"Jauno pedagogu un psihologu skola" (JPPS) aicina visus vidusskolēnus, kurus interesē pedagoģija, izglītības zinātnes un psiholoģija, iepazīties ar interesantām tēmām, kuras palīdzēs ikvienam turpmākajā karjeras izvēlē, un ļaus paraudzīties uz pedagoģijas un psiholoģijas jomu no cita skatu punkta.

JPPS nodarbības notiek sestdienās līdz mācību gada beigām. JPPS notiks sociālpsiholoģiskie treniņi, nodarbības veiksmīgākai komunikācijai, mācīšanās prasmju attīstīšanai, pētniecisko darbu izstrādei u.c., kā arī augstskolas nodarbību apmeklējumi, lai iepazītos ar augstskolas studiju procesu un savu interesējošo jomu. Nodarbības vada LU PPMF docētāji. Dalība Jauno pedagogu un psihologu skolā noris bez maksas.

Tiem JPPS dalībniekiem, kuri mācās 12. klasē, mācību gada laikā būs iespēja izstrādāt pētījumu kādā no jomām un mācību gada nobeigumā to prezentēt. Augstāk novērtēto darbu autoriem būs iespēja iegūt budžeta vietu LU PPMF.

JPPS koordinatore Santa Dreimane, Mg.paed., Mg.sc.
E-pastssanta.dreimane@lu.lv
Adrese: Imantas 7. līnija 1, 215. telpa

2020./2021. akadēmiskā gada pirmās nodarbības datums tiks izziņots tuvākajā laikā.

Lūgums līdz 11.10.2020. aizpildīt pieteikuma anketu.