Kontaktu meklētājs

Anita Auziņa

Lektors
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Skolotāju izglītības nodaļa
Prombūtne
29.09.2019 - 03.10.2019
Konsultācijas
Katru nedēļu trešdienās no 12:15 līdz 13:15, 310c.kab. Individuālas konsultācijas iepriekš piesakoties (anita.auzina@lu.lv).