"Jauno pedagogu un psihologu skola" (JPPS) aicina visus vidusskolēnus, kurus interesē pedagoģija, izglītības zinātnes un psiholoģija. Tā ir iespēja iepazīties ar interesantām tēmām, kuras palīdzēs ikvienam turpmākajā karjeras izvēlē, un ļaus paraudzīties uz pedagoģijas un psiholoģijas jomu no cita skatu punkta.

Jauno pedagogu un psihologu skolā nodarbības notiek sestdienās līdz pat mācību gada beigām. JPPS notiks sociālpsiholoģiskie treniņi, nodarbības veiksmīgākai komunikācijai, mācīšanās prasmju attīstīšanai, pētniecisko darbu izstrādei u.c., kā arī augstskolas nodarbību apmeklējumi, lai iepazītos ar augstskolas studiju procesu un savu interesējošo jomu. Nodarbības vada LU PPMF docētāji. Dalība Jauno pedagogu un psihologu skolā noris bez maksas.

Tiem JPPS skolas dalībniekiem, kuri mācās 12. klasē, mācību gada laikā būs iespēja izstrādāt pētījumu kādā no jomām un mācību gada nobeigumā to prezentēt. Augstāk novērtēto darbu autoriem būs iespēja iegūt budžeta vietu LU PPMF.

JPPS koordinatore Sandra Kalniņa, Mg.paed., Mg.philol.
E-pastssandra.kalnina@lu.lv
Tālrunis:  67034812
Adrese: Imantas 7. līnija 1, 102. telpa

2019./2020. akadēmiskajā gadā pirmā nodarbība notiks 19. oktobrī no plkst. 10.30 - 15.00

Dalība Jauno pedagogu un psihologu skolā (JPPS) noris bez maksas,
līdz 15.10.2019 jāaizpilda pieteikuma anketa.

JPPS norises ieplānotas tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē. Nodarbības notiek sestdienās no oktobra līdz jūnijam, 3 x 80 min. ar 10 - 20 min. pārtraukumiem.