Pieteikšanās vienotajā uzņemšanā BAKALAURA UN 1. LĪMEŅA STUDIJU PROGRAMMĀS notiks elektroniski no 28. jūnija līdz 12.jūlija plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties LU uzņemšanas punktā varēs no 6. līdz 12. jūlijam

► Uzņemšanas kārtība pamatstudijās