Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Erasmus+ studiju mobilitāte
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.01.2018

Erasmus+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Studiju mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām LU un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Minimālais studiju perioda termiņš ir trīs mēneši un maksimālais ir 12 mēneši. LU PPMF studenti tiek nominēti vienam studiju semestrim vai gadam.

Viena studiju cikla ietvaros students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē.

Erasmus+ mobilitāte studijām tiek īstenota iepriekš noslēgtu Erasmus+ divpusēju līgumu ietvaros, kurus noslēdz individuāli katra LU fakultāte/nodaļa un kuros tiek fiksēts savstarpējais apmaiņas studentu skaits, kā arī studiju līmenis akadēmiskajā gadā.

Pieteikšanās 2018. rudens semestra mobilitātei - līdz 02.02.2018.

Kontaktpersona fakultātē:

Olga Pole, Mg.sc.educ., koordinētāja starptautiskajām apmaiņas programmām (Erasmus+, Campus Europae)
Tālrunis: 67034013
E-pasts: olga.pole@lu.lv
Pieņemšana: A-401.telpa (jaunais korp.)

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena, trešdiena no plkst. 10.00–17.00

Sadarbības līgumi

LU PPMF sadarbības augstskolas ārzemēs Erasmus+ ietvaros (ievietots 4.02.2018.):