Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kontakti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.10.2018.

Adrese:

  • Imantas 7.līnija - 1, Rīga, LV - 1083

Kā atrast: Imantā, pie Rīgas-Tukuma dzelzceļa rajonā pie Zolitūdes stacijas. Karte
Autobusi: Nr. 4, 4Z vai mikroautobuss: Nr. 263 - pieturas "Imantas 7.līnija";
Autobusi:
Nr. 37, 41 - pietura Kurzemes prospekts
Tramvaji: Nr. 4 - pietura Kurzemes prospekts
Vilciens: stacija Zolitūde

Dekanāts

101.telpa

Tālrunis: 67034848

Fakultātes e-pasts:ppmf@lu.lv

Dekāne:

profesore Malgožata Raščevska
E-pasts: malgozata.rascevska@lu.lv
Tālrunis: 67034811
Pieņemšana:
101. telpa

Sociālajos tīkos:

 Facebook: @lu.ppmf  www.facebook.com/lu.ppmf/
 Twitter: @LU_PPMF  https://twitter.com/LU_PPMF

Fakultātes personāls - kontakti

vai Personāla saraksts LU mājas lapā

Studiju metodiķi - Studiju servisa centrs

Dekanāts

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

Psiholoģijas nodaļa

Skolotāju izglītības nodaļa

Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļa

Fakultātes mājas lapas redaktore, sabiedrisko attiecību speciāliste:

Sandra Kalniņa
102.telpa, Tālr.: 67034812
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv

Kā mūs atrast:

Rekvizīti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.01.2016.

Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai uz bankas kontu
(ir iespējams veikt jebkurā bankā):

Latvijas Universitāte
Raiņa bulv.19, Rīga LV-1586
(PVN Reģ.Nr.LV 90000076669)
IBAN LV33TREL9150101000000
EKK 21351
Valsts kase
kods TRELLV22

Piezīme: Pārskaitījumā jānorāda STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, STUDIJU PROGRAMMAS NOSAUKUMS,STUDIJU SEMESTRIS (par kuru veikts maksājums)

Informācijai:
Studējošam saskaņā ar 31.07.2001 MK noteikumiem Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" ir iespēja saņemt atpakaļ daļu no izdevumiem par studiju maksu. Lūdzam saglabāt saņemtos samaksu apliecinošos dokumentus - kases čeku, kvīti, bankas maksājuma uzdevumu u.c. dokumentus.

Studiju maksas maksājumi, izmantojot LUIS