Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Programmas anotācija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.02.2018

Pedagoģiskās darbības pamati

B programma, 72 stundas

Programmas mērķauditorija ir vispārizglītojošo, profesionālo un interešu izglītības iestāžu skolotāji, kuriem nav pedagoģiskās izglītības.

Programmas mērķis ir pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci izglītības organizācijā, mācīšanās, audzināšanas un psiholoģijas pamatjautājumos.

Apgūstot kursu programmu, skolotāji pilnveidos:

  • izpratni par izglītības sistēmu un organizāciju;
  • zināšanas par  mācīšanās un mācīšanas savstarpējo saistību;
  • prasmes mācīšanās vides, metožu un paņēmienu izvēlē, izglītības un mācību programmu veidošanā;
  • zināšanas un prasmes pozitīvas saskarsmes veidošanā, starpkultūru komunikācijā, konfliktsituāciju izvērtēšanā un  risināšanā.;
  • izpratni par audzināšanas mērķiem, tās specifiku;
  • prasmes audzinātāja lomas realizēšanā un pedagoģiskās ētikas ievērošanā.

Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību atbilstošajā jomā.

Tiek pieņemti pieteikumi uz 2018.gada grupām.

Pieteikuma anketa