Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Profesionālās pilnveides programmas (kursi)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.02.2019.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā sekojošus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus:

N.p.k.Programmas nosaukums, stundu skaits, tipsMērķauditorija
1.

"Pedagoģiskās darbības pamati", 72 stundu programma

Personas ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, kurām  nepieciešama pedagoģiskā izglītība. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību.

2.

"Mūsdienīga mācību procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi", 72 stundu  programma

Izglītības iestāžu skolotāji bez atbilstošas izglītības, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi, vai vairāki smagi attīstības traucējumi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.

3.

"Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi", 72 stundu programma

Izglītības iestāžu mācību priekšmetu skolotāji bez speciālās izglītības, kuri realizē atbilstošu speciālās izglītības programmu. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.

4.

„Pirmsskolas saturs un didaktika” , 80 stundu programma

Personas, kurām ir  augstākā izglītība pedagoģijā. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt pirmsskolas izglītības programmās.

5.

“Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs undidaktika”,

160 stundu programma

Atbilstošās izglītības jomas un cita mācību priekšmeta skolotāji. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt sociālās zinības.

6.

“Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika”,

240 stundu programma

Citas izglītības jomas un cita mācību priekšmeta skolotāji. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt sociālās zinības.

7.

“Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības”, 72 stundu programma

Personas, kurām ir pirmsskolas un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.

8.

Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse, 160 stundu programma

Koledžu un augstskolu akadēmiskais personāls. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūta profesionālās kvalifikācijas Apliecība.

9.

“Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs”, 160 stundu programma

Kvalificēti valodu jomas mācību priekšmeta (svešvalodas-angļu vai franču, vai krievu, vai vācu valodas, kā arī latviešu valodas) skolotāji, kuri vēlas strādāt par cita šīs jomas vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta skolotāju. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt atbilstošo svešvalodu.

10. 

“Atbalsts pozitīvai uzvedībai”,

36 stundas, A programma

 Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūta Apliecība.

 

  

 

Pieteikumus iesniegt elektroniski, sūtot pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: rita.abele@lu.lv

Pieteikuma anketa

Kursu īstenošanas laiks un vieta ir atkarīga no grupu nokomplektēšanas, tā norit nepārtraukti visu studiju gadu.
Pieteikumi tiekpieņemti nepārtraukti, tādejādi nodrošinot jaunu grupu komplektēšanu, kas uzsāks darbu, tiklīdz būs pieteicies nepieciešamais klausītāju skaits.

Kontaktpersona
Rita Ābele, Mg.paed.
LU PPMF PPIC direktores vietniece,
Tālr.:67034825
E–pasts: rita.abele@lu.lv