Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Personāls (alfabētiskā secībā)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.05.2018
 

Ineta Aizporiete, Mg.paed., pasniedzēja, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034014
E-pasts: ineta1208@tvnet.lv
Pieņemšana: A-418.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Rudīte Andersone, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas nodaļa, PPMF Domes priekšsēdētāja
Tālrunis: 67033867
E-pasts: rudite.andersone@lu.lv
Pieņemšana: A-120.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
               
 

Zenta Anspoka, Dr.paed., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: zenta.anspoka@lu.lv
Pieņemšana: (Imantas 7.līnija - 1)

Inta Augustāne, Mg.vides zin., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034016
E-pasts: inta.augustane@lu.lv
Pieņemšana: A-306.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Dagmāra Ausekle, Dr.paed., vadošā pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: dagmara.ausekle@lu.lv
Pieņemšana: A-403.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Ivars Austers, Dr.psych., Psiholoģijas nodaļas vadītājs, profesors, vadošais pētnieks
Tālrunis: 67034017
E-pasts: ivars.austers@lu.lv
Pieņemšana: A-328.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
               
Anita Auziņa, Mg.sc.edu., lektore, pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa (bērna kopšanas atvaļinājumā: 1.09.2016. - 9.03.2018.)
Tālrunis: 67034016
E-pasts: anita.auzina@lu.lv
Pieņemšana: A-306.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Austra Avotiņa, Dr.paed., asociētā profesore, pētniece (Dr.), Skolotāju izglītības nodaļa;  PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Kulturoloģijas skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67034025
E-pasts: ausma.auzina@lu.lv
Pieņemšana: V-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Rita Ābele, Mg.paed., PPIC direktores vietniece - izstrādā un veido tālākizglītības programmas, atbild par to realizēšanu
Tālrunis: 67034033
E-pasts: rita.abele@lu.lv
Pieņemšana: V-207.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Ilvis Ābeļkalns, Dr.sc.admin., docents, Skolotāju izglītības nodaļa;  PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Sporta skolotājs" vadītājs
Tālrunis: 67034012
E-pasts: ilvis.abelkalns@lu.lv
Pieņemšana: A-406.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Līga Āboltiņa, Dr.paed., docente, Pedagoģijas nodaļa; 1.līm. PAISP "Pirmsskolas izglītības pedagogs" direktore, PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pirmsskolas skolotājs"vadītāja, 2.līm. PAISP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pirmsskolas izglītības skolotājs" vadītāja; studentu kuratore
Tālrunis:67034014
E-pasts: ligaa@lu.lv
Pieņemšana: A-418.telpa (Jūrmalas gatve 76,jaunais korpuss)

 

Sanita Baranova, Dr.paed., docente, pētniece, Pedagoģijas nodaļa; Augstskolas didaktikas centra vadītāja
Tālrunis:67033867
E-pasts: sanita.baranova@lu.lv
Pieņemšana: A-120.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Ieva Baumane, Dr.psych., pasniedzēja (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: ieva.baumane@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
 

Inga Belousa, pasniedzēja (Dr.), Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: inga.belousa@gmail.com

Anita Berķe, Mg.paed., lektores p.i., pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa; PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Sākumizglītības skolotājs" vadītāja, 2.līm.PAISP "Skolotājs" apakšprogrammas "Sākumskolas skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67034021
E-pasts: anita.berke@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
 

Kristīne Bērtiņa, Mg.edu.sc., pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034021
E-pasts: bertinak@apollo.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Ilze Biezā, Prof.Mg.dizainā, lektora p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: ilze.bieza@inbox.lv
Pieņemšana: V-110.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Baiba Birbele, Prof.Mg., pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: bbirbele@inbox.lv
  Maija Biseniece, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: maija.biseniece@lu.lv
Pieņemšana: A-322.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ieva Bite, Dr.psych., asociētā profesore, vadošā pētniece, Psiholoģijas nodaļa;
Tālrunis: 67034020
E-pasts: ieva.bite@lu.lv
Pieņemšana: A-329.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ilze Buša, lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: ilze.busa@lu.lv
Pieņemšana: A-405.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Austra Celmiņa-Ķeirāne , Mg.art., lektore, profesionālā bakalaura studiju programmas „Māksla” direktore
E-pasts: austra.celmina-keirane@lu.lv vai austracelm@gmail.co
Pieņemšana: V-110.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)  
 

