Pieteikšanās noris tiešsaistē no 7. līdz 30. septembrim: www.fonds.lv

Sākoties 2020./2021. akad. gadam, Latvijas Universitātes (LU) fonds aicina pieteikties 24 dažādām stipendiju kopām. Konkursa kārtībā atbalstu saņems vairāki desmiti LU un citu augstskolu studenti, sākot no bakalaura studiju 2. kursa, – mācībās spējīgi un sabiedriskajā dzīvē aktīvi visu zinātņu nozaru pilna laika klātienes studijās studējošie. Vidējai svērtajai atzīmei jābūt augstākai par 7,5 ballēm.

Līdztekus noris arī pieteikšanās "Mikrotīkls" stipendijai 1. studiju gada doktorantiem eksakto un veselības zinātņu jomā. Pretendetiem ir paredzēta cita pieteikšanās kārtība, kur pieteikums ir jāiesniedz līdz 16. septembrim.

Lai iegūtu motivējošu atbalstu visu akadēmisko gadu, pretendentiem ir jāsagatavo savs dzīvesgājums un jāizvērtē motivācija, jāapkopo studiju un pētnieciskā darba sasniegumi, jāsazinās ar diviem mācībspēkiem rekomendācijas sagatavošanai, kā arī jāiepazīstas ar Latvijas Universitātes mecenātu ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā. Pretendentu vērtēšana noris divās kārtās. Oktobrī, pēc elektronisko pieteikumu izskatīšanas, labākos kandidātus aicina uz klātienes interviju.

Vairāk par pieteikšanos lasi šeit.