Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Personāls (alfabētiskā secībā)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.03.2018
 

Ineta Aizporiete, Mg.paed., pasniedzēja, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034014
E-pasts: ineta1208@tvnet.lv
Pieņemšana: A-418.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Rudīte Andersone, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas nodaļa, PPMF Domes priekšsēdētāja
Tālrunis: 67033867
E-pasts: rudite.andersone@lu.lv
Pieņemšana: A-120.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
               
 

Zenta Anspoka, Dr.paed., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: zenta.anspoka@lu.lv
Pieņemšana: (Imantas 7.līnija - 1)

  Ludmila Apsīte,  Dr.phil., docenta p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67034038
E-pasts: ludmila.apsite@lu.lv
Pieņemšana: V-311.telpa ((Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Inta Augustāne, Mg.vides zin., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034016
E-pasts: inta.augustane@lu.lv
Pieņemšana: A-306.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Dagmāra Ausekle, Dr.paed., vadošā pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: dagmara.ausekle@lu.lv
Pieņemšana: A-403.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Ivars Austers, Dr.psych., Psiholoģijas nodaļas vadītājs, profesors, vadošais pētnieks
Tālrunis: 67034017
E-pasts: ivars.austers@lu.lv
Pieņemšana: A-328.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
               
Anita Auziņa, Mg.sc.edu., lektore, pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa (bērna kopšanas atvaļinājumā: 1.09.2016. - 9.03.2018.)
Tālrunis: 67034016
E-pasts: anita.auzina@lu.lv
Pieņemšana: A-306.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Austra Avotiņa, Dr.paed., asociētā profesore, pētniece (Dr.), Skolotāju izglītības nodaļa;  PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Kulturoloģijas skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67034025
E-pasts: ausma.auzina@lu.lv
Pieņemšana: V-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Rita Ābele, Mg.paed., PPIC direktores vietniece - izstrādā un veido tālākizglītības programmas, atbild par to realizēšanu
Tālrunis: 67034033
E-pasts: rita.abele@lu.lv
Pieņemšana: V-207.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Ilvis Ābeļkalns, Dr.sc.admin., docents, Skolotāju izglītības nodaļa;  PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Sporta skolotājs" vadītājs
Tālrunis: 67034012
E-pasts: ilvis.abelkalns@lu.lv
Pieņemšana: A-406.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Līga Āboltiņa, Dr.paed., docente, Pedagoģijas nodaļa; 1.līm. PAISP "Pirmsskolas izglītības pedagogs" direktore, PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pirmsskolas skolotājs"vadītāja, 2.līm. PAISP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pirmsskolas izglītības skolotājs" vadītāja; studentu kuratore
Tālrunis:67034014
E-pasts: ligaa@lu.lv
Pieņemšana: A-418.telpa (Jūrmalas gatve 76,jaunais korpuss)

 

Sanita Baranova, Dr.paed., docente, Pedagoģijas nodaļa; Augstskolas didaktikas centra vadītāja
Tālrunis:67033867
E-pasts: sanita.baranova@lu.lv
Pieņemšana: A-120.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Ieva Baumane, Dr.psych., pasniedzēja (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: ieva.baumane@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
 

Inga Belousa, pasniedzēja (Dr.), Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: inga.belousa@gmail.com

Anita Berķe, Mg.paed., lektores p.i., pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa; PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Sākumizglītības skolotājs" vadītāja, 2.līm.PAISP "Skolotājs" apakšprogrammas "Sākumskolas skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67034021
E-pasts: anita.berke@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
 

Kristīne Bērtiņa, Mg.edu.sc., pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034021
E-pasts: bertinak@apollo.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Ilze Biezā, Prof.Mg.dizainā, lektora p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: ilze.bieza@inbox.lv
Pieņemšana: V-110.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Baiba Birbele, Prof.Mg., pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: bbirbele@inbox.lv
  Maija Biseniece, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: maija.biseniece@lu.lv
Pieņemšana: A-322.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ieva Bite, Dr.psych., asociētā profesore, vadošā pētniece, Psiholoģijas nodaļa;
Tālrunis: 67034020
E-pasts: ieva.bite@lu.lv
Pieņemšana: A-329.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ilze Buša, lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: ilze.busa@lu.lv
Pieņemšana: A-405.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Austra Celmiņa-Ķeirāne , Mg.art., lektore, profesionālā bakalaura studiju programmas „Māksla” direktore
E-pasts: austra.celmina-keirane@lu.lv vai austracelm@gmail.co
Pieņemšana: V-110.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)  
 

