Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par fakultāti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.06.2015

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte ir patstāvīga un bagāta Latvijas Universitātes struktūrvienība, jo tās darbībā savijas vairākas cilvēkzinātnes:

IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES, kurās

Pedagoģija veic audzināšanas un izglītības misiju teorijā un praksē;
Izglītības vadība padziļina izpratni par teorētiskām zināšanām un praktiskā darba prasmēm izglītības iestāžu vadīšanā un izglītības pētniecībā, izvērtēšanā;
Skolotāju izglītības virsuzdevums - šodienas un nākotnes skolotāju kvalitatīva sagatavošana un pilnveide.

PSIHOLOĢIJA rūpējas par personības attīstību un pēta psihisko parādību likumsakarības;
MĀKSLA atspoguļo īstenību mākslas tēlos un gādā par labā un daiļā izmantošanu audzināšanā.

PPMF gatavo skolotājus dažādām izglītības pakāpēm. Šeit kvalifikāciju un augstāko akadēmisko izglītību var iegūt pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāji. Tiek nodrošināta arī skolotāju tālākizglītība.

Fakultāte ir kļuvusi par Latvijas augstskolu mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas centru. Fakultātes docētāji ir pazīstami starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā. Fakultātē par valsts budžeta līdzekļiem studē 495 studenti, kopējais studējošo skaits svārstās ap  1800. Studiju procesu nodrošina 143 docētāji, t.sk. 26 profesori, 6 asociētie profesori, 28 docenti.

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte izvietojusies atsevišķā "pilsētiņā", kurā atrodas gandrīz visa fakultātes studiju un pētnieciskā bāze, kā arī studentu viesnīca.