Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Programmas anotācija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.03.2017

Mūsdienīga mācību procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi

B programma, 72 stundas

Programmas mērķis ir pilnveidot profesionālo kompetenci un prasmes pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības  traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi.  Tiks papildinātas pedagogu zināšanas par izglītojamo ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem psiholoģisko raksturojumu, psiholoģiski medicīniskās diagnostikas un izpētes pamatprincipiem un nozīmi izglītojamā attīstībā un mācību procesa nodrošināšanā, par izglītojamo veiksmīgu iekļaušanu izglītības sistēmā.

Apgūstot šo programmu, pedagogi:

  • papildinās zināšanas un praktiskās darba iemaņas par pedagoģiskā darba organizēšanu, metožu un paņēmienu izvēli mācību satura apgūšanai izglītojamiem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības  traucējumiem, vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
  • gūs zināšanas par alternatīvās komunikācijas metodēm, pedagoģiski psiholoģisko korekciju un praktiskām darba metodēm, kā arī par taktilās stimulācijas pielāgošanu izglītojamā specifiskām attīstības īpatnībām;
  • pilnveidos zināšanas un prasmes individuālo mācību un audzināšanas programmu veidošanā, izglītojamo sasniegumu vērtēšanā.

Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt ar bērniem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi.

Pieteikuma anketa