Kontaktu meklētājs

Alvis Valdemiers


Informācijas tehnoloģiju departaments
IS izstrādes un attīstības nodaļa
Konsultants

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Lektors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 149. telpa
Tālrunis: 67034856

E-pasts: alvis.valdemiers@lu.lv

Prombūtne: 25.06.2020 - 03.08.2020