Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dienesta viesnīca
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.10.2016.

Pēc studiju pieteikumu apstiprināšanas 1. kursa studentiem ir tiesības pieteikties uz brīvajām vietām LU dienesta viesnīcās (DV). Par tām interesēties un iesniegt pieteikumus LU Saimniecības pārvaldē.

Kontakti:
Daiga Štelmahere
LU Saimniecības departaments
Ieņēmumu centru daļas vadītāja vietniece

Tālr. 67034693
E-pasta adrese: daiga.stelmahere@lu.lv

Dienesta viesnīca JŪRMALAS GATVE 76

Vadītāja: Ināra Muižniece
Tālrunis: 67034049

Sabiedriskais transports: 4., 4z. autobuss
Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta kustību maršruti un laiki SIA “Rīgas Satiksme” mājas lapā.

Kā pieteikties?

1. Piesakies  elektroniski LUIS

1. kursa studenti elektroniski piesakās īres tiesību piešķiršanai LU dienesta viesnīcā Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS). Studentam tiek piedāvātas noteiktas DV atkarībā no fakultātes, kurā tiks uzsāktas studijas, taču netiek garantētas īres tiesības elektroniskajā pieteikumā norādītājā DV. LUIS lietotājvārdu un paroli students saņem fakultātē reģistrējoties studijām vai  Studentu servisā (Raiņa bulv. 19, 125. telpa).

2. Augšuplādē LUIS vai iesniedz papildu dokumentus

Studenti, kuri atbilst vienai no zemāk minētajām personu grupām, augšuplādē LUIS vai iesniedz Studentu servisā (Raiņa bulv. 19, 125. telpa) dokumentu, kas apstiprina studenta atbilstību minētajam statusam (invalīda/bāreņa apliecības kopija; pašvaldības izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam; pašvaldības izsniegta izziņa par ģimenes sastāvu). Priekšrocības zemāk minētajām personām dod tiesības iegūt īres tiesības ārpus konkursa. Priekšrocības īres tiesību saņemšanai tiek noteiktas šādām personām:

  • students ir invalīds vai bārenis;
  • students dzīvo ģimenē, kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi;
  • students dzīvo ģimenē, kurā visi ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi;
  • students dzīvo ģimenē, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.

3. Uzzini rezultātus

LU DV īres tiesību piešķiršanas komisija pieņem lēmumu par īres tiesību sadali fakultāšu studentiem. Studentu pieteikumi īres tiesību saņemšanai DV tiek sakārtoti pēc šādiem kritērijiem:

  • studenta studiju līmenis un semestris Latvijas Universitātē – 1. semestra  pamatstudiju studentiem ir priekšrocība attiecībā pret vecāko kursu studentiem, tai skaitā arī mağistrantūras un doktorantūras studentiem;
  • studenta deklarētās dzīves vietas attālums no Rīgas – studentiem, kuri dzīvo tālāk no Rīgas ir priekšrocība attiecībā pret tiem, kuru dzīvesvieta ir tuvāk Rīgai.

Studentu serviss paziņo par īres tiesību piešķiršanu, nosūtot īsziņu uz studenta norādīto kontakttālruni. Pieteikuma statuss būs redzams arī LUIS sadaļā „Dienesta viesnīca”.

4. Samaksā par DV

Studentam, kurš ir saņēmis apstiprinājumu par īres tiesību piešķiršanu, jāsamaksā pirmā mēneša īres maksa un drošības nauda (1 mēneša īres maksas apmērā) bezskaidras naudas norēķinu veidā Latvijas Universitātes kontā.

Pamatojoties uz LU 25. 02.2008. rīkojumu Nr.1/45, LU studējošajiem dienesta viesnīcu īrniekiem maksājumi par dienesta viesnīcas īri, kavējuma nauda un  drošības nauda  jākārto bezskaidras naudas norēķinu veidā Latvijas Universitātes kontā.

Rekvizīti dienesta viesnīcas īres maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
PVN reğ. Nr.90000076669
Konta Nr. (IBAN): LV51NDEA0000082414423
Saņēmēja iestāde: Nordea Bank AB  Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Maksājuma mērķis: DIENESTA VIESNĪCAS ADRESE, studenta VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS.  ĪRES MAKSA PAR SEPTEMBRA MĒNESI UN DROŠĪBAS NAUDA

Īres maksa LU dienesta viesnīcās (LU rīkojums 10.06.2014. Nr. 1/194) LU pilna laika studentiem

Dienesta viesnīcas adreseno septembra līdz
jūnijam (Euro)
jūlijā, augustā (Euro)
Jūrmalas gatve 7652,0064,00


Noteiktais īres maksas apmērs attiecas uz gultas vietu trīsvietīgā istabā, un pēc īres līgumā minēto pušu vienošanās var tikt mainīts atkarībā no īrnieku skaita istabā.

Vasaras mēnešos (jūlijā un augustā) īres maksa dzīvojot divatā - EUR 82,00 par gultas vietu mēnesī, dzīvojot vienam – EUR 160,00 par gultas vietu mēnesī.

LU studentiem prombūtnē (apmaiņas programmas laikā) par gultas vietas saglabāšanu visās LU dienesta viesnīcās īres mēneša maksa – EUR 22,00.

LU nepilna laika studentiem visās LU dienesta viesnīcās īres maksa - EUR 5,00 dienā.

LU studentiem studiju pārtraukumā gultas vietas maksa visās LU dienesta viesnīcās - EUR 64,00 mēnesī.

Noteiktajā īres maksā ietilpst: ledusskapju izmantošana; interneta izmantošana; gultas veļas izmantošana un mazgāšana.