Dokumentu iesniegšana līdz 03.12.2020.

Vairāk par informācijas: PPMF Dome