Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Personāls (alfabētiskā secībā)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.08.2018
 

Ineta Aizporiete, Mg.paed., pasniedzēja,  Pirmsskolas un sākumskolas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: ineta1208@tvnet.lv
Pieņemšana:

 

Rudīte Andersone, Dr.paed., profesore, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa,
PPMF Domes priekšsēdētāja
Tālrunis:
E-pasts: rudite.andersone@lu.lv
Pieņemšana: 229.telpa
               
 

Zenta Anspoka, Dr.paed., profesore, Pirmsskolas un sākumskolas nodaļa
E-pasts: zenta.anspoka@lu.lv
Pieņemšana: 403./404.telpa

Inta Augustāne, Mg.vides zin., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: inta.augustane@lu.lv
Pieņemšana:

 

Dagmāra Ausekle, Dr.paed., vadošā pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: dagmara.ausekle@lu.lv
Pieņemšana:

Ivars Austers, Dr.psych., Psiholoģijas nodaļas vadītājs, profesors, vadošais pētnieks
Tālrunis:
E-pasts: ivars.austers@lu.lv
Pieņemšana: 207.telpa
               
Anita Auziņa, Mg.sc.edu., lektore, pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa (bērna kopšanas atvaļinājumā: 1.09.2016. - 9.03.2018.)
Tālrunis:
E-pasts: anita.auzina@lu.lv
Pieņemšana: 310 c. telpa
Austra Avotiņa, Dr.paed., asociētā profesore, pētniece (Dr.), Mākslas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja p.i.;  PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Kulturoloģijas skolotājs" vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: ausma.auzina@lu.lv
Pieņemšana: 408.telpa
Aivis Ābele, Mg. , Bc.iur., fakultātes izpilddirektores palīgs

Tālrunis: 67034810
E-pasts: aivis.abele@lu.lv
Pieņemšana: 100a. telpa
Rita Ābele, Mg.paed., PPIC direktores vietniece - izstrādā un veido tālākizglītības programmas, atbild par to realizēšanu
Tālrunis: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv
Pieņemšana: 102.telpa
Ilvis Ābeļkalns, Dr.sc.admin., docents, Skolotāju izglītības nodaļa;  PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Sporta skolotājs" vadītājs
Tālrunis:
E-pasts: ilvis.abelkalns@lu.lv
Pieņemšana: 310 c. telpa

Līga Āboltiņa, Dr.paed., docente, Pirmsskolas un sākumskolas nodaļa; 1.līm. PAISP "Pirmsskolas izglītības pedagogs" direktore, PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pirmsskolas skolotājs"vadītāja, 2.līm. PAISP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pirmsskolas izglītības skolotājs" vadītāja; studentu kuratore
Tālrunis:
E-pasts: ligaa@lu.lv
Pieņemšana: 236.telpa

 

Sanita Baranova, Dr.paed., docente, pētniece, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa; Augstskolas didaktikas centra vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: sanita.baranova@lu.lv
Pieņemšana: 229.telpa

 

Ieva Baumane, Dr.psych., pasniedzēja (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: ieva.baumane@lu.lv
Pieņemšana: 
 

Inga Belousa, pasniedzēja (Dr.), Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: inga.belousa@gmail.com

Anita Berķe, Mg.paed., lektores p.i., pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa; PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Sākumizglītības skolotājs" vadītāja, 2.līm.PAISP "Skolotājs" apakšprogrammas "Sākumskolas skolotājs" vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: anita.berke@lu.lv
Pieņemšana: 307.telpa
 

Kristīne Bērtiņa, Mg.edu.sc., pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: bertinak@apollo.lv
Pieņemšana:

Ilze Biezā, Prof.Mg.dizainā, lektora p.i., Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
E-pasts: ilze.bieza@inbox.lv
Pieņemšana: 

