imantas 7.līnijā 1, 207.telpa.

 

Reflektanti ierodas plkst. 10.00 norādītajā telpā, raksta eseju un pēc tam atbild uz iestājpārbaudījumu komisijas jautājumiem.      

 

PBSP Sākumizglītības skolotājs (Bauskas filiāle)

22.08. pl.10.00

Klātienē, MST

Rīgas iela 8, Bauska

Reflektanti ierodas plkst. 10.00 norādītajā telpā, raksta eseju un pēc tam atbild uz iestājpārbaudījumu komisijas jautājumiem tiešsaistē MSTeams. 

PBSP Sākumizglītības skolotājs (Cēsu filiāle)

22.08. pl.10.00

Klātienē, MST

L. Katrīnas iela 2, Cēsis

PBSP Sākumizglītības skolotājs (Jēkabpils filiāle)

22.08. pl.10.00

Klātienē, MST

Rīgas iela 210A, Jēkabpils

PBSP Sākumizglītības skolotājs (Kuldīgas filiāle)

22.08. pl.10.00

Klātienē, MST

Kalna iela 19, Kuldīga

PBSP Sākumizglītības skolotājs (Tukuma filiāle)

22.08. pl.10.00

Klātienē, MST

Pils iela 14, Tukums

 

Datumi

Laiks

Adrese

Rīga

PBSP Māksla

SP Sporta treneris

SP Pirmsskolas skolotājs

BSP Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība

24.-26.08.

10:00 līdz 16:00

PPMF

Imantas 7.līnija 1, Rīga, 325.telpa

Rīga

PBSP Skolotājs

PBSP Sākumizglītības skolotājs

23.-26.08.

10:00 līdz 16:00

PPMF

Imantas 7.līnija 1, Rīga, 325.telpa

Alūksnes filiāle

31.08.-1.09.

Tešdien no plkst.9.00-17.00

Ceturtdien no plkst.9.00 līdz 13.00

Pils iela 21, Alūksne

Bauskas filiāle

23.-26.08.

(PBSP Sākumizglītības skolotājs)

31.08.-2.09.

(SP Pirmsskolas skolotājs)

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 16.00

Rīgas iela 8, Bauska

Cēsu filiāle

23.-26.08.

(PBSP Sākumizglītības skolotājs)

31.08.-2.09.

(SP Sporta treneris

SP Pirmsskolas skolotājs)

Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst.9.00 līdz 16.00

L. Katrīnas iela 2, Cēsis

Jēkabpils filiāle

23.-26.08.

(PBSP Sākumizglītības skolotājs)

31.08.-2.09.

(SP Pirmsskolas skolotājs)

Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst.10.00 līdz 16.00

Rīgas iela 210A, Jēkabpils

Kuldīgas filiāle

23.-26.08.

(PBSP Sākumizglītības skolotājs)

31.08.-2.09.

(SP Sporta treneris

SP Pirmsskolas skolotājs)

Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst.10.00 līdz 16.00

Kalna iela 19, Kuldīga

Madonas filiāle

31.08.-2.09.

(SP Sporta treneris

SP Pirmsskolas skolotājs)

Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst.10.00 līdz 16.00

Saieta laukums 1 –406. kabinets, Madona

Tukuma filiāle

23.-26.08.

(PBSP Sākumizglītības skolotājs)

31.08.-2.09.

(SP Sporta treneris

SP Pirmsskolas skolotājs)

Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst.10.00 līdz 16.00

Pils iela 14, Tukums


 

Papilduzņemšana AUGSTĀKĀ līmeņa programmās

Programma

Studiju forma

Budžeta vietas

MSP Izglītības zinātnes [2020] [Pedagoģija]

PLK, NLK

nav

MSP Izglītības zinātnes [2020] [Izglītības vadība]

PLK, NLK

nav

MSP Izglītības zinātnes [2020] [Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā]

PLK

nav

MSP Izglītības zinātnes [2020] [Dažādība un iekļaušanās izglītībā]

PLK

nav

MSP Izglītības zinātnes (Bauskas filiāle) [2020] [Pedagoģija]**

NLK

nav

MSP Izglītības zinātnes (Cēsu filiāle) [2020] [Izglītības vadība]**

NLK

nav

MSP Izglītības zinātnes (Jēkabpils filiāle) [2020] [Izglītības vadība]**

NLK

nav

MSP Izglītības zinātnes (Kuldīgas filiāle) [2020] [Izglītības vadība]**

NLK

nav

MSP Izglītības zinātnes (Tukuma filiāle) [2020] [Izglītības vadība]**

NLK

nav

MSP Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai

PLK

nav

PMSP Psiholoģija *

PLK

nav

*Uzņemšana turpinās tikai Darba un organizāciju psiholoģijas, Juridiskās psiholoģijas un Izglītības un skolu psiholoģijas virzienos

**Grupa tiks atvērta tikai pie minimālā studentu skaita – 10 cilvēki. Ja skaits būs mazāks, reflektanti tiks pievienoti Rīgas grupai vai citai filiālei. 

 

Datumi

Laiks

Adrese

Rīga (PMSP Psiholoģija)

3.08. – 30.08.

