Studiju servisa centrs

Studiju programma Metodiķis/ lietvedis Pieņemšanas laiks

Pirmsskolas izglītības skolotājs 1.līm. PSP

Pirmsskolas izglītības pedagogs 1.līm. PSP

Pirmsskolas izglītības skolotājs PBSP (9.semestris)

Pirmsskolas skolotājs 1.līm. PSP

Tatjana Kosireva

202. telpa

67034828

tatjana.kosireva@lu.lv

IV
09.00 - 12.30      
13.00 - 17.00

VI
10.00 - 18.00

Sporta treneris 1.līm. PSP

Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība BSP

Ruta Trautmane

224.telpa

67034849

ruta.trautmane@lu.lv 

 

Sociālais pedagogs PBSP

Skolotājs PBSP
 - Informātikas un programmēšanas skolotājs
 - Kultoroloģijas skolotājs
 - Sporta skolotājs
 - Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 - Angļu, vācu valodas skolotājs
 - Vizuālās mākslas skolotājs
 - Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs
 - Pirmsskolas skolotājs
 - Sākumizglītības skolotājs

Evija Bogdana

202. telpa

67034824

evija.bogdana@lu.lv

I - V
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00

Sākumizglītības skolotājs PBSP

Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds PBSP

Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs PBSP

Ineta Būdniece

202. telpa

67034823

ineta.budniece@lu.lv

I - V
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs PBSP

Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs PBSP

Skolotājs 2.līm PSP

Skolotājs logopēds 2.līm PSP

Skolotājs PMSP

Evija Bogdana

202. telpa

67034824

evija.bogdana@lu.lv

I - V
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00
Psiholoģija BSP

Zane Krezevska

224. telpa

67034817

zane.krezevska@lu.lv

 

Psiholoģija PMSP

Māksla PBSP

Alise Goldmane

417. telpa

67034842

alise.goldmane@lu.lv  

Iepriekš vienojoties e-pastā

Psiholoģija DOK

Izglītības vadība DOK

Olga Pole

323. telpa

67034820

olga.pole@lu.lv

 

Izglītības zinātnes MSP

Izglītības vadība PMSP

Dažādības pedagoģiskie risinājumi MSP

Pedagoģija MSP

MSP “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībā" 

 

417. telpa

67034845

 

Laiku iepriekš
saskaņot, sazinoties e-pastā

Pedagoģija DOK

Izglītības zinātnes DOK

Astra Rūdolfa

415. telpa

 

astra.rudolfa@lu.lv  

 
Nodarbību/ slodžu plānotāji    
 

Laima Mitenberga

323.telpa

6703419

laima.mitenberga@lu.lv

 
 

Anitra Tumševica

417. telpa

67034850

anitra.tumsevica@lu.lv

 
 

Dina Minčenoka

202. telpa

67034822

dina.mincenoka@lu.lv

 
 

Indra Zīle

202. telpa

67034821

indra.zile@lu.lv

 
 

Baiba Upīte

208. telpa

67034814

baiba.upite@lu.lv

I - V
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00