  Maija Biseniece, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: maija.biseniece@lu.lv
Pieņemšana: 206.telpa
  Ieva Bite, Dr.psych., asociētā profesore, vadošā pētniece, Psiholoģijas nodaļa;
Tālrunis:
E-pasts: ieva.bite@lu.lv
Pieņemšana: 235.telpa
Evija Bogdana, studiju metodiķe, Studiju servisa centrs
Tālrunis:
E-pasts: evija.bogdana@lu.lv
Pieņemšana: 202. telpa
Laima Borsuka, studiju metodiķe, Studiju servisa centrs
Tālrunis:
E-pasts: laima.borsuka@lu.lv
Pieņemšana: 323. telpa
  Ilze Buša, lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: ilze.busa@lu.lv
Pieņemšana:
Ineta Būdniece, vecākā lietvede, Studiju servisa centrs
Tālrunis:
E-pasts: ineta.budniece@lu.lv
Pieņemšana: 202. telpa
Austra Celmiņa-Ķeirāne , Mg.art., lektore, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa: profesionālā bakalaura studiju programmas „Māksla” direktore
E-pasts: austra.celmina-keirane@lu.lv vai austracelm@gmail.co
Pieņemšana: 408.telpa  
Ireta Čekse, pētniece (Dr.), Izglītības pētniecības institūts
E-pasts: ireta.cekse@lu.lv

Ilze Damberga, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: ilze.damberga@lu.lv
Pieņemšana: 208.telpa

Linda Daniela, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa; doktora studiju programmas „Pedagoģija” zinātniskā sekretāre; Pedagoģijas zinātniskais institūta direktora p.i.
Tālrunis:
E-pasts: linda.daniela@lu.lv
Pieņemšana: 127.telpa

 

Ģirts Dimdiņš, Dr.psych., profesors, vadošais pētnieks, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: girts.dimdins@lu.lv
Pieņemšana: 209.telpa
Aija Dudkina, Dr.psych., asociētā profesore, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: aija.dudkina@lu.lv
Pieņemšana: 206.telpa
Agris Dzilna, Mg.art., lektors, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa; studentu kurators PBSP "Māksla"
E-pasts: agrisdzilna@gmail.com
Pieņemšana: 215.telpa
  Aija Erta, pasniedzēja
Tālrunis:
E-pasts: 
Pieņemšana:

Manuels Fernandezs, Dr.paed., docents, vadošais pētnieks, Pedagoģijas zinātniskais institūts

Tālrunis:
E-pasts: mf08052@lu.lv
Pieņemšana: 223.telpa

Anda Gaitniece-Putāne, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: anda.gaitniece-putane@lu.lv
Pieņemšana: 206.telpa

Beatrise Garjāne, Dr.paed., profesore, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Profesionālās maģistra SP "Pedagoģija" direktore un 2.līmeņa PSP "Skolotājs" apakšprogrammu "Svešvalodas skolotājs" un "Vidējās izglītības skolotājs" vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: beatrise.garjane@lu.lv
Pieņemšana: 410.telpa

Margarita Gavriļina, Dr.philol., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: margarita.gavrilina@lu.lv
Pieņemšana: 310.telpa

Andrejs Geske, Dr.oec., profesors, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa; Izglītības pētniecības institūta direktors; profesionālā maģistra studiju programmas "Izglītības vadība" direktors
Tālrunis:
E-pasts: andrejs.geske@lu.lv
Pieņemšana: 312.telpa
Ausma Golubeva, Dr.sc.admin., docente, Skolotāju izglītības nodaļa; 2.līm prof. SP "Skolotājs"  apakšprogrammas "Sociālo zinību skolotājs" vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: ausma.golubeva@lu.lv
Pieņemšana: 310 c.telpa
 

Jānis Grants, Dr.psych., pasniedzējs (Dr.), Psiholoģijas nodaļa

Aija Grāvīte, Mg.sc.admin., Studiju servisa centra vadītāja p.i., Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas studiju metodiķe
Tālrunis: 67034813
E-pasts: aija.gravite@lu.lv
Pieņemšana: 224.telpa
Ligita Grigule, Mg.paed., studiju metodiķe, pasniedzēja, pētniece,  Skolotāju izglītības nodaļa;
Tālrunis:
E-pasts: ligita.grigule@lu.lv, grigule@latnet.lv
Pieņemšana: 411.telpa
Andris Grīnfelds, Dr.phys., profesors, vadošais pētnieks, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa;
Tālrunis:
E-pasts: andris.grinfelds@lu.lv
Pieņemšana: 312.telpa

Džozefs Džaks Horgans (Joseph Jack Horgan), Mg.sc.edu. pasniedzējs, Skolotāju izglītības nodaļa,
E-pasts: jh14015@lu.lv

