Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Piedāvā pedagogiem jaunas pilnveides A programmas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.08.2018

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs, sākot ar 2017.gadu, piedāvā divas jaunas, Latvijā aktuālas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas:

1.    “Izglītojamo mācību sasniegumu, pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences vērtēšana”ar apakšprogrammām:

  • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana (36 stundas),
  • Pedagogu profesionālās darbības vērtēšana (36 stundas),
  • Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšana (36 stundas).

Programmā iekļautās tēmas aptver visu veidu un līmeņu vērtēšanu izglītībā. Programmas mērķis ir ir veicināt pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju un par vērtēšanu atbildīgo personu izpratni par vērtēšanas būtību, lomu, funkcijām mūsdienu izglītībā un prasmi veikt izvērtēšanu atbilstoši normatīviem aktiem un jaunākiem zinātniskiem pētījumiem, ievērojot izvērtējamo personu profesionālās, vecuma, individuālās īpatnības un ētikas principus. Programmas saturs un tā īstenošana ļaus sasniegt plānotos rezultātus, tādējādi paaugstinot pedagogu profesionālo kompetenci.
Tā kā Latvijā pašlaik tiek aktualizēta kompetenču pieeja izglītībā, kur vērtēšanai būtu jāpilda ne tikai diagnosticējošā, bet arī attīstošā un atbalstošā funkcija, tad minētā  programma ir piedāvājums šo komplicēto prasību īstenošanai.

2.    „Kompetenču pieejas teorētiskie un praktiskie aspekti mācību procesā” (36 stundas)

Sakarā ar to, ka Valsts izglītības satura centrs 2016./2017. mācību gadā ir uzsācis kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi un 2018.gadā ir paredzēts pakāpeniskai uzsākt tā ieviešanu,  Latvijas izglītības darbiniekiem ir daudz neskaidrību un jautājumu. Programmas saturs dos iespēju labāk izprast, kas ir kompetenču pieeja, kāda ir citu valstu pieredze šīs pieejas īstenošanā.

Programmas apguves procesā būs iespēja padziļināt izpratni par kompetenču pieejas izglītībā teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī rast metodisko atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai mācību procesā. Dalībnieki varēs aktīvi piedalīties programmas nodarbību laikā modelētajās situācijās un piemērot tās darbam klasē. Nodarbībās tiks piedāvāti konkrēti uzdevumi un stratēģijas, kā īstenot kompetencēs balstīto mācību saturu, ko veido vērtības, caurviju kompetences un pamatkompetences.

Programmu īstenošana tiks uzsākta , tiklīdz būs saņemts pietiekams pieteikumu skaits grupas nokomplektēšanai.

Pieteikuma anketa

- sūtīt uz e-pasta adresi rita.abele@lu.lv

Kontaktpersona:

Rita Ābele
LU PPMF PPIC direktores vietniece,
Tālr.: 67034033
E–pasta adrese: rita.abele@lu.lv

LU PPMF absolvente Airita Ešenvalde - "Ekselences balvas 2015" dabaszinātņu skolotājiem laureāte

2016.gada 17. februārī Mārupes vidusskolā norisinājās Ekselences balvas fināls progresīviem skolotājiem, kurā par labāko starp bioloģijas skolotājiem tika atzīta Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) absolvente Airita Ešenvalde.

„Ekselences balvu” jau 5 gadu organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU Fondu un finālā piedalījās 19 Latvijas dabaszinātņu (bioloģija, fizika, ķīmija) un matemātikas skolotāji, kuri vada mūsdienīgas un aizraujošas stundas, spēj ieinteresēt skolēnus mācīties eksaktos mācību priekšmetus un palīdz katram skolēnam sasniegt savus labākos rezultātus. Ekselences balvai” kopā bija pieteikti 101 bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāji.

Sveicam „Ekselences balvu” bioloģijā ieguvēju -  Priekules vidusskolas skolotāju AIRITU EŠENVALDI, kura bioloģijas skolotāja kvalifikāciju ieguvusi, absolvējot Latvijas Universitātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” apakšprogrammu “Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs”. Studiju programma izstrādāta  ESF projektā “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001).

„Ekselences balva” finālisti 17.02.2016.

Fotogalerija: Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju "Ekselences balvas" fināls un pasniegšanas ceremonija

Teksts: Sandra Kalniņa, LU PPMF PPIC

Foto: Ilze Žunde, Renārs Derrings