Emīlija Černova, Dr.paed., pētniece, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67033862
E-pasts: emilija.cernova@lu.lv
Pieņemšana: A-119.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Ireta Čekse, pētniece (Dr.), Izglītības pētniecības institūts
E-pasts: ireta.cekse@lu.lv

Ilze Damberga, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: ilze.damberga@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Linda Daniela, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa; doktora studiju programmas „Pedagoģija” zinātniskā sekretāre; Pedagoģijas zinātniskais institūta direktora p.i.
Tālrunis: 67033866
E-pasts: linda.daniela@lu.lv
Pieņemšana: A-118.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Ģirts Dimdiņš, Dr.psych., profesors, vadošais pētnieks, Psiholoģijas nodaļa
 Tālrunis: 67034018
E-pasts: girts.dimdins@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Aija Dudkina, Dr.psych., asociētā profesore, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: aija.dudkina@lu.lv
Pieņemšana: __.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
Agris Dzilna, Mg.art., lektors, Izglītības zinātņu nodaļa; studentu kurators PBSP "Māksla"
E-pasts: agrisdzilna@gmail.com
Pieņemšana: A-213.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Aija Erta, pasniedzēja
Tālrunis: 67034012
E-pasts: 
Pieņemšana: A-405.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Manuels Fernandezs, Dr.paed., docents, vadošais pētnieks,

Tālrunis: 67034042
E-pasts: mf08052@lu.lv
Pieņemšana: A-424.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Anda Gaitniece-Putāne, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: anda.gaitniece-putane@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Beatrise Garjāne, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas nodaļa/Skolotāju izglītības nodaļa
Profesionālās maģistra SP "Pedagoģija" direktore un 2.līmeņa PSP "Skolotājs" apakšprogrammu "Svešvalodas skolotājs" un "Vidējās izglītības skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67808033
E-pasts: beatrise.garjane@lu.lv
Pieņemšana: 412.telpa (Imantas 7.līnija - 1)

Margarita Gavriļina, Dr.philol., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: margarita.gavrilina@lu.lv
Pieņemšana: A-402.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Andrejs Geske, Dr.oec., profesors, Izglītības zinātņu nodaļa; Izglītības pētniecības institūta direktors; profesionālā maģistra studiju programmas "Izglītības vadība" direktors
Tālrunis: 67034028
E-pasts: andrejs.geske@lu.lv
Pieņemšana: A-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Ausma Golubeva, Dr.sc.admin., docente, Skolotāju izglītības nodaļa; 2.līm prof. SP "Skolotājs"  apakšprogrammas "Sociālo zinību skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67033868
E-pasts: ausma.golubeva@lu.lv
Pieņemšana: V-308.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
 

Jānis Grants, Dr.psych., pasniedzējs (Dr.), Psiholoģijas nodaļa

Aija Grāvīte, Mg.sc.admin., studiju metodiķe, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67033854
E-pasts: aija.gravite@lu.lv
Pieņemšana: A-226.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Ligita Grigule, Mg.paed., studiju metodiķe, pasniedzēja, pētniece,  Skolotāju izglītības nodaļa, Prakses un globālās partnerības centra vadītāja
Tālrunis: 67034015
E-pasts: ligita.grigule@lu.lv, grigule@latnet.lv
Pieņemšana: A-302.telpa vai A-313.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Andris Grīnfelds, Dr.phys., profesors, vadošais pētnieks, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67033864
E-pasts: andris.grinfelds@lu.lv
Pieņemšana: A-204.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Džozefs Džaks Horgans (Joseph Jack Horgan), Mg.sc.edu. pasniedzējs, Skolotāju izglītības nodaļa,
E-pasts: jh14015@lu.lv

Ingrīda Irbe, Mg.paed., lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67034025
E-pasts: ingrida.irbe@lu.lv
Pieņemšana: V-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Andra Irbīte, Mg.art., lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: putns@lu.lv
Pieņemšana: V-110.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Ilze Ivanova, Dr.paed., Izglītības zinātņu nodaļas vadītāja, profesore, maģistra studiju programmas "Izglītības zinātnes" direktore
Tālrunis: 67034037
E-pasts: ilze.ivanova@lu.lv
Pieņemšana: V-311.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
               
