Kontaktu meklētājs

Ineta Helmane

Fakultātes prodekāns
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Asociētais profesors
Fakultātes nodaļas vadītājs
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa
Prombūtne
21.10.2019 - 27.10.2019