Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Gada balva 2016
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.09.2016

Nominācijām tika pieteikti šādi pretendenti:

Nominācija "Gada students" -

 • ĻEVS RUSILO (PBSP "Skolotājs" apakšprogramma "Kulturoloģijas skolotājs" ) - izrādījis noturīgu, neatlaidīgu interesi par studiju procesu un mūsu fakultātes kolektīva saliedēšanu - gada garumā organizējis kinovakarus, ieviesis tradīciju rīkot topošo "Kulturoloģijas skolotāju" mākslas darbu izstādes, kā kurators brīvprātīgi darbojies ar visiem virziena studentiem un pasākumos iesaistījis dažādu specialitāšu studentus, reklamējis fakultāti prakses laikā un vedis skolēnu grupas uz fakultāti, rīkojot viņiem speciālas nodarbības un radošās darbnīcas. 2016. gada pavasarī studenta Ļeva Rusilo neatlaidība ir rezultējusies - paredzēts, izplānots un pat saņemts (izcīnīts) finansējums projektam "Liepāja no baroka līdz klasicismam", kurā tiek saliedēti visu nodaļu pārstāvji, studenti un skolēni.Vienmēr atsaucīgs, pozitīvs un izpalīdzīgs, radošs, aktīvs, atsaucīgs. Rīko neaizmirstamas izstādes! Informē un aicina piedalīties dažādās izstādēs, izrādēs un citos kultūras pasākumos. Īsts kulturologs! Aktīvi popularizē pedagoga profesiju un mūsu fakultāti.Unikāla personība, uzticams draugs, kursa biedrs un fakultātes atbalstītājs.• Informatīvo semināru, atvērto lekciju, atvērto noderīgu iespēju apmeklēšana un aicināšana visiem zināmiem kontaktiem, sadarbība ar mācībspēkiem un studentiem, arī skolēniem. • Ekskursiju un pasākumu organizēšana jauniem un esošiem kulturoloģijas skolotāja studentiem. • Kino izglītības popularizēšana fakultātes studentiem (kino par skolas tematikām pavasarī). Jaunā Latvijas Kino centra projekta “Kino skolās” popularizēšana studentu un mācībspēku vidū, pateicoties iegūtām zināšanām praksē Kino muzejā un metodiskā materiāla atklāšanā kinoteātrī “Splendid Palace”. • Darbība LU PPMF Studentu pašpārvaldē, problēmu risināšana, atbalsts, pasākumu organizēšana. Iedvesmojis izvēlēties studijas LU PPMF starptautiskajā izglītības izstādē „Skola 2015”, “Skola 2016”. Viņa entuziasms veido pozitīvu tēlu par Skolotāja profesiju.
 • KATRĪNA ŽALTKOVSKA (MSP "Psiholoģija") - Kopš bakalaura studijām viņa ir bijusi ļoti pozitīvi ieinteresēta studiju procesā un pētniecībā, ieguvusi publikas balvu jauno zinātnieku konkursā, kur piedalījās ar savu bakalaura darba pētījumu ''Laimes izjūtu veicinošo stratēģiju izmantošanas ietekme uz subjektīvās labklājības rādītājiem''. Veicot šo pētījumu, Katrīna aktīvi popularizēja psiholoģijas studijas LU PPMF, rādot labu piemēru kā aizrautīga jaunā pētniece. Arī tagad, maģistra studiju laikā, iesaistoties centra ''Intellego'' darbā, viņa var būt labs piemērs pārējiem, ka pētniecība psiholoģijā ir aizraujoša un šo pētījumu atziņas ir reāli izmantojamas praksē.Katrīna arī tagad ir aktīva un azartiska studente, kas izmanto viņai piedāvātās iespējas ar prieku un interesi.

Nominācija "Gada darbinieks" -

 • RŪTA AKMENTIŅA - atsaucīga darbiniece, zinoša, darbā izmanto profesionālās zināšanas un iemaņas. Draudzīga attieksme pret kolēģiem. Cilvēks, kas citiem nemanot, paveic ļoti lielu nenovērtējamu darbu Latvijas Universitātes un fakultātes labā.

 • RITA ĀBELE - aktīvi, inovatīvi un mērķtiecīgi attīsta pedagogu tālākizglītības programmas. Ļoti labi, radoši un konstruktīvi sadarbojas ar pedagogiem. Izrāda iniciatīvu, atsaucoties uz valsts pasūtījumiem un IZM izsludinātiem konkursiem. Kompetenta, brīnišķīga, atbalstoša, pozitīva, optimistiska kolēģe. Nepārtraukti pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju gan valsts mērogā, gan ārzemju konferencēs.

