Kontaktu meklētājs

Baiba Upīte

Projekta vadītāja asistents
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Metodiķis
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Psiholoģijas nodaļa
Metodiķis
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Studiju servisa centrs
Projekta koordinators
Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma
Prombūtne
21.10.2019 - 25.10.2019