Emīlija Černova, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67033862
E-pasts: emilija.cernova@lu.lv
Pieņemšana: A-119.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Ireta Čekse, pētniece (Dr.), Izglītības pētniecības institūts
E-pasts: ireta.cekse@lu.lv

Ilze Damberga, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: ilze.damberga@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Linda Daniela, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa; doktora studiju programmas „Pedagoģija” zinātniskā sekretāre; Pedagoģijas zinātniskais institūta direktora p.i.
Tālrunis: 67033866
E-pasts: linda.daniela@lu.lv
Pieņemšana: A-118.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Ģirts Dimdiņš, Dr.psych., profesors, vadošais pētnieks, Psiholoģijas nodaļa
 Tālrunis: 67034018
E-pasts: girts.dimdins@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Aija Dudkina, Dr.psych., asociētā profesore, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: aija.dudkina@lu.lv
Pieņemšana: __.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
Agris Dzilna, Mg.art., lektors, Izglītības zinātņu nodaļa; studentu kurators PBSP "Māksla"
E-pasts: agrisdzilna@gmail.com
Pieņemšana: A-213.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Aija Erta, pasniedzēja
Tālrunis: 67034012
E-pasts: 
Pieņemšana: A-405.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Manuels Fernandezs, Dr.paed., docents, vadošais pētnieks,

Tālrunis: 67034042
E-pasts: mf08052@lu.lv
Pieņemšana: A-424.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Anda Gaitniece-Putāne, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: anda.gaitniece-putane@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Beatrise Garjāne, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: beatrise.garjane@lu.lv
Pieņemšana: __.telpa (Imantas 7.līnija - 1)

Margarita Gavriļina, Dr.philol., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: margarita.gavrilina@lu.lv
Pieņemšana: A-402.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Andrejs Geske, Dr.oec., profesors, Izglītības zinātņu nodaļa; Izglītības pētniecības institūta direktors; profesionālā maģistra studiju programmas "Izglītības vadība" direktors
Tālrunis: 67034028
E-pasts: andrejs.geske@lu.lv
Pieņemšana: A-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Ausma Golubeva, Dr.sc.admin., docente, Skolotāju izglītības nodaļa; 2.līm prof. SP "Skolotājs"  apakšprogrammas "Sociālo zinību skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67033868
E-pasts: ausma.golubeva@lu.lv
Pieņemšana: V-308.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
 

Jānis Grants, Dr.psych., pasniedzējs (Dr.), Psiholoģijas nodaļa

Aija Grāvīte, Mg.sc.admin., studiju metodiķe, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67033854
E-pasts: aija.gravite@lu.lv
Pieņemšana: A-226.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Ligita Grigule, Mg.paed., studiju metodiķe, pasniedzēja, pētniece,  Skolotāju izglītības nodaļa, Prakses un globālās partnerības centra vadītāja
Tālrunis: 67034015
E-pasts: ligita.grigule@lu.lv, grigule@latnet.lv
Pieņemšana: A-302.telpa vai A-313.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Andris Grīnfelds, Dr.phys., profesors, vadošais pētnieks, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67033864
E-pasts: andris.grinfelds@lu.lv
Pieņemšana: A-204.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Džozefs Džaks Horgans (Joseph Jack Horgan), Mg.sc.edu. pasniedzējs, Skolotāju izglītības nodaļa,
E-pasts: jh14015@lu.lv

Ingrīda Irbe, Mg.paed., lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67034025
E-pasts: ingrida.irbe@lu.lv
Pieņemšana: V-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Andra Irbīte, Mg.art., lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: putns@lu.lv
Pieņemšana: V-110.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Ilze Ivanova, Dr.paed., Izglītības zinātņu nodaļas vadītāja, profesore, maģistra studiju programmas "Izglītības zinātnes" direktore
Tālrunis: 67034037
E-pasts: ilze.ivanova@lu.lv
Pieņemšana: V-311.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
               
