Prakse studiju laikā ir nozīmīga studiju programmas sastāvdaļa. Prakses ir daudzveidīgas un dažādas - gan pēc to ilguma, gan veicamajiem uzdevumiem. To nosaka studiju programmas specifika un saturs: pedagoģiskā prakse, vērošanas prakse, u.c.
Piesakoties praksei, studentam jāaizpilda PIETEIKUMA ANKETU un IESNIEGUMU sadarbībā ar prakses mentoru (prakses vadītāju).

Studentus aicinām apskatīt sadaļu Darba piedāvājumi ar iespējamām prakses vietām.

Pieteikuma anketa "SOCIĀLPEDAGOĢISKĀ PRAKSE" PBSP "Sociālais pedagogs"

Prakses līgums

Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar prakses vadītāju fakultātē:

Kristīne Bērtiņa, Skolotāju izglītības nodaļas pasniedzēja
E-pasts: kristine.bertina@lu.lv
Telpa: 307

Pieteikuma anketa "PRAKSE"  1.līmeņa PSP "Pirmsskolas skolotājs"
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) 


Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar kontaktpersonu fakultātē:

Tatjana Kosireva, LU PPMF Studiju servisa centra vecākā lietvede
E-pasts: tatjana.kosireva@lu.lv
Tālrunis: 67034828
Telpa: 202

Pieteikuma anketa "SKOLOTĀJA PRAKSE"  PBSP "Skolotājs" ­
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) (­­­)

Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar:

Indra Odiņa, PBSP "Skolotājs" programmas direktore, e-pasts: indra.odina@lu.lv 

vai kontaktpersonu fakultātē

Evija Bogdana, studiju metodiķe, e-pasts: evija.bogdana@lu.lv, 202. telpa.


Apakšprogrammas:

 • Angļu valodas skolotājs (204K9)
 • Datorikas skolotājs (204KB)
 • Dabaszinātņu skolotājs (204K6)
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs (204K4)
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs (204KC)
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs (204K7)
 • Matemātikas skolotājs (204K5)
 • Sociālo zinību un vēstures skolotājs (204K8)
 • Vācu valodas skolotājs (204KA)

Prakšu vadītāji:

Skolotāja prakse I 
Indra Odiņa, Dr.paed., prof.
Agnese Mālere

Skolotāja prakse II
Indra Odiņa, Dr.paed., prof.
Agnese Mālere

 

 

Pieteikuma anketa "SKOLOTĀJA PRAKSE"  PBSP "Skolotājs" ­
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) (­­­)

Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar:

Ilvis Ābeļkalns, PBSP "Skolotājs" programmas direktors, e-pasts: ilvis.abelkalns@lu.lv

vai kontaktpersonu fakultātē

Evija Bogdana, studiju metodiķe, e-pasts: evija.bogdana@lu.lv, 202.telpa.


Apakšprogrammas:

 • Angļu valodas skolotājs (20494)
 • Informātikas un programmēšanas skolotājs (204C5)
 • Kulturoloģijas skolotājs (204C7)
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs (20498)
 • Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs (204C3)
 • Pirmsskolas skolotājs (2049B)
 • Sākumizglītības skolotājs (204C6)
 • Sporta skolotājs (204C4)
 • Vācu valodas skolotājs (2049I)
 • Vizuālās mākslas skolotājs (20496)

Prakšu vadītāji:

Skolotāja prakse I** (SDSKR009, 2 KP)
Indra Odiņa, Dr.paed., prof.

Skolotāja prakse IV (SDSKP039, 8 KP)
Anita Berķe, Mg.paed., lekt.  p.i.
Austra Avotiņa, Dr.paed., asoc. prof.
Anita Auziņa, Mg.sc.edu., lekt.
Dace Siliniece, Mg.paed., lekt. p.i.
Elita Stikute, Dr.paed., doc.
Māra Urdziņa-Deruma, Dr.paed., asoc. prof.
Lolita Šelvaha, Mg.paed., lekt.
Linda Mihno, Mg.sc.admin., lekt.
Ilze Buša, lekt. p.i.
Aiga Meņģelsone, pasn.

