Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Prakses iespējas ārzemēs starptautiskās apmaiņas programmas Erasmus+ ietvaros
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.09.2017

Erasmus+ prakses mobilitātes mērķi un nosacījumi

Erasmus+ prakses mobilitāte dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos/iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties Eiropas Savienības (ES) darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo īpašas prasmes, ieskaitot valodas prasmes, un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Erasmus+ prakses perioda rezultātiem jābūt pilnībā atzītiem LU. Par Erasmus+ prakses periodu studējošajam obligāti ir jāsaņem LU kredītpunktus

Erasmus+ prakses mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām LU un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Prioritāte ir tiem studējošajiem, kuru LU studiju programmā ir paredzēta prakse.

Doktoranti var piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, ja tās mērķis ir promocijas darba sagatavošana un ar to saistītie pētījumi.

Minimālais Erasmus+ prakses mobilitātes periods ir pilni 2 mēneši.

Erasmus+ prakses mobilitāte (apraksts Word doc.)

Stipendijas

Erasmus+ stipendijas apmēri praksei 2017./2018.akad.gadā