Dokumentu iesniegšana līdz 17.09.2020.

Vairāk par informācijas: PPMF Dome