Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pedagoģijas studiju programmu padome
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.03.2016.

LU Norādījums "Par Pedagoģijas studiju programmu padomi" 2/51 (04.12.2013.)

Irina Maslo, Dr h.ped. - Pedagoģijas nodaļas profesore, maģistra studiju programmas "Dažādības pedagoģiskie risinājumi" direktore

Irēna Žogla, Dr.h.ped. - Pedagoģijas nodaļas profesore, maģistra studiju programmas "Pedagoģija" direktore

Zanda Rubene, Dr.ped. - Pedagoģijas nodaļas profesore, doktora studiju programmas "Pedagoģija" direktore

Astrīda Raževa, Dr.ped. - Skolotāju izglītības nodaļas profesore, profesionālā bakalaura studiju programmas "Sociālais pedagogs" direktore

Rudīte Andersone,Dr.ped. - Pedagoģijas nodaļas profesore

Dainuvīte Blūma, Dr.ped. - Izglītības zinātņu nodaļas profesore

Aīda Krūze, Dr.ped. - Pedagoģijas nodaļas profesore

Sarmīte Tūbele, Dr.ped. - Pedagoģijas nodaļas profesore

Tatjana Ivanova, st.apl. ti06008 - doktora studiju programmas"Pedagoģija" studente

...