Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PPMF domes sēde - 12.06.2018.
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.04.2018

Domes sēde 12. jūnijā plkst. 15.00 V-201.telpā

 

Darba kārtība:

.
.
.

PPMF domes sēde - 31.05.2018.

Domes sēde 31. maijā plkst. 16.15 V-201.telpā

Darba kārtība:

 1. Fakultātes vadības informācija
 2. Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos (R.Andersone)
 3. Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu (D.Namsone)
 4. Par konkursa izsludināšanu uz vadošo pētnieku psiholoģijā vietām (M.Raščevska)
 5. Par lektoru p.i. 2018./2019.akad.gadā (I.Odiņa)
 6. Dažādi

PPMF domes sēde - 26.04.2018.

Domes sēde 26. aprīlī plkst. 16.15 V-201.telpā

Darba kārtība:

 1. Fakultātes vadības informācija
 2. Par izmaiņām PPMF nolikumā un Domes vēlēšanu nolikumā (R.Andersone)
 3. Par konkursa uz lektora, pētnieka, vadošā pētnieka amata vietu izsludināšanu (M.Raščevska)
 4. Par profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” un otrā līmeņa augstākās izglītības programmas “Skolotājs” apakšprogrammu vadītāja p.i.  (I.Odiņa)
 5. Par izmaiņām studiju programmās (I.Austers, A.Upmane, M.Pušpure)
 6. Dažādi

PPMF domes sēde - 29.03.2018.

Domes sēde 29. martā plkst. 10.00 V-201.telpā

Darba kārtība:

 1. Fakultātes vadības informācija
 2. Par izmaiņām PPMF domes sastāvā (R.Andersone)
 3. Par gala pārbaudījumu komisijas apstiprināšanu (S.Kalniņa)
 4. Par konkursa izsludināšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu (M.Raščevska)
 5. Par doktora studiju programmas “Izglītības vadība” studiju kursu plānu (A.Geske)
 6. Par viespētnieku pieņemšanu darbā (A.Geske)
 7. Par izmaiņām PAISP “Skolotājs” studiju programmā (I.Odiņa)
 8. Par Psiholoģijas zinātņu nozares profesoru padomi (A.Miltuze)
 9. Par Psiholoģijas virziena pašvērtējumu (Ģ.Dimdiņš)
 10. Par tālākizglītības kursu (M.Raščevska)
 11. Par LU PPMF Nolikuma un LU PPMF Domes vēlēšanu nolikuma pārskatīšanas noslēguma ziņojumu (R.Andersone)
 12. Dažādi

PPMF Domes sēde - 22.02.2018.

 Domes sēde 22. februārī plkst. 16.15 V-201.telpā

Darba kārtība:

 1. Fakultātes vadības informācija
 2. Par vēlēšanām amatos (R.Andersone)
 3. Par izmaiņām maģistra studiju programmas “Dažādības pedagoģiskie risinājumi” gala pārbaudījumu  komisijā (Z.Rubene)
 4. Par konkursa izsludināšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu (M.Raščevska)
 5. Par akadēmisko atvaļinājumu (B.Kaļķe)
 6. Dažādi

PPMF Domes sēde - 25.01.2018.

 Domes sēde 25. janvārī plkst. 16.15 V-201.telpā

Darba kārtība:

 1. Fakultātes vadības informācija (M.Raščevska)
 2. Par noslēguma pārbaudījumu komisiju sēžu protokolu apstiprināšanu (programmu direktori)
 3. Par diplomu ar izcilību piešķiršanu (programmu direktori)
 4. Par rektora atzinības raksta par zinātniskā darba izstrādi piešķiršanu (programmu direktori)
 5. Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos (R.Andersone)
 6. Par stundu pasniedzēju pieņemšanu (I.Ivanova, I.Odiņa)
 7. Par izmaiņām studiju programmās (I.Odiņa, L.Āboltiņa)
 8. Par LU Studiju departamenta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un tālākizglītības programmu apstiprināšanu (K.Strūberga, S.Baranova)
 9. Dažādi