Jevgēnija Ivanova, Mg.sc.edu., studiju metodiķe, Izglītības zinātņu nodaļa; stipendijas, studiju kredīti
Tālrunis: 67033854
E-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv
Pieņemšana: A-226.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Diāna Janele, lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: dianajanele@yahoo.com vai diana.janele@lu.lv
Pieņemšana: V-110.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Lilija Jurģīte, pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: lilija.jurgite@lu.lv
Pieņemšana: A-402.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Daiga Kalniņa, Dr.paed., docente, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67033862
E-pasts: daiga.kalnina@lu.lv
Pieņemšana: A-119.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Sandra Kalniņa, Mg.paed., Mg.philol., dekāna palīgs; lektore, Skolotāju izglītības nodaļa; 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības SP "Skolotājs" direktore; Jauno pedagogu un psihologu skolas koordinētāja
Tālrunis: 67034004
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv
Pieņemšana: V-207.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Baiba Kaļķe, Dr.paed., asociētā profesore, Pedagoģijas nodaļa; PPMF Domes sekretāre
Tālrunis:67034014
E-pasts: baiba.kalke@lu.lv
Pieņemšana: A-425.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss) 

 

Andris Kangro, Dr.phys., profesors, Izglītības zinātņu nodaļa
doktora SP "Izglītības vadība" direktors
Tālrunis: 67034030
E-pasts: andris.kangro@lu.lv
Pieņemšana: A-205.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Ilze Kangro, Dr.philol., profesore, vadošā pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa; PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Angļu/Vācu valodas skolotājs"  un moduļa "Franču valodas skolotājs" vadītāja, PPMF Domes priekšsēdētājas vietniece

Tālrunis: 67034015
E-pasts: ilze.kangro@lu.lv
Pieņemšana: A-316.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

  Inguna Karlsone, lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: ingunuk@gmail.com
Pieņemšana: V-110.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Vladimirs Kincāns, Dr.phil., profesors, vadošais pētnieks, Skolotāju izglītības nodaļa;

Tālrunis: 67034023
E-pasts: vladimirs.kincans@lu.lv
Pieņemšana: V-317.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

  Kaspars Kiris, Mg.sc.admin., lektors, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: kiris@lu.lv
Pieņemšana: A-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Rita Kiseļova, Dr.sc.admin., fakultātes prodekāne, docente, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67034027
E-pasts: rita.kiselova@lu.lv
Pieņemšana: A-206.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss) 
  Agita Klempere-Sipjagina, Mg.sc.edu., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67033868
E-pasts: agita.klempere-sipjagina@lu.lv
Pieņemšana: V-308.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Mārīte Kokina-Lilo, lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034021
E-pasts: mklilo@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
  Aleksandrs Koļesovs, Dr.psych., asociētais profesors, vadošais pētnieks, Psiholoģijas nodaļa;
Tālrunis: 67034018
E-pasts: aleksandrs.kolesovs@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Gunta Kraģe, Dr.sc.admin., docente, pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa;

E-pasts: gunta.krage@lu.lv
Pieņemšana: V-206.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
  Ilona Krone, pasniedzēja (Dr.), Psiholoģijas nodaļa

Aīda Krūze, Dr.paed., profesore emeritus, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa; LU Pedagoģijas vēstures muzeja vadītāja
Tālrunis: 67033866
E-pasts: aida.kruze@lu.lv
Pieņemšana: A-118.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss) 

 

  Aira Kumerdanka, pasniedzēja, Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs
E-pasts: aira.kumerdanka@gmail.com
  Otto Ķenga, Mg.art., pasniedzējs, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034023
E-pasts: otto.kenga@lu.lv 
Pieņemšana: V-317.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
 

Iveta Ķestere, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67033862
E-pasts: iveta.kestere@lu.lv
Pieņemšana: A-119.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)  

  Māris Ķirsons, pasniedzējs, Psiholoģijas nodaļa
  Egija Laganovska, Mg.paed., pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: egija_laganovska@inbox.lv
Ērika Lanka, Mg.paed., Mg.phil., lektore, Pedagoģijas nodaļa;
PPIC profesionālās pilnveides programmas "Pedagoģiskās darbības pamati" direktore
Tālrunis: 67034014
E-pasts: erika.lanka@lu.lv ,erikalanka@inbox.lv
Pieņemšana: A-423.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Juris Leitāns, Mg.art., lektors, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034021
E-pasts: juris.leitans@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Lilita Linde, Mg.paed., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034016
E-pasts: lilita.linde@lu.lv
Pieņemšana: A-306.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ieva Margeviča-Grinberga, Dr.paed., docente, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:67034015
E-pasts: ieva.margevica@lu.lv
Pieņemšana: A-302.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ardis Markss, lektora p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: ardis@dizains.lv
 
 

