"Jauno pedagogu un psihologu skola" (JPPS) aicina visus vidusskolēnus, kurus interesē pedagoģija, izglītības zinātnes un psiholoģija. Tā ir iespēja iepazīties ar interesantām tēmām, kuras palīdzēs ikvienam turpmākajā karjeras izvēlē, un ļaus paraudzīties uz pedagoģijas un psiholoģijas jomu no cita skatu punkta.

Jauno pedagogu un psihologu skolā nodarbības notiek sestdienās līdz pat mācību gada beigām. JPPS notiks sociālpsiholoģiskie treniņi, nodarbības veiksmīgākai komunikācijai, mācīšanās prasmju attīstīšanai, pētniecisko darbu izstrādei u.c., kā arī augstskolas nodarbību apmeklējumi, lai iepazītos ar augstskolas studiju procesu un savu interesējošo jomu. Nodarbības vada LU PPMF docētāji. Dalība Jauno pedagogu un psihologu skolā noris bez maksas.

Tiem JPPS skolas dalībniekiem, kuri mācās 12. klasē, mācību gada laikā būs iespēja izstrādāt pētījumu kādā no jomām un mācību gada nobeigumā to prezentēt. Augstāk novērtēto darbu autoriem būs iespēja iegūt budžeta vietu LU PPMF.

JPPS koordinatore Sandra Kalniņa, Mg.paed., Mg.philol.
E-pastssandra.kalnina@lu.lv
Tālrunis:  67034812
Adrese: Imantas 7. līnija 1, 102. telpa

5.nodarbību diena - 29. februāris

Laiks

Nodarbība

Mācībspēks

10:30 - 11:50

Laimes formula: vai tāda eksistē?

 docente Anda Upmane

11:50 - 12:10

Pārtraukums

 

12:10 - 13.30

Psihologa profesija: iespējas un izaicinājumi

 docente Anda Upmane

13:30 - 13:40

Pārtraukums

 

13:40 - 15:00

Psihologa profesija: iespējas un izaicinājumi

 docente Anda Upmane

 

6.nodarbību diena - 25.aprīlis

Laiks               

Nodarbība                                                   

Mācībspēks

10:30 - 11:50

Vai var ticēt visam, ko par sevi domājam? 

profesors Ivars Austers

11:50 - 12:10

Pārtraukums

 

12:10 - 13.30

Mistiskā domāšana.
Ne tikai tālos mūžamežos, bet tepat ikdienā

 profesors Ivars Austers

13:30 - 13:40

Pārtraukums

 

13:40 - 15:00

Kas programmē mūsu uzvedību?

 docents Andrejs Mūrnieks

 
Jauno pedagogu un psihologu skolas noslēgums - 30.maijs plkst.10:30                                     
JPPS dalībnieku Zinātnisko darbu aizstāvēšana

 

2019./2020. akadēmiskajā gadā pirmā nodarbība notiks 19. oktobrī no plkst. 10.30 - 15.00

Dalība Jauno pedagogu un psihologu skolā (JPPS) noris bez maksas,
līdz 15.10.2019 jāaizpilda pieteikuma anketa.

JPPS norises ieplānotas tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē. Nodarbības notiek sestdienās no oktobra līdz jūnijam, 3 x 80 min. ar 10 - 20 min. pārtraukumiem.