Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Skolotāju izglītības studiju programmu padome
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.03.2016.

LU mācību proferktora norādījums 2/4 (3.02.2015.)  "Par grozījumiem 30.10.2010. mācību prorektora norādījumā nr.2/51 "Par skolotāju izglītības optimizāciju LU" "

Māris Vītiņš, Dr.dat. - Datorikas fakultātes profesors

Vladimirs Kincāns, Dr.filoz. - Pedagoģijas, psiholoģija un mākslas fakultātes profesors

Vita Kalnbērziņa, Dr.filol. - Humanitāro zinātņu fakultātes profesore

Valda Kļava, Dr.filol. - Vēstures un filozofijas fakultātes profesore

Inese Dudareva, Dr fiz. - Fizikas un matemātikas fakultātes lektore

Laima Geikina, Dr.ped. - Teoloģijas fakultātes asociētā profesore

Jānis Mencis, Dr.ped. - Fizikas un matemātikas fakultātes asociētais profesors

Viesturs Vēzis, Dr.dat. - Datorikas fakultātes docents

Indra Odiņa, Dr.ped. - Pedagoģijas, psiholoģija un mākslas fakultātes asociētā profesore

Sarmīte Tūbele, Dr.ped. - Pedagoģijas, psiholoģija un mākslas fakultātes profesore

Māra Urdziņa-Deruma, Dr.ped. - Pedagoģijas, psiholoģija un mākslas fakultātes asociētā profesore

Jāzeps Logins, Dr.ķīm. - Ķīmijas fakultātes docents

Ilze Lokmane, Dr.filol. - Humanitāro zinātņu fakultātes asociētā profesore

Jeļena Marčenko, Dr.ped. - Humanitāro zinātņu fakultātes docente

Gunta Kalvāne, Dr.ģeor. - Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docente

Rita Birziņa, Dr.ped. - Bioloģijas fakultātes vadošais pētnieks

Ausma Golubeva, Dr.ped. - Pedagoģijas, psiholoģija un mākslas fakultātes docente

Sandra Kalniņa, M.ped. - Pedagoģijas, psiholoģija un mākslas fakultātes lektore

Jeļena Šalkovska, M.ekon. - Ekonomikas un vadības fakultātes lektore

Andris Priekulis, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas direktors

Ingrīda Priedīte, Rīgas Teikas vidusskolas direktora vietniece

Ņikita Kozlovs, st.apl. nr. nk08047, PMSP "Skolotājs" students

Kristīne Upīte, st.apl. nr. ku12010, PBSP "Skolotājs" studente

Anna Zālīte, st. apl. nr. az14051, PBSP "Skolotājs" studente

Anda Majore, st.apl. nr. am08321, 2.līm.PAISP "Skolotājs" studente

Agnese Kramēna, st.apl.nr. ak11546, 2.līm.PAIBSP "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģiju skolotājs" studente

Andris Namnieks, st.apl.nr. an11044, 2.līm.PAIBSP "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģiju skolotājs" students