Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas padome vadībzinātnē un demogrāfijā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.03.2015.

VADĪBZINĀTNES  un demogrāfijas promocijas padome  (apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/30 24.01.2013.)


1.    Juris Krūmiņš, Dr.h.ekon., (priekšsēdētājs);
2.    Andrejs Geske, Dr.ekon.;
3.    Andris Grīnfelds, Dr.fiz.;
4.    Pārsla Eglīte, Dr.h.ekon.;
5.    Andris Kangro, Dr.fiz.;
6.    Grigorijs Oļevskis, Dr.ekon.
7.    Andrejs Rauhvargers, Dr.ķīm.;
8.    Ērika Šumilo, Dr.ekon.;
9.    Tatjana Volkova, Dr.ekon.;
10.  Inesa Vorončuka, Dr.ekon.;
11.  Pēteris Zvidriņš, Dr.h.ekon.;