Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augstskolas didaktikas centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.02.2016.

Adrese:  A-120.telpa, Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Tālrunis: 67033867

E-pasts: sanita.baranova@lu.lv

Centra vadītāja: Sanita Baranova, Dr.paed., docente

Augstskolas didaktikas centrs (ADC) ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes akadēmiska struktūrvienība, kas izveidota 2014.gada 13.februārī.

Centra darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu pārvaldību augstskolas pedagoģijā atbilstīgi vienotas Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanās principiem un nodrošināt Latvijas augstskolu akadēmiskajam personālam, kā arī visu zinātņu nozaru doktorantiem un pieaugušo izglītības pedagogiem profesionālās kompetences pilnveidi.

LU PPMF ADC darbības galvenie uzdevumi:

  • profesionālās pilnveides piedāvājuma nodrošināšana, izstrādājot un īstenojot profesionālās pilnveides programmas Latvijas augstskolu docētājiem un doktorantiem;
  • pētnieciskā darbība augstskolas pedagoģijā un docētāju profesionālo vajadzību izpētē;
  • informatīvais, konsultatīvais un metodiskais atbalsts augstskolu docētājiem augstskolas didaktikas jomā;
  • zinātnisko konferenču, semināru, simpoziju, kolokviju organizēšana un labās prakses piemēru popularizēšana;
  • pētniecības rezultātu publicēšana, zinātnisko rakstu krājumos un metodiskajos materiālos;
  • piedalīties un izstrādāt projektus vietējā un starptautiskajā līmenī augstskolas pedagoģijā, docētāju profesionālās darbības izpētē un nodrošināšanā;
  • sadarbības organizēšana ar izglītības, pētniecības un citām institūcijām Latvijā un pasaulē.