Ingrīda Irbe, Mg.paed., lektore,  Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: ingrida.irbe@lu.lv
Pieņemšana: 407.telpa
Andra Irbīte, Mg.art., lektore, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
E-pasts: putns@lu.lv
Pieņemšana: 215.telpa
Ilze Ivanova, Dr.paed., profesore,  Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa; maģistra studiju programmas "Izglītības zinātnes" direktore
Tālrunis:
E-pasts: ilze.ivanova@lu.lv
Pieņemšana: 314. telpa
               
Jevgēnija Ivanova, Mg.sc.edu., studiju metodiķe, Studiju servisa centrs; stipendijas, studiju kredīti
Tālrunis: 67034813
E-pasts: jevgenija.ivanova@lu.lv
Pieņemšana: 224.telpa
Diāna Janele, lektore, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
E-pasts: dianajanele@yahoo.com vai diana.janele@lu.lv
Pieņemšana:  406.telpa
Inese Jurgena, Dr.paed., profesore, Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļa;

Tālrunis:
E-pasts: inese.jurgena@lu.lv
Pieņemšana: 410.telpa

Daiga Kalniņa, Dr.paed., docente, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa,
Tālrunis:
E-pasts: daiga.kalnina@lu.lv
Pieņemšana: 229.telpa

 

Sandra Kalniņa, Mg.paed., Mg.philol., dekāna palīgs; lektore, Skolotāju izglītības nodaļa; 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības SP "Skolotājs" direktore; Jauno pedagogu un psihologu skolas koordinētāja
Tālrunis:
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv
Pieņemšana: 411.telpa

Baiba Kaļķe, Dr.paed., asociētā profesore, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa; PPMF Domes sekretāre
Tālrunis:
E-pasts: baiba.kalke@lu.lv
Pieņemšana: 229.telpa

 

Andris Kangro, Dr.phys., profesors,  Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa;
doktora SP "Izglītības vadība" direktors
Tālrunis:
E-pasts: andris.kangro@lu.lv
Pieņemšana: 322.telpa

 

Ilze Kangro, Dr.philol., profesore, vadošā pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa; PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Angļu/Vācu valodas skolotājs"  un moduļa "Franču valodas skolotājs" vadītāja, PPMF Domes priekšsēdētājas vietniece

Tālrunis:
E-pasts: ilze.kangro@lu.lv
Pieņemšana: 322.telpa

  Inguna Karlsone, lektore, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
E-pasts: ingunuk@gmail.com
Pieņemšana: 406.telpa

Vladimirs Kincāns, Dr.phil., profesors, vadošais pētnieks, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

Tālrunis:
E-pasts: vladimirs.kincans@lu.lv
Pieņemšana: 407.telpa

  Kaspars Kiris, Mg.sc.admin., lektors, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
E-pasts: kiris@lu.lv
Pieņemšana: 215.telpa
Rita Kiseļova, Dr.sc.admin., fakultātes prodekāne, docente, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: rita.kiselova@lu.lv
Pieņemšana: 322.telpa 
  Agita Klempere-Sipjagina, Mg.sc.edu., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: agita.klempere-sipjagina@lu.lv
Pieņemšana: 310 c.telpa
Mārīte Kokina-Lilo, lektore,  Mākslas un tehnoloģiju nodaļa;
Tālrunis:
E-pasts: mklilo@lu.lv
Pieņemšana: 19. telpa
  Aleksandrs Koļesovs, Dr.psych., asociētais profesors, vadošais pētnieks, Psiholoģijas nodaļa;
Tālrunis:
E-pasts: aleksandrs.kolesovs@lu.lv
Pieņemšana: 206.telpa
Tatjana Kosireva, vecākā lietvede, Studiju servisa centrs
Tālrunis:
E-pasts: tatjana.kosireva@lu.lv
Pieņemšana: 202. telpa
Gunta Kraģe, Dr.sc.admin., docente, pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa;

E-pasts: gunta.krage@lu.lv
Pieņemšana: 307.telpa
  Ilona Krone, pasniedzēja (Dr.), Psiholoģijas nodaļa

Aīda Krūze, Dr.paed., profesore emeritus, vadošā pētniece; LU Pedagoģijas vēstures muzeja vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: aida.kruze@lu.lv
Pieņemšana: 