Jevgēnija Ivanova, Mg.sc.edu., studiju metodiķe, Izglītības zinātņu nodaļa; stipendijas, studiju kredīti
Tālrunis: 67033854
E-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv
Pieņemšana: A-226.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Diāna Janele, lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: dianajanele@yahoo.com vai diana.janele@lu.lv
Pieņemšana: V-110.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Lilija Jurģīte, pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: lilija.jurgite@lu.lv
Pieņemšana: A-402.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Daiga Kalniņa, Dr.paed., docente, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67033862
E-pasts: daiga.kalnina@lu.lv
Pieņemšana: A-119.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Sandra Kalniņa, Mg.paed., Mg.philol., dekāna palīgs; lektore, Skolotāju izglītības nodaļa; 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības SP "Skolotājs" direktore; Jauno pedagogu un psihologu skolas koordinētāja
Tālrunis: 67034004
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv
Pieņemšana: V-207.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Baiba Kaļķe, Dr.paed., asociētā profesore, Pedagoģijas nodaļa; PPMF Domes sekretāre
Tālrunis:67034014
E-pasts: baiba.kalke@lu.lv
Pieņemšana: A-425.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss) 

 

Andris Kangro, Dr.phys., profesors, Izglītības zinātņu nodaļa
doktora SP "Izglītības vadība" direktors
Tālrunis: 67034030
E-pasts: andris.kangro@lu.lv
Pieņemšana: A-205.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Ilze Kangro, Dr.philol., profesore, vadošā pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa; PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Angļu/Vācu valodas skolotājs"  un moduļa "Franču valodas skolotājs" vadītāja, PPMF Domes priekšsēdētājas vietniece

Tālrunis: 67034015
E-pasts: ilze.kangro@lu.lv
Pieņemšana: A-316.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

  Inguna Karlsone, lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: ingunuk@gmail.com
Pieņemšana: V-110.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Vladimirs Kincāns, Dr.phil., profesors, vadošais pētnieks, Skolotāju izglītības nodaļa;

Tālrunis: 67034023
E-pasts: vladimirs.kincans@lu.lv
Pieņemšana: V-317.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

  Kaspars Kiris, Mg.sc.admin., lektors, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: kiris@lu.lv
Pieņemšana: A-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Rita Kiseļova, Dr.sc.admin., fakultātes prodekāne, docente, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67034027
E-pasts: rita.kiselova@lu.lv
Pieņemšana: A-206.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss) 
  Agita Klempere-Sipjagina, Mg.sc.edu., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67033868
E-pasts: agita.klempere-sipjagina@lu.lv
Pieņemšana: V-308.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Mārīte Kokina-Lilo, lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034021
E-pasts: mklilo@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
  Aleksandrs Koļesovs, Dr.psych., asociētais profesors, vadošais pētnieks, Psiholoģijas nodaļa;
Tālrunis: 67034018
E-pasts: aleksandrs.kolesovs@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Gunta Kraģe, Dr.sc.admin., docente, pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa;

E-pasts: gunta.krage@lu.lv
Pieņemšana: V-206.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
  Ilona Krone, pasniedzēja (Dr.), Psiholoģijas nodaļa

Aīda Krūze, Dr.paed., profesore emeritus, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa; LU Pedagoģijas vēstures muzeja vadītāja
Tālrunis: 67033866
E-pasts: aida.kruze@lu.lv
Pieņemšana: A-118.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss) 

 

  Aira Kumerdanka, pasniedzēja, Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs
E-pasts: aira.kumerdanka@gmail.com
  Otto Ķenga, Mg.art., pasniedzējs, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034023
E-pasts: otto.kenga@lu.lv 
Pieņemšana: V-317.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
 

Iveta Ķestere, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67033862
E-pasts: iveta.kestere@lu.lv
Pieņemšana: A-119.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)  

  Māris Ķirsons, pasniedzējs, Psiholoģijas nodaļa
  Egija Laganovska, Mg.paed., pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: egija_laganovska@inbox.lv
Ērika Lanka, Mg.paed., Mg.phil., lektore, Pedagoģijas nodaļa;
PPIC profesionālās pilnveides programmas "Pedagoģiskās darbības pamati" direktore
Tālrunis: 67034014
E-pasts: erika.lanka@lu.lv ,erikalanka@inbox.lv
Pieņemšana: A-423.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Juris Leitāns, Mg.art., lektors, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034021
E-pasts: juris.leitans@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Lilita Linde, Mg.paed., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034016
E-pasts: lilita.linde@lu.lv
Pieņemšana: A-306.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ieva Margeviča-Grinberga, Dr.paed., docente, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:67034015
E-pasts: ieva.margevica@lu.lv
Pieņemšana: A-302.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ardis Markss, lektora p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: ardis@dizains.lv
 
 

Baiba Martinsone, Dr.psych., asociētā profesore, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: baiba.martinsone@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Irina Maslo, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas nodaļa; Maģistra SP "Dažādības pedagoģiskie risinājumi" direktore
Tālrunis:670334042
E-pasts: irina.maslo@lu.lv
Pieņemšana: A-424 (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Helga Ingeborga Melnbārde, Mg.paed., docente, pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa; LU tautas lietišķās mākslas studijas "Vāpe" vadītāja

Tālrunis: 67034022
E-pasts: helga.melnbarde@gmail.com
Pieņemšana: V-....telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

 

Aiga Meņģelsone, pasniedzēja, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67034014
E-pasts: aiga.mengelsone@lu.lv
Pieņemšana: A-418.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)    

  Jānis Mežulis, lektora p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: janis@kate.lv
Linda Mihno, Mg.sc.admin., lektore, pētniece, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67034027
E-pasts: linda.mihno@lu.lv
Pieņemšana: A-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ilze Miķelsone, Dr.paed., pasniedzēja (Dr.), Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: ilze.mikelsone@liepu.lv

Jānis Milbrets, lektora p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: janiskinomil@gmail.com
Pieņemšana: V-210 (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Anika Miltuze, Dr.psych., asociētā profesore, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa; BSP "Psiholoģija" direktore, Psiholoģijas promocijas padomes zinātniskā sekretāre; studentu kuratore

Tālrunis: 67034018
E-pasts: anika.miltuze@lu.lv 
Pieņemšana: A-322.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Inese Muzikante, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
E-pasts: inese.muzikante@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Olafs Muižnieks, profes.Mg., lektora p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: olafs@printpainting.com
Agata Muze, Mg.art., lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: agata.muze@gmail.com
Ivars Muzis, Dr.paed, profesors, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: ivars.muzis@lu.lv
Pieņemšana: Imantas 7.līnija - 1
Roberts Muzis, Dr.art., profesors, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: roberts@robertsmuzis.lv
Andrejs Mūrnieks, Dr.sc.admin., docents, Skolotāju izglītības nodaļa 
Tālrunis: 67034021
E-pasts: andrejs.murnieks@gmail.com
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Juris Nikiforovs, Mg.paed., lektors, Izglītības zinātņu nodaļa
Tālrunis: 67034025
E-pasts: juris.nikiforovs@lu.lv
Pieņemšana: V-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Dita Nīmante, Dr.paed., asociētā profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67033862
E-pasts: dita.nimante@lu.lv
Pieņemšana: A-119.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Indra Odiņa, Skolotāju izglītības nodaļas vadītāja, Dr.paed., profesore; profesionālā bakalaura SP "Skolotājs" direktore (no 5.09.2016.), profesionālā maģistra SP "Skolotājs" direktore, 2.līm PAISP "Skolotājs" apakšporgrammas "Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs" vadītāja

Tālrunis: 67034015
E-pasts: indra.odina@lu.lv
Pieņemšana: A-302.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
               

Antra Ozola, Dr.sc.admin., docente, Izglītības zinātņu nodaļa; E-studiju organizatoriskais atbalsts;  PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Informātikas skolotājs" vadītāja, 
Tālrunis: 67034031
E-pasts: antra.ozola@lu.lv
Pieņemšana: A-218.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Uldis Pāvuls, Dr.psych., docenta p.i., Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034020
E-pasts:uldis.pavuls@lu.lv 
Pieņemšana: A-329.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Laura Pirsko, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa,
profesionālā maģistra SP "Psiholoģija" direktore
Tālrunis: 67034018
E-pasts: laura.pirsko@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Alla Plaude, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: alla.plaude@lu.lv
Pieņemšana: __.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
Aivars Plotka, Mg.art., lektors, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: aivars.plotka@gmail.com
 

Olga Pole, Mg.sc.educ., koordinētāja starptautiskajām apmaiņas programmām (Erasmus+, Campus Europae)
Tālrunis: 67034013
E-pasts: olga.pole@lu.lv
Pieņemšana: A-401.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korp.)

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena, trešdiena no plkst. 10.00–17.00

  Guna Pudule, Dr.sc.admin., pasniedzēja (Dr.), Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: guna.pudule@lu.lv

Silvija Puriņa, Mg.sc.educ., fakultātes izpilddirektore 

Tālrunis: +371 67034005
E-pasts: silvija.purina@lu.lv
Pieņemšana: V-205. telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Māra Pušpure, Mg.paed., Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktore

Tālrunis: 67034032
E-pasts: mara.puspure@lu.lv
Pieņemšana: V-207.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Inese Rankastudiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034016
E-pasts: inese.ranka@lu.lv
Pieņemšana: A-308.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Malgožata Raščevska, Dr.psych., fakultātes dekāne, profesore, vadošā pētniece, Psiholoģijas nodaļa; doktora SP "Psiholoģija" direktore
Tālrunis: 67034001
E-pasts: malgozata.rascevska@lu.lv
Pieņemšana: V-201.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
  Astrīda Raževa, Dr.paed., asociētā profesore, vadošā pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa;
Tālrunis: 67034021
E-pasts: astrida.razeva@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Zanda Rubene, Dr.paed., Mg.phil., Pedagoģijas nodaļas vadītāja, profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa; doktora studiju programmas "Pedagoģija" direktore
Tālrunis:67033861
E-pasts: zanda.rubene@lu.lv
Pieņemšana: A-116.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)  

Lija Saulenberga, Mg.sc.educ., studiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa

Tālrunis: 67034024
E-pasts: lijas@lu.lv
Pieņemšana: V-317.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Sandra Beatrice Sebre, Dr.psych, profesore, vadošā pētniece, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034020
E-pasts: sandra.sebre@lu.lv
Pieņemšana: A-329.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Dace Siliniece, Mg.paed., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034016
E-pasts: dace.siliniece@lu.lv
Pieņemšana: A-306.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Karīna Silova - studiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034015
E-pasts: karina.silova@lu.lv
Pieņemšana: A-302.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Aiga Skrastiņa-Zommere, studiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa (bērna kopšanas atvaļinājumā)
Tālrunis: 67033863
E-pasts: aigasz@lu.lv
Pieņemšana: A-302.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Inga Skreitule-Pikše, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: inga.skreitule@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Anna Stavicka, Dr.paed., Mg.philol., docente, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034016
E-pasts: anna.stavicka@lu.lv
Pieņemšana: A-306.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ilze Stikāne, Dr.philol., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa; PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Latviešu valodas un literatūras skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67034011
E-pasts: ilze.stikane@lu.lv
Pieņemšana: A-404.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Elita Stikute, Dr.paed., docente, pētniece (Dr.), Skolotāju izglītības nodaļa; studentu kuratore
Tālrunis: 67034041
E-pasts: elita.stikute@lu.lv
Pieņemšana: A-412.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ieva Stokenberga, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: ieva.stokenberga@lu.lv
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
 

Ligita Stramkale, Dr.paed., docente, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:670334014
E-pasts: ligita.stramkale@lu.lv
Pieņemšana: A-423.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

  Evija Strika, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis: 67034018
E-pasts: evija.strika@lu.lv 
Pieņemšana: A-326.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Raimonds Strods, Mg.paed., studiju metodiķis, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67033860
E-pasts: raimonds.strods@lu.lv
Pieņemšana: A-117.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Guna Svence, Dr.psych., profesore, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: guna.svence@lu.lv
Pieņemšana: __.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
  Sanita Šaitere, Dr.psych., pasniedzēja (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
  Lolita Šelvaha, Mg.paed., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa;

Tālrunis: 67034021
E-pasts: lolita.selvaha@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Ausma Špona, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: ausma.spona@lu.lv
Pieņemšana: __.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
Agnese Šteinberga, Mg.paed.,  fakultātes mājas lapas redaktore - www.ppmf.lu.lv,
studiju metodiķe
, Skolotāju izglītības nodaļas
Tālrunis: 67034035
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv
Pieņemšana: V-204a. telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korp.)

