Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PPMF Dome
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.05.2018

 Domes sastāvs (no 2016.gada maija)

Domes priekšsēdētājaRudīte Andersone, profesore
Domes priekšsēdētājas vietnieksIlze Kangro, profesore
Domes sekretāreBaiba Kaļķe, asoc. profesore

 

Izglītības zinātņu nodaļaIngrīda Irbe, lektore
Andris Kangro, profesors
Andris Grīnfelds, profesors
Ilze Ivanova, profesore
Rita Kiseļova, docente
Pedagoģijas nodaļaRudīte Andersone, profesore
Baiba Kaļķe, asoc.profesore
Līga Āboltiņa, docente
Zanda Rubene, profesore
Sanita Baranova, docente
Psiholoģijas nodaļaIvars Austers, profesors
Ģirts Dimdiņš, profesors
Aleksandrs Koļesovs, profesors
Malgožata Raščevska, profesore
Ieva Stokenberga, docente
Skolotāju izglītības nodaļaIlze Kangro, profesore
Austra Avotiņa, asoc. profesore
Indra Odiņa, profesore
Astrīda Raževa, asoc. profesore
Māra Urdziņa-Deruma, asoc. profesore
Studentu padome

Ričards Bušs
Renāte Kozule (iekļauta 29.03.2018.)
Kristaps Krūmiņš (iekļauts 30.03.2017.)
Armands Liniņš (iekļauts 29.03.2018.)
Ļevs Rusilo
Raimonds Strods
Rihards Zvejnieks (iekļauts 29.03.2018.)
Līva Prekele
(30.03.2017. izslēgta)
Evita Karpoviča (29.03.2018. izslēgta)
Andris Maskovs
(29.03.2018. izslēgts)
Laura Mihailova (29.03.2018. izslēgta)

Izglītības pētniecības institūtsAndrejs Geske, profesors
Pedagoģijas zinātniskais institūtsManuels Fernandezs, docents, vadošais pētnieks
Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrsMāra Pušpure, centra direktore
Veselības un sporta izglītības centrsIlvis Ābeļkalns, docents
Vispārīgais personālsAija Grāvīte, studiju metodiķe
Agnese Šteinberga, studiju metodiķe