 

P., T., P. 10.00 līdz 14.00

O., C. 14.00 līdz 18.00

PPMF

Imantas 7.līnija 1, Rīga

325. telpa

Rīga (Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai)

3.08. – 19.08.

 

 

P., T., P. 10.00 līdz 14.00

O., C. 14.00 līdz 18.00

PPMF

Imantas 7.līnija 1, Rīga

325. telpa

Rīga Izglītības zinātnes

3.08. – 24.08.

 

P., T., P. 10.00 līdz 14.00

O., C. 14.00 līdz 18.00

PPMF

Imantas 7.līnija 1, Rīga

325. telpa

Cēsu filiāle

3.08. – 24.08.

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.9.00 līdz 16.00

L. Katrīnas iela 2, Cēsis

Kuldīgas filiāle

3.08. – 24.08.

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 16.00

Kalna iela 19, Kuldīga

Bauskas filiāle

3.08. – 24.08.

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 16.00

Rīgas iela 8, Bauska

Jēkabpils filiāle

3.08. – 24.08.

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 16.00

Rīgas iela 210A, Jēkabpils

Tukuma filiāle

3.08. – 24.08.

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.10.00 līdz 16.00.

03.08. no plkst.10.00-15.00

Pils iela 14, Tukums

Programma

Datums un laiks

Adrese

Telpa

Komentāri

PMSP Psiholoģija

31.08. pl.12.00

PPMF, Imantas 7.līnija 1, Rīga

208.kabinets

Klātienē.  Eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli, kā arī pētnieciskajām interesēm, minot vismaz 3 avotus, un darba un dzīves gājuma apraksts (CV) sūtīt uz e-pastu baiba.upite@lu.lv līdz 30.08.

MSP Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai

22.08. pl. 10.00

Zoom tiešsaistē

 

Esejas līdz 19.08. sūtīt uz e-pastu arta.rudolfa@lu.lv, pārrunas Zoom platformā. Zoom saites tiks izsūtītas 19.08.

MSP Izglītības zinātnes

25.08. pl. 10.00

Zoom tiešsaistē

 

Rakstisku argumentētu eseju par aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā specializācijā saistībā ar iespējamo maģistra darba tēmu (ne vairāk kā 500 vārdi) līdz 24.08. sūtīt uz e-pastu helma_gerda.bidina@lu.lv.  Zoom saites tiks izsūtītas 24.08.

MSP Izglītības zinātnes (Kuldīgas filiāle)

25.08. pl. 14.00

Zoom tiešsaistē

Kalna iela 19, Kuldīga

Iespēja ierasties klātienē, lai pieslēgtos tiešsaistei

Rakstisku argumentētu eseja par aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā specializācijā saistībā ar iespējamo maģistra darba tēmu (ne vairāk kā 500 vārdi)  līdz 24.08. sūtīt uz e-pastu helma_gerda.bidina@lu.lv.

MSP Izglītības zinātnes (Cēsu filiāle)

25.08. pl. 14.00

Zoom tiešsaistē

L. Katrīnas iela 2, Cēsis

Iespēja ierasties klātienē, lai pieslēgtos tiešsaistei

MSP Izglītības zinātnes (Bauskas filiāle)

25.08. pl. 14.00

Zoom tiešsaistē

Rīgas iela 8, Bauska Iespēja ierasties klātienē, lai pieslēgtos tiešsaistei

MSP Izglītības zinātnes (Jēkabpils filiāle)

25.08. pl. 14.00

Zoom tiešsaistē

Rīgas iela 210A, Jēkabpils Iespēja ierasties klātienē, lai pieslēgtos tiešsaistei

MSP Izglītības zinātnes (Tukuma filiāle)

25.08. pl. 14.00

Zoom tiešsaistē

Pils iela 14, Tukums Iespēja ierasties klātienē, lai pieslēgtos tiešsaistei

 

Datumi

Laiks

Adrese

Rīga PMSP

Psiholoģija

31.08.

12:00 līdz 16:00

PPMF

Imantas 7.līnija 1, Rīga, 208.telpa

Rīga

MSP Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai

23. – 26.08.

10:00 līdz 16:00

PPMF

Imantas 7.līnija 1, Rīga, 325.telpa

Rīga

MSP Izglītības zinātnes

25.08.

26.08.

14.00 – 18.00

10.00 – 16.00

PPMF

Imantas 7.līnija 1, Rīga, 325.telpa

Cēsu filiāle

25.08.

26.08.

14.00 – 18.00

10.00 – 16.00

L. Katrīnas iela 2, Cēsis

Kuldīgas filiāle

25.08.

26.08.

14.00 – 18.00

10.00 – 16.00

Kalna iela 19, Kuldīga

Bauskas filiāle

25.08.

26.08.

14.00 – 18.00

10.00 – 16.00

Rīgas iela 8, Bauska

Jēkabpils filiāle

25.08.

26.08.

14.00 – 18.00

10.00 – 16.00

Rīgas iela 210A, Jēkabpils

Tukuma filiāle

25.08.

26.08.

14.00 – 18.00

10.00 – 16.00

Pils iela 14, Tukums