No 5. jūlija līdz 18. jūlijam plkst. 16.00 notiek studiju pieteikuma iesniegšana elektroniski e-pakalpojumā www.latvija.lv.