Prakse studiju laikā ir nozīmīga studiju programmas sastāvdaļa. Prakses ir daudzveidīgas un dažādas - gan pēc to ilguma, gan veicamajiem uzdevumiem. To nosaka studiju programmas specifika un saturs: pedagoģiskā prakse, vērošanas prakse, u.c.
Piesakoties praksei, studentam jāaizpilda PIETEIKUMA ANKETU un IESNIEGUMU sadarbībā ar prakses mentoru (prakses vadītāju).

Studentus aicinām apskatīt sadaļu Darba piedāvājumi ar iespējamām prakses vietām.

Pieteikuma anketa "PRAKSE"  1.līmeņa PSP "Pirmsskolas skolotājs"

Trīspusējs prakses līgums (paraugs) 
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) - E-parakstīšanai


Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar kontaktpersonu fakultātē:

Tatjana Kosireva, LU PPMF Studiju servisa centra vecākā lietvede
E-pasts: tatjana.kosireva@lu.lv
Tālrunis: 67034828
Telpa: 202

Pieteikuma anketa "SKOLOTĀJA PRAKSE"  PBSP "Skolotājs" ­
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) (­­­)

Trīspusējs prakses līgums (paraugs) (­­­) E-parakstīšanai


Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar:

Indra Odiņa, PBSP "Skolotājs" programmas direktore, e-pasts: indra.odina@lu.lv 

vai kontaktpersonu fakultātē

Elīna Biezā, studiju metodiķe, e-pasts: elina.bieza@lu.lv, 202. telpa.


Apakšprogrammas:

  • Angļu valodas skolotājs (204K9)
  • Datorikas skolotājs (204KB)
  • Dabaszinātņu skolotājs (204K6)
  • Latviešu valodas un literatūras skolotājs (204K4)
  • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs (204KC)
  • Krievu valodas un literatūras skolotājs (204K7)
  • Matemātikas skolotājs (204K5)
  • Sociālo zinību un vēstures skolotājs (204K8)
  • Vācu valodas skolotājs (204KA)

Prakšu vadītāji:

Skolotāja prakse I 
Indra Odiņa, Dr.paed., prof.
Agnese Mālere

Skolotāja prakse II
Indra Odiņa, Dr.paed., prof.
Agnese Mālere

 

 

Prakses nolikums
Pieteikuma anketa
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) 
(­­­)
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) (­­­ E-parakstīšanai

Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar studiju programmas direktori:

Linda Daniela, prof., dekāne
E-pasts: linda.daniela@lu.lv 

vai kontaktpersonu fakultātē:

Helma Gerda Bidiņa, LU PPMF Studiju servisa centra metodiķe
E-pasts: helma_gerda.bidina@lu.lv
Tālrunis: 67034845
Telpa: 417