 

  Aira Kumerdanka, pasniedzēja, Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs
E-pasts: aira.kumerdanka@gmail.com
  Otto Ķenga, Mg.art., pasniedzējs, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: otto.kenga@lu.lv 
Pieņemšana:
 

Iveta Ķestere, Dr.paed., profesore, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa,
Tālrunis:
E-pasts: iveta.kestere@lu.lv
Pieņemšana: 229.telpa

  Māris Ķirsons, pasniedzējs, Psiholoģijas nodaļa
  Egija Laganovska, Mg.paed., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: egija_laganovska@inbox.lv
Svens Laizānsdatortīkla administrators
E-pasts: svens.laizans@lu.lv
Pieņemšana: 226. telpa
Ērika Lanka, Mg.paed., Mg.phil., lektore, Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļa;
PPIC profesionālās pilnveides programmas "Pedagoģiskās darbības pamati" direktore
Tālrunis:
E-pasts: erika.lanka@lu.lv ,erikalanka@inbox.lv
Pieņemšana:
Diāna Liepā, Mg.paed., docente, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: diana.liepa@lu.lv
Pieņemšana: 310 c. telpa
Lilita Linde, Mg.paed., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: lilita.linde@lu.lv
Pieņemšana: 
  Ieva Margeviča-Grinberga, Dr.paed., docente, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: ieva.margevica@lu.lv
Pieņemšana: 310a. telpa
  Ardis Markss, lektora p.i., Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
E-pasts: ardis@dizains.lv
 
 

Baiba Martinsone, Dr.psych., asociētā profesore, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: baiba.martinsone@lu.lv
Pieņemšana: 208.telpa

Irina Maslo, Dr.paed., profesore, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa;
Tālrunis:
E-pasts: irina.maslo@lu.lv
Pieņemšana: 229. telpa

 

Aiga Meņģelsone, pasniedzēja, Pedagoģijas nodaļa
Tālrunis:67034014
E-pasts: aiga.mengelsone@lu.lv
Pieņemšana: A-418.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)    

  Jānis Mežulis, lektora p.i., Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
E-pasts: janis@kate.lv
Linda Mihno, Mg.sc.admin., lektore, pētniece, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa
Tālrunis: 67034815
E-pasts: linda.mihno@lu.lv
Pieņemšana: 323.telpa
  Ilze Miķelsone, Dr.paed., pasniedzēja (Dr.), Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: ilze.mikelsone@liepu.lv
Anika Miltuze, Dr.psych., asociētā profesore, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa; BSP "Psiholoģija" direktore, Psiholoģijas promocijas padomes zinātniskā sekretāre; studentu kuratore

Tālrunis:
E-pasts: anika.miltuze@lu.lv 
Pieņemšana: 234.telpa
Dina Minčenoka, studiju metodiķe, Studiju servisa centrs
Tālrunis:
E-pasts: dine.mincenoka@lu.lv
Pieņemšana: 202. telpa
  Inese Muzikante, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
E-pasts: inese.muzikante@lu.lv
Pieņemšana:
Olafs Muižnieks, profes.Mg., lektora p.i., Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
E-pasts: olafs@printpainting.com
Agata Muze, Mg.art., lektore, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: agata.muze@gmail.com
Pieņemšana: 406. telpa
Ivars Muzis, Dr.paed, profesors, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: ivars.muzis@lu.lv
Pieņemšana: 319. telpa, Imantas 7.līnija - 1
Roberts Muzis, Dr.art., profesors, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
E-pasts: roberts@robertsmuzis.lv
Andrejs Mūrnieks, Dr.sc.admin., docents, Skolotāju izglītības nodaļa 
Tālrunis:
E-pasts: andrejs.murnieks@gmail.com
Pieņemšana: 407. telpa
Juris Nikiforovs, Mg.paed., lektors, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: juris.nikiforovs@lu.lv
Pieņemšana: 407. telpa

Dita Nīmante, Dr.paed., asociētā profesore, vadošā pētniece, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa,
Tālrunis:
E-pasts: dita.nimante@lu.lv
Pieņemšana: 229.telpa

 