Baiba Martinsone, Dr.psych., asociētā profesore, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: baiba.martinsone@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Irina Maslo, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas nodaļa; Maģistra SP "Dažādības pedagoģiskie risinājumi" direktore
Tālrunis:670334042
E-pasts: irina.maslo@lu.lv
Pieņemšana: A-424 (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Helga Ingeborga Melnbārde, Mg.paed., docente, pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa; LU tautas lietišķās mākslas studijas "Vāpe" vadītāja

Tālrunis: 67034022
E-pasts: helga.melnbarde@gmail.com
Pieņemšana: V-....telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

 

Aiga Meņģelsone, pasniedzēja, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67034014
E-pasts: aiga.mengelsone@lu.lv
Pieņemšana: A-418.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)    

  Jānis Mežulis, lektora p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: janis@kate.lv
Linda Mihno, Mg.sc.admin., lektore, pētniece, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67034027
E-pasts: linda.mihno@lu.lv
Pieņemšana: A-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ilze Miķelsone, Dr.paed., pasniedzēja (Dr.), Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: ilze.mikelsone@liepu.lv

Jānis Milbrets, lektora p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: janiskinomil@gmail.com
Pieņemšana: V-210 (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Anika Miltuze, Dr.psych., asociētā profesore, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa; BSP "Psiholoģija" direktore, Psiholoģijas promocijas padomes zinātniskā sekretāre; studentu kuratore

Tālrunis: 67034018
E-pasts: anika.miltuze@lu.lv 
Pieņemšana: A-322.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Inese Muzikante, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
E-pasts: inese.muzikante@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Olafs Muižnieks, profes.Mg., lektora p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: olafs@printpainting.com
Agata Muze, Mg.art., lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: agata.muze@gmail.com
Ivars Muzis, Dr.paed, profesors, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: ivars.muzis@lu.lv
Pieņemšana: Imantas 7.līnija - 1
Roberts Muzis, Dr.art., profesors, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: roberts@robertsmuzis.lv
Andrejs Mūrnieks, Dr.sc.admin., docents, Skolotāju izglītības nodaļa 
Tālrunis: 67034021
E-pasts: andrejs.murnieks@gmail.com
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Juris Nikiforovs, Mg.paed., lektors, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67034025
E-pasts: juris.nikiforovs@lu.lv
Pieņemšana: V-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Dita Nīmante, Dr.paed., asociētā profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67033862
E-pasts: dita.nimante@lu.lv
Pieņemšana: A-119.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Indra Odiņa, Skolotāju izglītības nodaļas vadītāja, Dr.paed., profesore; profesionālā bakalaura SP "Skolotājs" direktore (no 5.09.2016.), profesionālā maģistra SP "Skolotājs" direktore, 2.līm PAISP "Skolotājs" apakšporgrammas "Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs" vadītāja

Tālrunis: 67034015
E-pasts: indra.odina@lu.lv
Pieņemšana: A-302.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
               

Antra Ozola, Dr.sc.admin., asociētā profesore, Izglītības zinātņu nodaļa; E-studiju organizatoriskais atbalsts;  PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Informātikas skolotājs" vadītāja, 
Tālrunis: 67034031
E-pasts: antra.ozola@lu.lv
Pieņemšana: A-218.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Uldis Pāvuls, Dr.psych., docenta p.i., Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034020
E-pasts:uldis.pavuls@lu.lv 
Pieņemšana: A-329.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Anita Petere, Dr.paed., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa
PBSP "Sākumizglītības skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu" direktore, 2.līmeņa PSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pamatizglītības skolotājs" vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: anita.petere@lu.lv
Pieņemšana: 403.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
  Laura Pirsko, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa,
profesionālā maģistra SP "Psiholoģija" direktore
Tālrunis: 67034018
E-pasts: laura.pirsko@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Alla Plaude, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: alla.plaude@lu.lv
Pieņemšana: __.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
Aivars Plotka, Mg.art., lektors, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: aivars.plotka@gmail.com
 

Olga Pole, Mg.sc.educ., koordinētāja starptautiskajām apmaiņas programmām (Erasmus+, Campus Europae)
Tālrunis: 67034013
E-pasts: olga.pole@lu.lv
Pieņemšana: A-401.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korp.)

