Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vadība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.07.2018

Dekāne, profesore, Dr.psych. Malgožata Raščevska

Tālrunis: +371 67034811
E-pasts: malgozata.rascevska@lu.lv

Pieņemšana: 101. telpa

 

Prodekāne, docente, Dr.sc.admin. Rita Kiseļova

Tālrunis:
E-pasts: rita.kiselova@lu.lv

Pieņemšana: 322.telpa

Prodekāne, asociētā profesore, Dr.paed. Ineta Helmane

Tālrunis:
E-pasts: ineta.helmane@lu.lv

Pieņemšana: 236.telpa

 

Lietvedības sekretāre - Laura Fomina

Tālrunis: +371 67034848
E-pasts: laura.fomina@lu.lv

Pieņemšana: 101. telpa

Darba laiks: pirmdiena - piektdiena no 9.00 līdz 17.00

Pieņemšanas laiks: interesēties individuāli pa tālruni vai e-pastu

 

 

Izpilddirektore - Silvija Puriņa

Tālrunis: +371 67034005
E-pasts: silvija.purina@lu.lv

Pieņemšana: 100a. telpa

 

Dekāna palīgs - lektore, Mg.paed., Mg. philol. Sandra Kalniņa

Tālrunis:
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv

Pieņemšana: 411. telpa

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas vadītāja - profesore, Dr.paed. Zanda Rubene

Tālrunis:
E-pasts: zanda.rubene@lu.lv

Pieņemšana: 228. telpa

Mākslas un tehnoloģiju nodaļas vadītāja p.i. - asociētā profesore, Dr.paed. Austra Avotiņa

Tālrunis:
E-pasts: austra.avotina@lu.lv

Pieņemšana: 408. telpa

 

Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas vadītāja - asociētā profesore, Dr.paed. Ineta Helmane

Tālrunis:
E-pasts: ineta.helmane@lu.lv

Pieņemšana: 236. telpaPsiholoģijas nodaļas vadītājs - profesors, Dr.Phd. Ivars Austers

Tālrunis:
E-pasts: ilvars.austers@lu.lv

Pieņemšana: 209. telpa

Skolotāju izglītības nodaļas vadītāja - profesore, Dr.paed. Indra Odiņa

Tālrunis:
E-pasts: indra.odina@lu.lv

Pieņemšana: 310a. telpa