Indra Odiņa, Skolotāju izglītības nodaļas vadītāja, Dr.paed., profesore; profesionālā bakalaura SP "Skolotājs" direktore (no 5.09.2016.), profesionālā maģistra SP "Skolotājs" direktore, 2.līm PAISP "Skolotājs" apakšporgrammas "Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs" vadītāja

Tālrunis:
E-pasts: indra.odina@lu.lv
Pieņemšana: 310a. telpa
               

Antra Ozola, Dr.sc.admin., asociētā profesore, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa; E-studiju organizatoriskais atbalsts;  PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Informātikas skolotājs" vadītāja, 
Tālrunis:
E-pasts: antra.ozola@lu.lv
Pieņemšana: 314. telpa
  Uldis Pāvuls, Dr.psych., docenta p.i., Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts:uldis.pavuls@lu.lv 
Pieņemšana:
Anita Petere, Dr.paed., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa
PBSP "Sākumizglītības skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu" direktore, 2.līmeņa PSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pamatizglītības skolotājs" vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: anita.petere@lu.lv
Pieņemšana: 403.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
  Laura Pirsko, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa,
profesionālā maģistra SP "Psiholoģija" direktore
Tālrunis:
E-pasts: laura.pirsko@lu.lv
Pieņemšana: 234.telpa
Alla Plaude, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: alla.plaude@lu.lv
Pieņemšana: 206. telpa (Imantas 7.līnija - 1)

Aivars Plotka, Mg.art., lektors, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

Tālrunis:
E-pasts: aivars.plotka@gmail.com
Pieņemšana: 215. telpa (Imantas 7.līnija - 1)

 

Olga Pole, Mg.sc.educ., koordinētāja starptautiskajām apmaiņas programmām (Erasmus+, Campus Europae)
Tālrunis:
E-pasts: olga.pole@lu.lv
Pieņemšana: 215. telpa

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena, trešdiena no plkst. 10.00–17.00

Juris Porozovs, Dr..,  profesors, Skolotāju izglītības nodaļa

Tālrunis:
E-pasts: juris.porozovs@lu.lv
Pieņemšana: 319. telpa (Imantas 7.līnija - 1)

  Guna Pudule, Dr.sc.admin., pasniedzēja (Dr.), Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: guna.pudule@lu.lv

Silvija Puriņa, Mg.sc.educ., fakultātes izpilddirektore 

Tālrunis:
E-pasts: silvija.purina@lu.lv
Pieņemšana: 100a. telpa

Māra Pušpure, Mg.paed., Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktore

Tālrunis: 67034812
E-pasts: mara.puspure@lu.lv
Pieņemšana: 102. telpa

Antra Randoha, Dr.paed., docente, Skolotāju izglītības nodaļa
PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pirmsskolas izglītības skolotājs" un 2.līmeņa PSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Pirmsskolas izglītības skolotājs" vadītāja, 1.līmēna  PSP "Pirmsskolas izglītības skolotājs" direktore
Tālrunis: 67808122
E-pasts: antra.randoha@lu.lv
Pieņemšana: 212.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
Inese Rankastudiju metodiķe, Studiju servisa centrs
Tālrunis:
E-pasts: inese.ranka@lu.lv
Pieņemšana: 306. telpa
Malgožata Raščevska, Dr.psych., fakultātes dekāne, profesore, vadošā pētniece, Psiholoģijas nodaļa; doktora SP "Psiholoģija" direktore
Tālrunis: 67034811
E-pasts: malgozata.rascevska@lu.lv
Pieņemšana: 101.telpa
  Astrīda Raževa, Dr.paed., asociētā profesore, vadošā pētniece, Skolotāju izglītības nodaļa;
Tālrunis:
E-pasts: astrida.razeva@lu.lv
Pieņemšana: 307. telpa

Zanda Rubene, Dr.paed., Mg.phil., Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas vadītāja, profesore, vadošā pētniece; doktora studiju programmas "Pedagoģija" direktore
Tālrunis:
E-pasts: zanda.rubene@lu.lv
Pieņemšana: 228.telpa 

Lija Saulenberga, Mg.sc.educ., studiju metodiķe, Studiju servisa centrs

Tālrunis:
E-pasts: lijas@lu.lv
Pieņemšana: 324.telpa

Sandra Beatrice Sebre, Dr.psych, profesore, vadošā pētniece, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: sandra.sebre@lu.lv
Pieņemšana: 235. telpa

