Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augstākā līmeņa studijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.09.2017
 Maģistra studiju programma „DAŽĀDĪBAS PEDAGOĢISKIE RISINĀJUMI”

Studiju programmas direktore: Dr.paed., docents Manuels Fernandezs, tālr.: 67034042, e-pasts: manuels.fernandezs@lu.lv  vai  mf08052@lu.lv, telpa: A-424

Studiju metodiķis: Raimonds Strods, tālr.: 67033860, e-pasts: raimonds.strods@lu.lv, telpa: A-117

 Maģistra studiju programma „IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES”

Studiju programmas direktore: Dr. paed., profesore Ilze Ivanova, tālr.: 67034037, e-pasts: ilze.ivanova@lu.lv, telpa: V-311

Studiju metodiķe: Jevgēnija Ivanova, tālr.: 67033854, e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv, telpa: A-226

Maģistra studiju programma „PEDAGOĢIJA”

Studiju programmas direktores p.i.: Dr.paed., asoc.profesore Dita Nīmante, tālr.: 67033862, e-pasts: dita.nimante@lu.lv, telpa: A-119

Studiju metodiķis: Raimonds Strods, tālr.: 67033860, e-pasts: raimonds.strods@lu.lv, telpa: A-117

 Apakšprogrammas:

  • Vispārīgā pedagoģija
  • Pirmsskola pedagoģija 
  • Speciālā pedagoģija
  • Mākslas pedagoģija
  • Augstskolas un pieaugušo pedagoģija

Profesionālā maģistra studiju programma „IZGLĪTĪBAS VADĪBA”

Studiju programmas direktore: Dr.oec., profesors Andrejs Geske, tālr.: 67034028, e-pasts: andrejs.geske@lu.lv, telpa: A-210

Studiju metodiķe: Jevgēnija Ivanova, tālr.:67033854, e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv, telpa: A-226

Profesionālā maģistra studiju programma „PSIHOLOĢIJA”

Studiju programmas direktore: Dr. psych., docente Laura Pirsko, tālr.: 67034018, e-pasts: laura.pirsko@lu.lv, telpa: A-326

Studiju metodiķe: Ruta Trautmane, tālr.:67034019, e-pasts: ruta.trautmane@lu.lv, telpa: A-321

Apakšprogrammas:

  • Klīniskā psiholoģija
  • Izglītības psiholoģija
  • Organizāciju psiholoģija
  • Juridiskā psiholoģija (no 2015.gada)
Profesionālā maģistra studiju programma „SKOLOTĀJS”

Skolotāja profesionālā maģistra studiju programma ir akreditēta līdz 11.06.2019. studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” ietvaros

Starpfakultāšu studiju programma, kuras īstenošanā piedalās: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Teoloģijas fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte

Studiju programmas direktore: Dr. paed., profesore Indra Odiņa, tālr.: 67034015, e-pasts: indra.odina@lu.lv, telpa: A-302

Studiju metodiķe: Agnese Šteinebrga, tālr.: 67034035, e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv, telpa: V-204a

Apakšprogrammas:

 

Otrā līmeņa profesionāls augstākās izglītības studiju programma „SKOLOTĀJS”

Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” (tai skaitā Skolotāja otrā līmeņa profesionālā studiju programma) ir akreditēts līdz 11.06.2019.

Starpfakultāšu studiju programma, kuras īstenošanā piedalās: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Teoloģijas fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte

Studiju programmas direktore: Mag. paed., lektore Sandra Kalniņa, tālr.: 67034033, e-pasts: sandra.kalnina@lu.lv, telpa: V-207

Studiju metodiķe: Agnese Šteinberga, tālr.: 67034035, e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv, telpa: V-204a

 Apakšprogrammas: