Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PPIC personāls
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.06.2017
Vispārējais personāls

Māra Pušpure, Mg.paed., centra direktore – plāno un  organizē centra darbības stratēģijas izstrādi, tās īstenošanu un uzdevumu izpildi,  atbild par finanšu līdzekļu piesaisti un izlietojumu. Sadarbībā ar fakultātes struktūrvienībām un citām institūcijām attīsta un plāno jaunu tālākizglītības programmu izstrādi, projektu izveidi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides un mūžizglītības jautājumos.

Tālrunis: 67034032
E-pasts: mara.puspure@lu.lv
Pieņemšana: V-207.telpa (vecais korpuss)

Rita Ābele, Mg.paed., direktores vietniece - organizē tālākizglītības vajadzību izpēti un jaunu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrādi, sadarbojoties ar  akadēmisko personālu un izglītības iestāžu pedagogiem. Plāno un koordinē kursu norisi un īstenošanu, konsultē profesionālās pilnveides jautājumos.

Tālrunis: 67034033
E-pasts: rita.abele@lu.lv
Pieņemšana: V-207.telpa (vecais korpuss)

Sandra Kalniņa, Mg.paed., Mg.phylol. direktores vietniece - plāno un organizē starptautisko projektu  izstrādi un sadarbības tīkla izveidi  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides un mūžizglītības jautājumos.

Tālrunis: 67034004
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv
Pieņemšana: V-207.telpa (vecais korpuss)