Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Prakses un globālās partnerības centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.01.2017

Adrese:  A-313.telpa, Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Tālrunis: 67034015

Centra direktore: Ligita Grigule
E-pasts: ligita.grigule@lu.lv

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Prakses un globālās partnerības centrs ir LU PPMF akadēmiska struktūrvienība, kas izveidota, lai sekmētu skolotāja un pedagoģiskās prakses nodrošināšanu, starpdisciplināru zinātnisko sadarbību starp dažādu zinātņu nozaru un apakšnozaru LU struktūrvienībām, ārvalstu un citām Latvijas augstskolām, skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un vietējām kopienām, nodrošinot pētniecību, kvalitatīvu, praksē balstītu pedagogu izglītību un profesionālās kompetences pilnveidi darbam daudzvalodu un daudzkultūru vidē, veicinot sabiedrības saliedētību un integrāciju

Centra pārvaldes institūcijas ir centra direktors un centra padome.

Padome: Ligita Grigule, Anita Berķe, Rita Skara-Mincāne, Gunta Kraģe, Elita Stikute

Ar 28.04.2016., PPMF Domes lēmumu Nr.2040/182 nolemts izveidot Prakses un globālās partnerības centru un apstiprināts centra Nolikums.