Dace Siliniece, Mg.paed., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: dace.siliniece@lu.lv
Pieņemšana:
Karīna Silova - studiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: karina.silova@lu.lv
Pieņemšana: 310a. telpa
  Aiga Skrastiņa-Zommere, studiju metodiķe, Skolotāju izglītības nodaļa (bērna kopšanas atvaļinājumā)
Tālrunis:
E-pasts: aigasz@lu.lv
Pieņemšana:
  Inga Skreitule-Pikše, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: inga.skreitule@lu.lv
Pieņemšana: 208. telpa
  Anna Stavicka, Dr.paed., Mg.philol., docente, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: anna.stavicka@lu.lv
Pieņemšana: 411. telpa
  Ilze Stikāne, Dr.philol., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa; PBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Latviešu valodas un literatūras skolotājs" vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: ilze.stikane@lu.lv
Pieņemšana: 310. telpa
  Elita Stikute, Dr.paed., docente, pētniece (Dr.), Skolotāju izglītības nodaļa; studentu kuratore
Tālrunis:
E-pasts: elita.stikute@lu.lv
Pieņemšana: 310. telpa
  Ieva Stokenberga, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: ieva.stokenberga@lu.lv
Pieņemšana: 206. telpa
 

Ligita Stramkale, Dr.paed., docente, Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: ligita.stramkale@lu.lv
Pieņemšana:

  Evija Strika, Dr.psych., docente, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: evija.strika@lu.lv 
Pieņemšana: 208. telpa

Raimonds Strods, Mg.paed., studiju metodiķis, Pedagoģijas zinātniskais institūts
Tālrunis:
E-pasts: raimonds.strods@lu.lv
Pieņemšana: 127. telpa

 

Guna Svence, Dr.psych., profesore, Psiholoģijas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: guna.svence@lu.lv
Pieņemšana: 234.telpa
  Sanita Šaitere, Dr.psych., pasniedzēja (Dr.), Psiholoģijas nodaļa
  Lolita Šelvaha, Mg.paed., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa;

Tālrunis:
E-pasts: lolita.selvaha@lu.lv
Pieņemšana: 11. telpa
Ausma Špona, Dr.paed., profesore, Pedagoģijas  zinātniskais institūts
Tālrunis:
E-pasts: ausma.spona@lu.lv
Pieņemšana: 415.telpa (Imantas 7.līnija - 1)

Agnese Šteinberga, Mg.paed.,  fakultātes mājas lapas redaktore - www.ppmf.lu.lv,
studiju metodiķe
, Studiju servisa centrs

  • Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” apakšprogrammas "Pirmsskolas skolotājs"  un "Sākumizglītības skolotājs";
  • profesionālā maģistra studiju programma „Skolotājs;
  • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Skolotājs”

Tālrunis:
E-pasts: agnese.steinberga@lu.lv
Pieņemšana: 306.telpa

Ilze Šūmane, Dr.paed., docente, Pirmsskolas un sākumskolas nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: ilze.sumane@lu.lv
Pieņemšana: 236.telpa

 

Ruta Tilgasa, Mg.edu.sc., studiju metodiķe, Studiju servisa centrs: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu  „Skolotājs” un „Sociālais pedagogs” pilna laika studiju nodarbību plānošana; maģistra studiju programmu „Izglītības zinātnes” un Izglītības vadība” pilna un nepilna laika studiju  nodarbību plānošana; doktora studiju programmu „Izglītība vadība” un „Psiholoģija” zinātniskā sekretāre, doktorantūras padomes sekretāre.
Tālrunis:
E-pasts: ruta.tilgasa@lu.lv
Pieņemšana: 324.telpa

Ruta Trautmane - vecākā lietvede, Studiju servisa centrs: darbs ar Psiholoģijas pamatstudiju, augstākā līmeņa studiju programmu studentiem
Tālrunis:
E-pasts: ruta.trautmane@lu.lv
Pieņemšana: 233.telpa

Gunta Treimane, Mg.paed., lektore, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: gunta.treimane@lu.lv
Pieņemšana: 407. telpa

