Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par JPPS
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.10.2018.

Jauno pedagogu un psihologu skolā (JPPS)  ir iespēja iepazīties ar pedagoģijas un psiholoģijas jomām, ar pedagoga un psihologa profesiju. Tā ir iespēja iepazīties ar interesantām tēmām, kuras palīdzēs ikvienam turpmākajā karjeras izvēlē, kā arī paraudzīties uz pedagoģijas un psiholoģijas jomu no cita skatu punkta.
Skolotāja profesiju pazīst ikviens, jau no pirmajiem dzīves gadiem ar to ir sastapušies ikdienā gan pirmsskolas iestādē, gan skolā, gan arī ārpusklases nodarbībās.

Pedagogs un psihologs ir īpašas profesijas, kuras pamatā ir darbs ar cilvēkiem. Tās ir profesijas, kurās ir svarīgi būt vispirms apmierinātam ar sevi, izprast sevi un citus cilvēkus.
Jauno pedagogu un psihologu skolā tiek praktizētas dažādas mācību formas: lekcijas, praktiskie darbi, semināri.

Katra JPPS nodarbība veltīta kādai no tēmām, piemēram, Personības attīstība, Intelekta veidi, Alternatīvās pedagoģijas teorijas, Sociālā psiholoģija, Audzināšanas metodes utt. Programma tiek veidota, ņemot vērā skolēnu iepriekšējo sagatavotību, intereses, anketēšanas rezultātus u.c.

Ar skolēniem strādā PPMF mācībspēki - profesionāļi, kuri izglīto nākamos pedagogus un psihologus. JPPS ir ieguldījums katra skolēna / jaunieša attīstībā, kas vērsts uz  personības izglītošanos un pilnveidošanu.

JPPS dalībniekiem -12.klašu skolēniem mācību gada laikā tiek dota iespēja izstrādāt pētījumu kādā no jomām un mācību gada nobeigumā zinātniski pētniecisko darbu prezentēt. Ar augstāko vērtējumu atzīmēto darbu autoriem būs priekšrocības, iespēja iegūt budžeta vietu, iestājoties LU PPMF kādā no attiecīgās jomas  studiju programmām.