"Jauno pedagogu un psihologu skola" (JPPS) aicina visus vidusskolēnus, kurus interesē pedagoģija, izglītības zinātnes un psiholoģija. Tā ir iespēja iepazīties ar interesantām tēmām, kuras palīdzēs ikvienam turpmākajā karjeras izvēlē, un ļaus paraudzīties uz pedagoģijas un psiholoģijas jomu no cita skatu punkta.

Jauno pedagogu un psihologu skolā nodarbības notiek sestdienās līdz pat mācību gada beigām. JPPS notiks sociālpsiholoģiskie treniņi, nodarbības veiksmīgākai komunikācijai, mācīšanās prasmju attīstīšanai, pētniecisko darbu izstrādei u.c., kā arī augstskolas nodarbību apmeklējumi, lai iepazītos ar augstskolas studiju procesu un savu interesējošo jomu. Nodarbības vada LU PPMF docētāji. Dalība Jauno pedagogu un psihologu skolā noris bez maksas.

Tiem JPPS skolas dalībniekiem, kuri mācās 12. klasē, mācību gada laikā būs iespēja izstrādāt pētījumu kādā no jomām un mācību gada nobeigumā to prezentēt. Augstāk novērtēto darbu autoriem būs iespēja iegūt budžeta vietu LU PPMF.

JPPS koordinatore Sandra Kalniņa, Mg.paed., Mg.philol.
E-pastssandra.kalnina@lu.lv
Tālrunis:  67034812
Adrese: Imantas 7. līnija 1, 102. telpa

Pieteikuma anketa tiek aktivizēta katra gada septembrī. 
Pieteikuma anketu sūtīt JPPS koordinatorei Sandrai Kalniņaisandra.kalnina@lu.lv

Dalība Jauno pedagogu un psihologu skolā noris bez maksas.

JPPS norises ieplānotas tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē. Nodarbības notiek sestdienās no novembra līdz jūnijam, 3 x 80 min. ar 10 - 20 min. pārtraukumiem.

2018./2019. akadēmiskajā gadā nodarbības ieplānotas:
   2018.gada  3.novembrī, 1. decembrī
   2019.gada  12. janvārī, 9. februārī, 9. martā, 6. aprīlī, 11. maijā, 12. jūnijā.
Nodarbību laiks: 10.30 - 15.00. 

1. nodarbību diena – 3. novembris, 223.telpa

10:30 – 11:10 Ievadnodarbība Jauno pedagogu un psihologu skolā (docente Gunta Kraģe).
11:10 – 11:50 Kāpēc mani tas interesē (lektore Sandra Kalniņa)
11:50 – 12:10 Pārtraukums 
12:10 – 13.30 Karjeras fenomens mūsdienu sabiedrībā (docente Gunta Kraģe)
13:30 – 13:40 Pārtraukums
13.40 – 15.00 Nodarbība par pētījuma procesu, zinātnisko darbu izstrādi (profesore Indra Odiņa)


2. nodarbību diena – 1. decembris, 223.telpa

10:30 – 11:50 Ievads psiholoģijas zinātnhē  (docente Ilze Damberga)
11:50 – 12:10 Pārtraukums 
12:10 – 13.30 Kas ir pedagogs Universitātē (docente Sanita Baranova)
13:30 – 13:40 Pārtraukums
13.40 – 15.00 Nodarbība par zinātnisko darbu izstrādi (docente Sanita Baranova)


3. nodarbību diena – 12. janvāris, 100.a telpa

10:30 – 11:50 Skolotāja ētika: no A līdz Z  (lektore Ērika Lanka)
11:50 – 12:10 Pārtraukums 
12:10 – 13.30 Skolotāja ētika: no A līdz Z  (lektore Ērika Lanka)
13:30 – 13:40 Pārtraukums
13.40 – 15.00 Skolotāja misija: vakar, šodien, rīt (profesore emeritus, vadošā pētniece Aīda Krūze)


4. nodarbību diena – 9. februāris, 223.telpa

10:30 – 11:50 Studijas universitātē un mācības skolā - kopīgais un atšķirīgais (docente Ieva Margeviča-Grīnberga)
11:50 – 12:10 Pārtraukums 
12:10 – 13.30 Kā efektīvāk sagatavoties studijām? (docente Ieva Margeviča-Grīnberga)
13:30 – 13:40 Pārtraukums
13.40 – 15.00 Skolotājs kā veselīga dzīvesveida īstenotājs un padomdevējs (lektore Agita Klempere-Sipjagina)


5. nodarbību diena – 9. marts, 223.telpa

10:30 – 11:50 Laimes formula: vai tāda eksistē? (docente Anda Upmane)
11:50 – 12:10 Pārtraukums 
12:10 – 13.30 Psihologa profesija: iespējas un izaicinājumi (docente Anda Upmane)
13:30 – 13:40 Pārtraukums
13.40 – 15.00 Psihologa profesija: iespējas un izaicinājumi (docente Anda Upmane)


6. nodarbību diena – 6. aprīlis

10:30 – 11:50 Vai var ticēt visam, ko par sevi domājam? (profesors Ivars Austers)
11:50 – 12:10 Pārtraukums 
12:10 – 13.30 Mistiskā domāšana. Ne tikai tālos mūžamežos, bet tepat
ikdienā​​​​​​​
(profesors Ivars Austers)
13:30 – 13:40 Pārtraukums
13.40 – 15.00 Kas programmē mūsu uzvedību? (docents Andrejs Mūrnieks)


7. nodarbību diena – 11. maijs

10:30 – 11:50 Spēju veidi  (asoc. profesore Astrīda Raževa)
11:50 – 12:10 Pārtraukums 
12:10 – 13.30 Devianta uzvedība​​​​​​​ (asoc. profesore Astrīda Raževa)
13:30 – 13:40 Pārtraukums
13.40 – 15.00 Prasme sarunāties. Komunikācija (docente Gunta Kraģe)


8. nodarbību diena – 12. jūnijs plkst. 11:00   JPPS dalībnieku Zinātnisko darbu aizstāvēšana.