 • Raimonds Strods -   plašas un dziļas zināšanas, prasme tās izmantot profesionālo pienākumu veikšanā. Ir atsaucīgs un kompetents, lai palīdzētu gan studentiem, gan docētājiem. Pieklājīgs, korekts, zinošs attieksmē pret studentiem un mācībspēkiem. Atbildīgs, atsaucīgs un sirsnīgs, palīdzēs jebkurā situācijā. Akurāts un spēj komunicēt ar visiem cilvēkiem. Veic plašu pētniecisku darbu vairākos projektos, tajā skaitā Valsts pētījumu programmā. Asistenta prakses laikā docēja kursus skolotāja profesionālajā programmā, izteikti rūpīgi un mērķtiecīgi sagatavojot nodarbības.

 • LIJA SAULENBERGA - precīza, rūpīga, atbildīga un sirsnīga kolēģe ar ilggadēju darba pieredzi, kas apliecinās profesionālā darba pienākumu veikšanā.

 • AGNESE ŠTEINBERGA - ļoti atsaucīga un izsaka savus ierosinājumus, piemēram, publicējamās informācijas atspoguļošanai, satura noformējumam fakultātes mājas lapā, padarot to pārskatāmu, pievilcīgu. Labi pārzina fakultāti, studiju procesu, pazīst kolēģus, efektīvi spēj sadarboties. Piemēram, oriģinālas ir Agneses reportāžas no PPMF studiju procesa, pat eksāmenu norises. Viņas veikums ir nozīmīgs PPMF tēla veidošanā, atpazīstamības veicināšanā. Kolēģi augstu vērtē Agneses precizitāti, radošumu, korektumu, labvēlīgo attieksmi un ieinteresētību, lai fakultātes vārds un veikums pozitīvi izskanētu.
   
 • BAIBA UPĪTE - precīza un korekta savā darbā. Lieliska plānotāja. Proaktīva organizatorisko jautājumu risinātāja. Toleranta un komunikabla. Viņa izceļas ar lielu empātiju pret kolēģiem, pozitīva, problēmjautājumus risina mierīgi, nosvērti, ar pozitīvu attieksmi. Satiekoties ar kolēģiem un studentiem vienmēr pozitīvi noskaņota ar humora pieskaņu. Ar lepnumu izturas pret saviem darba pienākumiem. Apzinīga, atbildīga, ieinteresēta. Iesaistās fakultātes aktivitātēs.

 • INDRA ZĪLE - pašaizliedzīgi veic savu darbu, veiksmīgi komunicējot gan ar mācībspēkiem, gan studentiem, kad tas ir nepieciešams. Vienmēr ir laipna un pretimnākoša attieksme pret mācībspēkiem, darbiniekiem, studentiem. Plānojot nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes lekcijas, seminārus, eksāmenus, ņem vērā arī studentu vēlmes un iespējas.

Nominācija "Gada mācībspēks" -

 • LINDA DANIELA, asociētā profesore - atraktīva pasniedzēja, vienmēr gatava sadarbībai ar studentiem un kolēģiem, pētniece, kas vienmēr dalās savos atklājumos, prot komunicēt ar sabiedrību, raksta, diskutē presē par nozīmīgām pedagoģijas problēmām. LU Gada pētnieka balvas ieguvēja, pārstāv fakultāti LU prorektores I. Druvietes humanitāro zinātņu un izglītības zinātņu padomē. Aktīva starptautisko projektu dalībniece.

 • ILZE IVANOVA, profesore - viena no retajām pasniedzējām universitātē, kura neskatoties uz savu cienījamo vecumu joprojām spēj uzturēt "pozitīvu spriedzi" un sniegt brīnišķīgu enerģijas lādiņu lekcijās. Gan savās atbildēs uz studentu jautājumiem, gan savās publikācijās profesore vienmēr pārliecina par to, ka seko jaunākajam, kas pasaulē notiek, bieži dalās ar ārvalstīs gūto pieredzi. Darbojas dažādos starptautiskos projektos, gan popularizējot Latvijas Universitātes vārdu, gan ar lepnumu pārstāvot savu valsti, gan tādējādi arī studentiem ļauj gūt jaunu un vērtīgu pieredzi.

