Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.08.2018

Adrese:  102.telpa, Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV-1083
Tālrunis: 67034812, 67034825
E-pasts: PPIC@lu.lv

Centra direktore: Mg.paed. Māra Pušpure

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPIC) tika izveidots 1993.gadā ar mērķi sniegt ieguldījumu skolotāju tālākizglītībā Latvijā. Darbību tas uzsāka ar 1994./1995. akadēmisko gadu, uzņemot pirmos studentus un organizējot pirmos tālākizglītības kursus. Centra darbībā ir pieredze izstrādājot un īstenojot lielus ESF projektus.

Galvenie darbības virzieni:
  • Jaunu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izveide, ņemot vērā valsts izglītības politikas nostādnes, darba devēju, pedagogu un citu  interesentu  vajadzības;
  • Tālākizglītības kursu kvalitatīvas īstenošanas organizēšana;
  • Konsultāciju sniegšana par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides iespējām, apmeklējot tālākizglītības kursus;
  • Sadarbības tīkla veidošana ar dažāda līmeņa izglītības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, kas nodarbojas ar pieaugušo pedagoģiskās izglītības un tālākizglītības jautājumiem.