7. atklātās dizaina un tehnoloģiju olimpiādes "Dizaina domāšana: radošums vai loģika?" Nolikums.
Kontaktinformācija: Lolita Šelvaha, tālr. 26517197; Dace Sondare, tālr. 26030955.

16. atklātās dizaina un tehnoloģiju olimpiādes (šķiedru mākslā) Nolikums.
Kontaktinformācija: Māra Urdziņa – Deruma, tālr. 29363294; Līga Barbara, tālr. 26516599.

Pieteikšanās šeit