 • KASPARS KIRIS, lektors - Aktīvs, ar pieredzi skolā un spēj dot padomus un ieteikumus kā rīkoties skolas vidē. Mūsdienīgs mācīšanas stils.
 • Pasniedzējs Kaspars Kiris ir harizmātisks, smaidošs un apveltīts ar pozitīvu enerģiju. Nevienu brīdi netiek manīts nogurums. Lekcijās prot diferencēt uzdevumus atbilstoši studentu līmenim. Spontānas idejas atdzīvina grupu. Ļoti atšķiras no citiem pedagogiem, viņu atceras visi, kuriem bijusi kāda saistība ar viņu lekcijās un vieslekcijās. Pasniedzējs neizmanto autoritatīvās mācīšanas metodes, taču veicina sadarbību apgūstot mācību vielu. Bieži fakultātes gaiteņos manāms sarunājoties ar kolēģiem, kuru sejā uzreiz manāms smaids. Palīdz kolēģiem vadot vieslekcijas un seminārus par dažādām tēmām. Kaspars Kiris neteiks:"Nē, nevaru, negribu, nespēju!", tāpēc es uzskatu, ka viņš ir cienīgs Gada mācībspēka balvai!
 • Pasniedzējs Kaspars Kiris aktīvi piedalās dažādos pasākumos, iesaistās arī PPMF pedagogu komandā Sporta spēlēs. Pasniedzējs joprojām apgūst jaunas zināšanas gan kursos, gan studējot doktorantūrā, tad lekcijās tiek sniegtas jaunas zināšanas. Apmācot pedagogus tiek virzīts process uz nodarbību vadīšanu un mācību materiālu veidošanu, mācību procesa laikā, ne tikai teorētisko zināšanu apgūšanu. Pasniedzējs pats ir strādājis kā nodaļas vadītājs Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā( agrāk Rīgas Amatniecības vidusskola) un šobrīd ir direktors Inčukalna pamatskolā, tad ir reāls skatījums uz šī brīža situāciju, kas palīdz nestrādājošiem studentiem izprast situāciju un radīt vīziju par to, kā notiek mācību process. Kaspars Kiris jau mācoties pats PPMF, uzsāka darba gaitas skolā, šobrīd arī profesionālais ceļš turpinās šajā virzienā. Darbu ar studentiem uzskata kā hobiju. Kas gan var būt labāk par pasniedzēju, kas nāk uz darbu ar prieku, vēlmi strādāt un dot citiem,kā arī uzsver ieguvumus, ko saņem no studentiem.  Pasniedzējs vienmēr atsaucas uz PPMF, kā karjeras uzsākšanas sākuma punktu. Motivē savus darbiniekus un audzēkņus uzsākt vai turpināt studijas tieši šeit. Manuprāt, citu labāku kandidātu Gada mācībspēkam ir grūti iedomāties. Pasniedzējs ir lielisks piemērs un etalons uz ko tiekties arī studentiem, kuri dzīves ceļu vēlas saistīt ar pedagoģiju.
  Šis mācībspēks piedalās un reprezentē PPMF dažādās sporta spēlēs. Kā topošais sporta skolotājs, uzskatu, ka tā ir noteikti viena no svarīgākajām iezīmēm labākajam mācībspēkam!
  Lieliski papildina šīs fakultātes mācībspēku alianci; Ļoti viegli un saprotami izskaidro mācību vielu; Draudzīgs un komunikabls; Izvirzīti vērtēšanas kritēriji praktiskajiem darbiem, kas ļauj apzināties un pilnveidot savu nezināšanu konkrētā virzienā. Lielisks skolotājs un paraugs visdažādākajos viedos un virzienos!
  Atsaucīgs, seko aktuālajām informācijas tehnoloģiju tendencēm un tehnoloģiju jauninājumus pielieto mācību procesā. Veicina radošu domāšanu.

 • GUNTA KRAĢE, pasniedzēja - katru reizi, kad notiek saskarsme ar Guntu Kraģi- vai lekciju laikā, vai ārpus tām, sirdī rodas apziņa, ka viss, kas tiek darīts nav veltīgs. Šī docētāja lepojas ar savu profesiju, ar savu fakultāti, kas ir redzams pēc degsmes viņas acīs, un Kraģes kundze prot šo degsmi nodot citiem. Pēc lekcijām es apzinos, ka esmu izvēlējusies pareizo studiju virzienu, un viņa rada manī vēlmi kļūt kaut uz pusi tik piepildītai kā viņai.  Gunta Kraģe prot atrast pieeju jebkuram studentam, izteikt konstruktīvu kritiku, pēc kuras tiešām gribās izlabot savu veikumu nevis atmes visam ar roku. Viņa prot ieinteresēt, meklē arvien jaunus veidus, lai pasniegtu studiju vielu.  No sirds ceru, ka kādu dienu visi pasniedzēji iemācīsies no Guntas Kraģes šo mīlestību pret savu darbu, sevi un apkārtējiem cilvēkiem!