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena, trešdiena no plkst. 10.00–17.00

  Guna Pudule, Dr.sc.admin., pasniedzēja (Dr.), Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: guna.pudule@lu.lv

Silvija Puriņa, Mg.sc.educ., fakultātes izpilddirektore 

Tālrunis: +371 67034005
E-pasts: silvija.purina@lu.lv
Pieņemšana: V-205. telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Māra Pušpure, Mg.paed., Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktore

Tālrunis: 67034032
E-pasts: mara.puspure@lu.lv
Pieņemšana: V-207.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Antra Randoha, Dr.paed., docente, Skolotāju izglītības nodaļa
PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pirmsskolas izglītības skolotājs" un 2.līmeņa PSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pirmsskolas izglītības skolotājs" vadītāja, 1.līmēna  PSP "Pirmsskolas izglītības skolotājs" direktore
Tālrunis: 67808122
E-pasts: antra.randoha@lu.lv
Pieņemšana: 212.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
Inese Rankastudiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034016
E-pasts: inese.ranka@lu.lv
Pieņemšana: A-308.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Malgožata Raščevska, Dr.psych., fakultātes dekāne, profesore, vadošā pētniece, Psiholoģijas nodaļa; doktora SP "Psiholoģija" direktore
Tālrunis: 67034001
E-pasts: malgozata.rascevska@lu.lv
Pieņemšana: V-201.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
  Astrīda Raževa, Dr.paed., asociētā profesore, vadošā pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa;
Tālrunis: 67034021
E-pasts: astrida.razeva@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Zanda Rubene, Dr.paed., Mg.phil., Pedagoģijas nodaļas vadītāja, profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa; doktora studiju programmas "Pedagoģija" direktore
Tālrunis:67033861
E-pasts: zanda.rubene@lu.lv
Pieņemšana: A-116.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)  

Lija Saulenberga, Mg.sc.educ., studiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa

Tālrunis: 67034024
E-pasts: lijas@lu.lv
Pieņemšana: V-317.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Sandra Beatrice Sebre, Dr.psych, profesore, vadošā pētniece, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034020
E-pasts: sandra.sebre@lu.lv
Pieņemšana: A-329.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Dace Siliniece, Mg.paed., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034016
E-pasts: dace.siliniece@lu.lv
Pieņemšana: A-306.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Karīna Silova - studiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034015
E-pasts: karina.silova@lu.lv
Pieņemšana: A-302.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Aiga Skrastiņa-Zommere, studiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa (bērna kopšanas atvaļinājumā)
Tālrunis: 67033863
E-pasts: aigasz@lu.lv
Pieņemšana: A-302.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Inga Skreitule-Pikše, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: inga.skreitule@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Anna Stavicka, Dr.paed., Mg.philol., docente, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034016
E-pasts: anna.stavicka@lu.lv
Pieņemšana: A-306.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ilze Stikāne, Dr.philol., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa; PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Latviešu valodas un literatūras skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67034011
E-pasts: ilze.stikane@lu.lv
Pieņemšana: A-404.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Elita Stikute, Dr.paed., docente, pētniece (Dr.), Skolotāju izglītības nodaļa; studentu kuratore
Tālrunis: 67034041
E-pasts: elita.stikute@lu.lv
Pieņemšana: A-412.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ieva Stokenberga, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: ieva.stokenberga@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
 

Ligita Stramkale, Dr.paed., docente, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:670334014
E-pasts: ligita.stramkale@lu.lv
Pieņemšana: A-423.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

  Evija Strika, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: evija.strika@lu.lv 
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Raimonds Strods, Mg.paed., studiju metodiķis, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67033860
E-pasts: raimonds.strods@lu.lv
Pieņemšana: A-117.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Guna Svence, Dr.psych., profesore, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: guna.svence@lu.lv
Pieņemšana: __.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
  Sanita Šaitere, Dr.psych., pasniedzēja (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
  Lolita Šelvaha, Mg.paed., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa;

Tālrunis: 67034021
E-pasts: lolita.selvaha@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Ausma Špona, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: ausma.spona@lu.lv
Pieņemšana: __.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
Agnese Šteinberga, Mg.paed.,  fakultātes mājas lapas redaktore - www.ppmf.lu.lv,
studiju metodiķe
, Skolotāju izglītības nodaļas
Tālrunis: 67034035
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv
Pieņemšana: V-204a. telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korp.)

Ilze Šūmane, Dr.paed., docente, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67034014
E-pasts: ilze.sumane@lu.lv
Pieņemšana: A-418.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Ruta Tilgasa, Mg.edu.sc., studiju metodiķe: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu  „Skolotājs” un „Sociālais pedagogs” pilna laika studiju nodarbību plānošana; maģistra studiju programmu „Izglītības zinātnes” un Izglītības vadība” pilna un nepilna laika studiju  nodarbību plānošana; doktora studiju programmu „Izglītība vadība” un „Psiholoģija” zinātniskā sekretāre, doktorantūras padomes sekretāre.
Tālrunis: 67034008
E-pasts: ruta.tilgasa@lu.lv
Pieņemšana: A-208. telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korp.)

