Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Mākslas studiju porgrammu padome
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.03.2016.

LU Norādījums "Par Mākslas studiju programmu padomi" 7/2 (12.10.2015.)

Juris Nikiforovs, profes.maģ.grāds (AIC lēmums) - Izglītības zinātņu nodaļas lektors, profesionālā bakalaura studiju programmas "Māksla" direktors

Roberts Muzis, M.mākslās - Izglītības zinātņu nodaļas profesors

Juris Utāns, M.ped. - Skolotāju izglītības nodaļas asociētais profesors

Aivars Plotka, M.mākslās - Izglītības zinātņu nodaļas lektors

Inguna Karlsone, profes.maģ.grāds (AIC lēmums) - Izglītības zinātņu nodaļas lektore

Agris Dzilna, M.mākslās - Izglītības zinātņu nodaļas lektors,Latvijas Dizaineru savienības valdes loceklis

Ardis Markss - SIA "E-Forma" valdes priekšsēdētājs, darba devēju pārstāvis

Austra Avotiņa, Dr.ped. - Skolotāju izglītības nodaļas docente

Alberts Ezergailis, st.apl. nr.  ae11028 - Profesionālā bakalaura studiju programmas "Māksla" students

Madara Krevica, stapl.nr. mk13092 - Profesionālā bakalaura studiju programmas "Māksla" studente