 • ĒRIKA LANKA, lektore - fantastiski radoša, interesanta un gudra pasniedzēja, un ļoti vērtīgu skatījumu uz dzīvi. Ar super attieksmi pret studentiem un mācību procesu.

 • INDRA ODIŅA, profesore- Veicinājusi fakultātes atpazīstamību Latvijā un pasaulē, skolotāja profesijas prestiža celšanu, Ir profesionāla un atsaucīga vadītāja un kolēģe.
 • Par radošu un atbildīgu darbu, veiksmīgu profesionālo darbību un ieguldījumu PPMF atpazīstamības veicināšanā. Spēja darboties komandā, pozitīva saskarsme studentu un darbinieku starpā. Profesionāls skatījums uz programmu arī nākotnē un vīzija mērķa sasniegšanai. Šāds priekšnieks motivē darboties visam kolektīvam.
 • Izvirzu asoc.prof. kā augstas klases profesionālu docētāju. Studiju kursu ietveros vienmēr ir pilnīgi skaidras prasības, apgūstamā viela tiek pasniegta ļoti saprotamā veidā. Praktisko uzdevumu laikā ir iespēja nostiprināt teorētiskās zināšanas un vienmēr tiek dota izsmeļoša atgriezeniskā saite. Tāpat izvirzu Indru Odiņu kā izcilu nodaļas vadītāju. Darba uzdevumi ir pilnīgi skaidri un izpildāmi. Tiek ņemts vērā darbinieku viedoklis. Korekti tiek risinātas konfliktsituācijas. Pret darbiniekiem Indra izrāda cieņpilnu attieksmi.