Ilze Šūmane, Dr.paed., docente, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67034014
E-pasts: ilze.sumane@lu.lv
Pieņemšana: A-418.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

 

Ruta Tilgasa, Mg.edu.sc., studiju metodiķe: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu  „Skolotājs” un „Sociālais pedagogs” pilna laika studiju nodarbību plānošana; maģistra studiju programmu „Izglītības zinātnes” un Izglītības vadība” pilna un nepilna laika studiju  nodarbību plānošana; doktora studiju programmu „Izglītība vadība” un „Psiholoģija” zinātniskā sekretāre, doktorantūras padomes sekretāre.
Tālrunis: 67034008
E-pasts: ruta.tilgasa@lu.lv
Pieņemšana: A-208. telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korp.)

Ruta Trautmane - vecākā lietvede, Psiholoģijas nodaļa: darbs ar Psiholoģijas pamatstudiju, augstākā līmeņa studiju programmu studentiem
Tālrunis: 67034019
E-pasts: ruta.trautmane@lu.lv
Pieņemšana: A-321.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Gunta Treimane, Mg.paed., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034021
E-pasts: gunta.treimane@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)

Sarmīte Tūbele, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa; PrBSP "Skolotājs" un 2.līm prof. SP " Skolotājs" apakšprogrammu "Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds" vadītāja
Tālrunis:67034014
E-pasts: sarmite.tubele@lu.lv
Pieņemšana: A-422.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

   

Baiba Upīte, Mg.paed., studiju metodiķe, Psiholoģijas nodaļa: Psiholoģijas pamatstudiju, augstākā līmeņa studiju programmu īstenošanas lietvedība; darbs ar docētājiem
Tālrunis: 67034018
E-pasts: baiba.upite@lu.lv
Pieņemšana: A-327.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Anda Upmane, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa; PBSP "Psiholoģija" direktore; studentu kuratore
Tālrunis: 67034018
E-pasts: anda.upmane@lu.lv
Pieņemšana: A-322.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Diāna Urbāne, Mg.paed., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: diana.urbane@lu.lv
Pieņemšana: A-405.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Māra Urdziņa-Deruma, Dr.paed., asociētā profesore, vadošā pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa;
PrBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67034021
E-pasts: mud@lu.lv
Pieņemšana: V-305.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
Juris Utāns, Mg.paed., asociētais profesors, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034025
E-pasts: juris.utans@lu.lv
Pieņemšana: V-209.telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korpuss)
  Jānis Valdmanis, Dr.habil.philol., profesora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034041
E-pasts: janis.valdmanis@lu.lv
Pieņemšana: A-412.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)

Edmunds Vanags, Mg.psych., lektors, Psiholoģijas nodaļa

Tālrunis: 67034018
E-pasts: edmunds.vanags@lu.lv

  Mārtiņš Veide, Dr.psych., Mg.math., docenta p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: martinsw@tvnet.lv
  Iluta Vilnīte, Mg.psych., pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: iluta.vilnite@gmail.com
Rasma Vīgante, Dr.paed., docente, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67034014
E-pasts: rasma.vigante@lu.lv
Pieņemšana: A-422.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)  
Ērika Vugule, Dr.paed., Mg.hist., pētniece (Dr.), Pedagoģijas zinātniskais institūts
Tālrunis:67034042
E-pasts: erika.vugule@lu.lv
Pieņemšana: A-424.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)   
Anna Vulāne, Dr.philol., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: anna.vulane@lu.lv
Pieņemšana: A-402.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ārija Zaiceva, pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: arija.zaiceva@lu.lv
Pieņemšana: A-403.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
  Ēra Zalcmane, Mg.psych., lektore, Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: erazalcmane@tvnet.lv
Indra Zīle, Mg.edu.sc., studiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu  „Skolotājs” un „Sociālais pedagogs” nepilna laika studiju  nodarbību plānošana;  profesionālā maģistra studiju programmas „Skolotājs” pilna un nepilna laika studiju  nodarbību plānošana;  2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” nepilna laika studiju nodarbību plānošana.
Tālrunis: 67034026
E-pasts: indra.zile@lu.lv
Pieņemšana: V-215. telpa (Jūrmalas gatve 76, vecais korp.)
  Edgars Zurkovsdatortīkla administrators
E-pasts: edgars.zurkovs@lu.lv
Pieņemšana: A-223. telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korp.)

Irēna Žogla, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļa; Maģistra SP "Pedagoģija" direktore
Tālrunis:67033867
E-pasts: irena.zogla@lu.lv
Pieņemšana: A-120.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)