Ruta Trautmane - vecākā lietvede, Psiholoģijas nodaļa: darbs ar Psiholoģijas pamatstudiju, augstākā līmeņa studiju programmu studentiem
Tālrunis: 67034019
E-pasts: ruta.trautmane@lu.lv
Pieņemšana: A-321.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Gunta Treimane, Mg.paed., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034021
E-pasts: gunta.treimane@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Sarmīte Tūbele, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa; PrBSP "Skolotājs" un 2.līm prof. SP " Skolotājs" apakšprogrammu "Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds" vadītāja
Tālrunis:67034014
E-pasts: sarmite.tubele@lu.lv
Pieņemšana: A-422.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

   

Baiba Upīte, Mg.paed., studiju metodiķe, Psiholoģijas nodaļa: Psiholoģijas pamatstudiju, augstākā līmeņa studiju programmu īstenošanas lietvedība; darbs ar docētājiem
Tālrunis: 67034018
E-pasts: baiba.upite@lu.lv
Pieņemšana: A-327.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Anda Upmane, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa; PBSP "Psiholoģija" direktore; studentu kuratore
Tālrunis: 67034018
E-pasts: anda.upmane@lu.lv
Pieņemšana: A-322.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Diāna Urbāne, Mg.paed., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: diana.urbane@lu.lv
Pieņemšana: A-405.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Māra Urdziņa-Deruma, Dr.paed., asociētā profesore, vadošā pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa;
PrBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67034021
E-pasts: mud@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Vladislava Uršuļska, Mg.paed., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa
PBSP "Skolotājs" apakšprogrammu "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67808122
E-pasts: vladislava.ursulska@lu.lv
Pieņemšana: 212.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
Juris Utāns, Mg.paed., asociētais profesors, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034025
E-pasts: juris.utans@lu.lv
Pieņemšana: V-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
  Jānis Valdmanis, Dr.habil.philol., profesora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034041
E-pasts: janis.valdmanis@lu.lv
Pieņemšana: A-412.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Edmunds Vanags, Mg.psych., lektors, Psiholoģijas nodaļa

Tālrunis: 67034018
E-pasts: edmunds.vanags@lu.lv

  Mārtiņš Veide, Dr.psych., Mg.math., docenta p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: martinsw@tvnet.lv
Ilze Vilka, Mg.paed., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa
2.līmeņa PSP "Skolotājs" apakšprogrammu "Skolotājs logopēds" un  vadītāja
Tālrunis: 67808122
E-pasts: ilze.vilka@lu.lv
Pieņemšana: 212.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
  Iluta Vilnīte, Mg.psych., pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: iluta.vilnite@gmail.com
Rasma Vīgante, Dr.paed., docente, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67034014
E-pasts: rasma.vigante@lu.lv
Pieņemšana: A-422.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)  
Ērika Vugule, Dr.paed., Mg.hist., pētniece (Dr.), Pedagoģijas zinātniskais institūts
Tālrunis:67034042
E-pasts: erika.vugule@lu.lv
Pieņemšana: A-424.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)   
Anna Vulāne, Dr.philol., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: anna.vulane@lu.lv
Pieņemšana: A-402.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ārija Zaiceva, pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: arija.zaiceva@lu.lv
Pieņemšana: A-403.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ēra Zalcmane, Mg.psych., lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: erazalcmane@tvnet.lv
Indra Zīle, Mg.edu.sc., studiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu  „Skolotājs” un „Sociālais pedagogs” nepilna laika studiju  nodarbību plānošana;  profesionālā maģistra studiju programmas „Skolotājs” pilna un nepilna laika studiju  nodarbību plānošana;  2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” nepilna laika studiju nodarbību plānošana.
Tālrunis: 67034026
E-pasts: indra.zile@lu.lv
Pieņemšana: V-215. telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korp.)
  Edgars Zurkovsdatortīkla administrators
E-pasts: edgars.zurkovs@lu.lv
Pieņemšana: A-223. telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korp.)

Irēna Žogla, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa; Maģistra SP "Pedagoģija" direktore
Tālrunis:67033867
E-pasts: irena.zogla@lu.lv
Pieņemšana: A-120.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)