 • ZANDA RUBENE, profesore -Fakultātes un Latvijas Universitātes personība, Cilvēks ar lielo burtu, kas vairāk kā mācībspēks studentu vidū, drīzāk Guru. Drīzāk atoms, nekā elektrons. Drīzāk saule, nekā stars. Prof. Zanda Rubene vienmēr ir pētniecības procesos, atver acis gan studentiem, gan kolēģiem pedagoģijas nodaļā un ārpus tās uz jaunāko pedagoģijas laukā. Veiksmīgi dibinājuis Neatkarīgo Izglītības biedrību, sekmējot pārmaiņas Latvijas izglītības sistēmā, ceļ skolotāja prestižu, aktīvi iesaistās diskusijās, pētījumos, starptautiskās konferencēs, veicina studentu sadarbību, aizstāv fakultāti un skolotājus, izglīto sabiedrību - lai cilvēki tiktu pie skaidra prāta, atbrīvotos no stereotipiem un aizspriedumiem, tādējādi sekmē labvēlīgas pārmaiņas. Zanda Rubene, vivat!
 • Novērtēju kolēģi kā atraktīvu, tolerantu un radošu docētāju darbā ar studentiem. Viņa izmanto dažādas mūsdienīgas metodes savā darbā, veido sinerģiju starp akadēmisko un praktisko dzīvi, pastiprinot studentu izpratni par konkrētām tēmām. Iesaistās aktīvi dažādās aktivitātēs, fakultātes, universitātes un valsts līmenī.
 • Neatsverams ir zinātnieces ieguldījums Pedagoģijas doktorantūras organizēšanā, tās satura pastāvīgā, plānveidīgā pilnveidošanā. Profesore veic pārdomātu un organizētu darbu ne tikai ar LU doktorantiem, viņa kvalitatīvi vada sadarbības procesu ar citu Latvijas augstskolu (RA, DU, Vidzemes augstskolas, RPIVA LiepU) un ārzemju (Vācijas, Itālijas, Bulgārijas, Lietuvas) doktorantiem. Z.Rubenes sistemātiska darbība starptautiskos projektos, pētnieciskā darba rezultātu prezentēšana konferencēs Latvijā un ārpus tās tikai veicina LU atpazīstamību pasaulē. Profesori Z.Rubeni kā personību raksturo šādas īpašības: uzņēmība, elastība, komunikācija, sevis un sava kolektīva prezentēšana, patstāvība, sirds siltums, prasme gūt zināšanas un dalīties ar tām.
 • Profesore Zanda Rubene spēj ļoti veiksmīgi un profesionāli komunicēt ar visu PPMF nodaļu docētājiem un darbiniekiem, piedalās dažādos kopējos projektos, lai veicinātu sadarbību un labāku atmosfēru fakultātēs ietvaros. Zanda Rubene ir ļoti aktīva, jo ir gan docētāja, gan Pedagoģijas doktora studiju programmas direktore, PPMF Domes locekle, iesaistās gan zinātniskās, gan administratīvās aktivitātēs, lai veicinātu PPMF un LU attīstību. Gan Pedagoģijas nodaļā, gan plašākā kontekstā profesore Zanda Rubene ir zināma un atzīta kā Latvijas Universitātes patriote.  Līdz ar to, ka esmu bijis Zandas Rubenes students, tad varu augsti novērtēt profesionalitāti ar kādu profesore ieinteresē studentus savos studiju kursos. Un pateicoties tam, ka strādāju par studiju metodiķi, tad dzirdu arī daudzu citu studentu viedokli par profesores studiju procesa organizēšanu un vadīšanu un visi studenti viņu atzīst kā izcilu docētāju un personību, kas spēj motivēt un iedvesmot gan studiju kursā, gan arī turpmākajā dzīvē un profesionālajā darbībā. Bieži paši studenti saka: "Kursā pie prof. Zandas Rubenes mēs no sajūsmas par studiju procesu laužam krēslus". Profesore ir izteikti koleģiāla, jo pat saspringtos un darbu pilnos brīžos palīdz kolēģiem atrisināt problēmas. Vienmēr uzmundrina, lai justos labāk. Uz Zandu Rubeni vienmēr var paļauties un gūt atbalstu gan profesionāli, gan vienkārši cilvēcīgos jautājumos. Profesore Zanda Rubene publiskajā telpā ir ļoti aktīva gan veidojot plašas diskusijas sociālajos tīklos par aktualitātēm izglītībā, rakstot populārzinātniskus rakstus virtuāla vidē, lasot lekcijas dažādās Latvijas skolās un izglītības institūcijās, uzstājoties televīzijā un radio, protams, atpazīstamība tiek gūta lielā mērā arī zinātnē publicējot zinātniskus rakstus starptautiskos žurnālos, piedaloties un organizējot Latvijas un starptautiska līmeņa projektus.
 • Kompetenti veic profesora pienākumus, prioritāte - pētniecībā balstīts doktora studiju process, ir pedagoģijas doktora programmas direktore. Mērķtiecīgi uztur pētniecisku sadarbību ar ārvalstu kolēģiem, enerģiski veido kopējas publikācijas un zinātnisko rakstu krājumus. Prof. Rubenei ir dziļa un kontekstā balstīta izpratne par pedagoģiju, stratēģiska domāšana, kas nodrošina studiju kursu un pētniecisko projektu kvalitāti. Iesaku prof. Zandu Rubeni LU Gada balvai.

 • RITA SKARA-MINCĀNE, lektore - Manuprāt, būt par pasniedzēju universitātē var gandrīz jebkurš, ja ir gatavs izglītoties un augt kopā ar studentiem, bet retam ir tā iespēja ne tikai augt bet jau no dzimšanas būt apdāvinātam un būt par pasniedzēju ar lielo burtu. Pasniedzēja Rita Skara Mincāne, ir izcila skolotāja, viņas lekcijas vienmēr ir pārdomātas līdz pēdējai detaļai, darbi tiek izlaboti konkrēti un skaidri, vienmēr ir skaidrs ko tieši mēs mācāmies. Rita Skara Mincāne ir skolotāja etalons un studenti un kolēģi var lepoties ka mums ir tas gods smelties pieredzi no tik zinošas un cilvēcīgas pasniedzējas, lai izdodas saglabāt dzīvesprieku un vēl ilgi studentiem radīt piemēru. Paldies!

 • IEVA STOKENBERGA, docente - Studentu iemīļota, lieliska lektore, kas vienlaicīgi ir aktīva pētniecībā. Publicējas labos žurnālos. Ir sociāli aktīva, aktīvi pauž zinātniski pamatotu viedokli medijos par sabiedrību polarizējušiem jautājumiem. Un ir divu pirmsskolas vecuma bērnu mamma. Jā..