Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augstākā līmeņa studijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.09.2018
 Maģistra studiju programma „DAŽĀDĪBAS PEDAGOĢISKIE RISINĀJUMI”

Studiju programmas direktora p.i.: Dr.paed., doc. Ieva Margeviča-Grinberga, tālr.: ...., e-pasts: ieva.margevica-grinberga@lu.lv  , telpa: 310a (Imantas 7.līnija 1)

Studiju metodiķes:
Aija Grāvīte, tālr.: 67034813, e-pasts: aija.gravite@lu.lv, telpa: 224 (Imantas 7.līnija 1)
Jevgēnija Ivanova, tālr.: 67034813, e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv, telpa: 224 (Imantas 7.līnija - 1)

 Maģistra studiju programma „IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES”

Studiju programmas direktore: Dr. paed., profesore Ilze Ivanova, tālr.: 67034037, e-pasts: ilze.ivanova@lu.lv, telpa: 314 (Imantas 7.līnija 1)

Studiju metodiķe: Jevgēnija Ivanova, tālr.: 67034813, e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv, telpa: 224 (Imantas 7.līnija - 1)

Maģistra studiju programma „PEDAGOĢIJA”

Studiju programmas direktores p.i.: Dr.paed., asoc.profesore Dita Nīmante, tālr.: .... , e-pasts: dita.nimante@lu.lv, telpa: 229 (Imantas 7.līnija 1)

Studiju metodiķe:
Jevgēnija Ivanova, tālr.: 67034813, e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv, telpa: 224 (Imantas 7.līnija - 1)

 Apakšprogrammas:

  • Vispārīgā pedagoģija
  • Pirmsskola pedagoģija 
  • Speciālā pedagoģija
  • Mākslas pedagoģija
  • Augstskolas un pieaugušo pedagoģija

Profesionālā maģistra studiju programma „IZGLĪTĪBAS VADĪBA”

Studiju programmas direktore: Dr.oec., profesors Andrejs Geske, tālr.: ... , e-pasts: andrejs.geske@lu.lv, telpa: 312 (Imantas 7.līnija 1)

Studiju metodiķe: Jevgēnija Ivanova, tālr.: 67034813, e-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv, telpa: 224 (Imantas 7.līnija - 1)

Profesionālā maģistra studiju programma „PSIHOLOĢIJA”

Studiju programmas direktore: Dr. psych., docente Laura Pirsko,  e-pasts: laura.pirsko@lu.lv, telpa: 234 (Imantas 7.līnija 1)

Studiju metodiķe: Ruta Trautmane, tālr.:67034817, e-pasts: ruta.trautmane@lu.lv, telpa:233 (Imantas 7.līnija - 1)

Apakšprogrammas:

  • Klīniskā psiholoģija
  • Izglītības psiholoģija
  • Organizāciju psiholoģija
  • Juridiskā psiholoģija (no 2015.gada)
Profesionālā maģistra studiju programma „SKOLOTĀJS”

Skolotāja profesionālā maģistra studiju programma ir akreditēta līdz 11.06.2019. studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” ietvaros

Starpfakultāšu studiju programma, kuras īstenošanā piedalās: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Teoloģijas fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte

Studiju programmas direktore: Dr. paed., profesore Indra Odiņa, tālr.: ... , e-pasts: indra.odina@lu.lv, telpa: 310a

Studiju metodiķe: Agnese Šteinebrga, tālr.: 67034819, e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv, telpa: 215 (Imantas 7.līnija - 1)

Apakšprogrammas:

 

Otrā līmeņa profesionāls augstākās izglītības studiju programma „SKOLOTĀJS”

Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” (tai skaitā Skolotāja otrā līmeņa profesionālā studiju programma) ir akreditēts līdz 11.06.2019.

Starpfakultāšu studiju programma, kuras īstenošanā piedalās: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Teoloģijas fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte

Studiju programmas direktore: Mag. paed., lektore Sandra Kalniņa, tālr.:  .... , e-pasts: sandra.kalnina@lu.lv, telpa: 102 (Imantas 7.līnija 1)

Studiju metodiķe: Agnese Šteinberga, tālr.: 67034819, e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv, telpa: 215 (Imantas 7.līnija 1)

 Apakšprogrammas: