Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pedagoģijas vēstures muzejs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.02.2017
Anniņmuiža - ēka, kurā atrodas Pedagoģijas muzejs
Pedagoģijas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas atklāšana Anniņmuižā 19.04.2006. No kreisās puses: LU prorekt. prof. Indriķis Muižnieks, muzeja vadītāja prof. Aīda Krūze
Sērijveida rakstu krājumi „Laikmets un personība"

Adrese: Rīgā, Anniņmuižā, Jūrmalas gatvē 76
Vadītāja: Dr.paed., emeritētā profesore  Aīda Krūze
Apmeklējumus pieteikt pa tālr. 67033859; 29372140 

 

Pastāvīgā ekspozīcija atklāta 19.04.2006.: tajā atspoguļoti materiāli par skolu, augstākās izglītības un skolotāju izglītības vēsturi, pedagoģijas zinātnes attīstību LU un Latvijā. Apmeklētāji var skatīt oriģinālus dokumentus un iespieddarbus par Latvijas mācību iestāžu vēsturi, pedagoģijas zinātnes attīstību, iepazīties ar dažādu laikmetu  mācību grāmatām un  pedagoģisko presi. Krājumā >2000 vienības (2015), t.sk. Konstantīna Karuļa (1915 - 1997), Ilmāra Freidenfelda (1929 - 2008), Ināra Beļicka (1931 - 2011) u.c. skolotāju un pedagoģijas zinātnieku arhīvi.

Muzejā iekārtota LU profesora Luda Bērziņa (1870- 1965) piemiņas istaba.

Pēc muzeja priekšlikuma ielai gar Anniņmuižu Rīgas Būvvalde piešķīrusi Muižas ielas nosaukumu (2013).Darbības mērķis – aktīvi iekļaujoties studiju procesā un zinātniskās pētniecības darbā, sekmēt iepriekšējo paaudžu un mūsdienu pedagoģisko vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm. .


Muzeja tradīcijas

 • Sērijveida rakstu krājuma „Laikmets un personība” izdošana (2000 - 2015)
 • Muzeju nakts pasākumi
 • Pedagoģijas vēstures tematikai veltītu grāmatu atvēršanas svētki
 • Pedagoģijas zinātnieku piemiņas saglabāšana (atceres pasākumi, izstādes, kapu apmeklējumi)

Muzejs sadarbojas ar

 • Latvijas Skolu muzeju biedrību
 • Rīgas Skolu muzeju, Leipcigas Skolu muzeju u.c. muzejiem
 • L.Bērziņa mazdēlu  LU Goda doktoru prof. Kristapu Keggi
 • latviešiem un latviešu organizācijām ārzemēs

Muzeja vadītāja un pedagoģijas vēsturnieki darbojas šādās starptautiskās organizācijās:

 • Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija (BPVA)
 • Starptautiskā pastāvīgā pedagoģijas vēsturnieku konference (ISCHEE)
 • Baltijas Zinātņu vēstures asociācija
 • Teodora Lita biedrība Vācijā
 • Vēsturiskās un sistemātiskās mācību grāmatu izpētes starptautiskā biedrība (IGSBI)

Muzeja darbības vēsturi skatīt šeit.