Sarmīte Tūbele, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa; PrBSP "Skolotājs" un 2.līm prof. SP " Skolotājs" apakšprogrammu "Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds" vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: sarmite.tubele@lu.lv
Pieņemšana: 307.telpa

   

Baiba Upīte, Mg.paed., studiju metodiķe, Studiju servisa centrs:
Psiholoģijas pamatstudiju, augstākā līmeņa studiju programmu īstenošanas lietvedība; darbs ar docētājiemTālrunis: 67034814
E-pasts: baiba.upite@lu.lv
Pieņemšana: 208.telpa

Anda Upmane, Dr.psych., docente, pētniece (Dr.), Psiholoģijas nodaļa; PBSP "Psiholoģija" direktore; studentu kuratore
Tālrunis:
E-pasts: anda.upmane@lu.lv
Pieņemšana: 234.telpa
  Diāna Urbāne, Mg.paed., lektora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis: 67034012
E-pasts: diana.urbane@lu.lv
Pieņemšana: A-405.telpa (Jūrmalas gatve 76, jaunais korpuss)
Māra Urdziņa-Deruma, Dr.paed., asociētā profesore, vadošā pētniece, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa;
PrBSP "Skolotājs" apakšprogrammas "Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs" vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: mud@lu.lv
Pieņemšana: 11.telpa
Vladislava Uršuļska, Mg.paed., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa
PBSP "Skolotājs" apakšprogrammu "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" vadītāja
Tālrunis: 67808122
E-pasts: vladislava.ursulska@lu.lv
Pieņemšana: 212.telpa (Imantas 7.līnija - 1)
Juris Utāns, Mg.paed., asociētais profesors, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: juris.utans@lu.lv
Pieņemšana: 408. telpa
  Jānis Valdmanis, Dr.habil.philol., profesora p.i., Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: janis.valdmanis@lu.lv
Pieņemšana:

Edmunds Vanags, Mg.psych., lektors, Psiholoģijas nodaļa

Tālrunis:
E-pasts: edmunds.vanags@lu.lv
Pieņemšana: 206. telpa

  Mārtiņš Veide, Dr.psych., Mg.math., docenta p.i., Izglītības zinātņu nodaļa
E-pasts: martinsw@tvnet.lv
Ilze Vilka, Mg.paed., lektore, Skolotāju izglītības nodaļa
2.līmeņa PSP "Skolotājs" apakšprogrammu "Skolotājs logopēds" un  vadītāja
Tālrunis:
E-pasts: ilze.vilka@lu.lv
Pieņemšana: 307. telpa
  Iluta Vilnīte, Mg.psych., pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
E-pasts: iluta.vilnite@gmail.com
Rasma Vīgante, Dr.paed., docente, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: rasma.vigante@lu.lv
Pieņemšana: 307.telpa
Ērika Vugule, Dr.paed., Mg.hist., pētniece (Dr.), Pedagoģijas zinātniskais institūts
Tālrunis:
E-pasts: erika.vugule@lu.lv
Pieņemšana: 223. telpa  
Anna Vulāne, Dr.philol., profesore, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: anna.vulane@lu.lv
Pieņemšana: 310. telpa
  Ārija Zaiceva, pasniedzēja, Skolotāju izglītības nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: arija.zaiceva@lu.lv
Pieņemšana:
  Ēra Zalcmane, Mg.psych., lektore, Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
Tālrunis:
E-pasts: erazalcmane@tvnet.lv
Pieņemšana: 19. telpa
Indra Zīle, Mg.edu.sc., studiju metodiķe, Studiju servisa centrs: Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu  „Skolotājs” un „Sociālais pedagogs” nepilna laika studiju  nodarbību plānošana;  profesionālā maģistra studiju programmas „Skolotājs” pilna un nepilna laika studiju  nodarbību plānošana;  2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” nepilna laika studiju nodarbību plānošana.
Tālrunis:
E-pasts: indra.zile@lu.lv
Pieņemšana: 222.telpa
  Edgars Zurkovsdatortīkla administrators
E-pasts: edgars.zurkovs@lu.lv
Pieņemšana: 226. telpa

Irēna Žogla, Dr.paed., vadošā pētniece, Pedagoģijas zinātniskais institūts;
Tālrunis:
E-pasts: irena.zogla@lu.lv
Pieņemšana: 127. telpa