 

Pieteikuma anketa "PRAKSE"  PBSP "Skolotājs"  apakšprogrammā "Speciālās izglītības skolotājs/skolotājs logopēds" (204C9)

Atbildīgā docētāja kvalifikācijai "Speciālās izglītības skolotājs, skolotājs logopēds":

Ilze Šūmane, LU PPMF Pedagoģijas nodaļas docente
E-pasts: ilze.sumane@lu.lv
Telpa: 232

Pieteikuma anketa "PRAKSE"  PBSP "Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs"
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) 
(­­­)

Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar kontaktpersonu fakultātē:

Evija Bogdana, LU PPMF Studiju servisa centra metodiķe
E-pasts: evija.bogdana@lu.lv
Tālrunis: 67034824
Telpa: 202

Pieteikuma anketa "PRAKSE"  PBSP "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"

Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar kontaktpersonu fakultātē:

Ineta Būdniece, LU PPMF Studiju servisa centra vecākā lietvede
E-pasts: ineta.budniece@lu.lv
Tālr.: 67034823
Telpa: 202

Pieteikuma anketa "PRAKSE" PSP "Skolotājs"
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) 
(­­­)

Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar studiju programmas direktori:

Sandra Kalniņa, lekt.
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv
Tālrunis: 67034812
Telpa: 102

vai kontaktpersonu fakultātē

Evija Bogdana, LU PPMF Studiju servisa centra metodiķe
E-pasts: evija.bogdana@lu.lv
Tālrunis: 67034824
Telpa: 202

Studiju programmā iekļautās prakses

Ja nav augstākā pedagoģiskā izglītība (bez pedagoģiskās izglītības - BPI), tad 26 kredītpunktu (KP) apjomā:

 • SDSKP040 Pedagoģiskā prakse I (6 KP),
 • SDSKP041 Pedagoģiskā prakse II (6 KP),
 • SDSKP042 Pedagoģiskā prakse III (8 KP),
 • SDSKP043 Pedagoģiskā prakse IV (6 KP).

Ja ir augstākā pedagoģiskā izglītība (ar pedagoģisko izglītību - API), tad 14 kredītpunktu (KP) apjomā:

 • SDSKP042 Pedagoģiskā prakse III (8 KP),
 • SDSKP043 Pedagoģiskā prakse IV (6 KP).

Prakšu vadītāji

Pedagoģiskā prakse III (SDSKP042, 8 KP)
Anita Berķe, Mg.paed., lekt. p.i.
Austra Avotiņa, Dr.paed., asoc. prof.
Agita Klempere-Sipjagina, Mg.sc.edu., lekt.
Dace Siliniece, Mg.paed., lekt. p.i.
Elita Stikute, Dr.paed., doc.
Ilze Šūmane, Dr.paed., doc.
Ineta Aizporiete, Mg.paed., pasn.
Ārija Zaiceva, pasn.
Māra Urdziņa-Deruma, Dr.paed., asoc. prof.
Jānis Mencis, Dr paed. asoc. prof.
Sandra Kalniņa, Mg.paed., Mg.philol., lekt.
Jelena Marčenko, pasn.

 

Pedagoģiskā prakse II (SDSKP041, 6 KP)
Indra Odiņa, Dr.paed., prof.
Ilze Šūmane, Dr.paed., doc.

Pedagoģiskā prakse IV (SDSKP043, 6 KP)
Anita Berķe, Mg.paed., lekt.  p.i.
Agita Klempere-Sipjagina, Mg.sc.edu., lekt.
Elita Stikute, Dr.paed., doc.
Ilze Šūmane, Dr.paed., doc.
Sandra Kalniņa, Mg.paed., Mg.philol; lekt.
Lolita Šelvaha, Mg.paed., lekt.
Ingrīda Irbe, Mg.paed., lekt.
Jāzeps Logins, Dr. chem.

Pieteikuma anketa "PRAKSE" PMSP "Skolotājs"
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) 
(­­­)

Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar studiju programmas direktori:

Indra Odiņa, prof.
E-pasts: indra.odina@lu.lv
Tālrunis: 67034832
Telpa: 310a

vai kontaktpersonu fakultātē

Evija Bogdana, LU PPMF Studiju servisa centra metodiķe
E-pasts: evija.bogdana@lu.lv
Tālrunis: 67034824
Telpa: 202

Studiju programmā iekļautās prakses

Ja nav augstākā pedagoģiskā izglītība (bez pedagoģiskās izglītības - BPI), tad 26 kredītpunktu (KP) apjomā:

 • SDSKP040 Pedagoģiskā prakse I (6 KP),
 • SDSKP041 Pedagoģiskā prakse II (6 KP),
 • SDSKP042 Pedagoģiskā prakse III (8 KP),
 • DSKR003 Maģistra prakse pētniecībā (6 KP).

Prakses nolikums
Pieteikuma anketa
Trīspusējs prakses līgums (paraugs) 
(­­­)

Neskaidrību gadījumos un ja rodas jautājumi, sazināties ar studiju programmas direktori:

Linda Daniela, prof., dekāne
E-pasts: linda.daniela@lu.lv 

vai kontaktpersonu fakultātē:

Jolanta Zastavnaja, LU PPMF Studiju servisa centra metodiķe
E-pasts: jolanta.zastavnaja@lu.lv
Tālrunis: 67034845
Telpa: 417