Kontaktu meklētājs

Sandra Kalniņa

Sabiedrisko attiecību speciālists
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Centra direktora vietnieks
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs
Lektors
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Skolotāju izglītības nodaļa