Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas padome pedagoģijā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.03.2015.

PEDAGOĢIJAS promocijas padome (apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/258 02.10.2012.)


1.   Irēna Žogla, Dr.h.ped., (priekšsēdētāja);
2.   Rudīte Andersone, Dr.ped.;
3.   Dainuvīte Blūma, Dr.ped.;
4.   Emīlija Černova, Dr.ped.;
5.   Vladimirs Kincāns, Dr.filoz.;
6.   Tatjana Koķe, Dr.h.ped.;
7.   Aīda Krūze, Dr.ped.;
8.   Iveta Ķestere, Dr.ped.;
9.   Irina Maslo, Dr.h.ped.;
10. Zanda Rubene, Dr.ped.;
11. Lūcija Rutka, Dr.psihol.;
12. Sarmīte Tūbele, Dr.ped.