Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Anita Berķe

Skolotāju izglītības nodaļa
Skolotāju izglītības nodaļa

pētnieks
lektora p.i.

anita.berke@lu.lv

Ilze Buša

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

ilze.busa@lu.lv

Mihails Basmanovs

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

mihails.basmanovs@lu.lv

Kristīne Bērtiņa

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

kristine.bertina@lu.lv

Baiba Broka

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs

67033994

baiba.broka@lu.lv

Inga Belousa

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

inga.belousa@lu.lv

Sanita Baranova

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

docents

67034893

sanita.baranova@lu.lv

Ieva Baumane

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

ieva.baumane@lu.lv

Guntars Bernāts

Pedagoģijas zinātniskais institūts

vadošais pētnieks

guntars.bernats@lu.lv

Ilze Biezā

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

lektora p.i.

ilze.bieza@lu.lv

Katrīna Elizabete Biezā

Pedagoģijas zinātniskais institūts
Pedagoģijas zinātniskais institūts

zinātniski tehniskās informācijas inženieris
eksperts

katrina_elizabete.bieza@lu.lv

Maija Biseniece

Psiholoģijas nodaļa

docents

maija.biseniece@lu.lv

Ieva Bite

Psiholoģijas nodaļa

asociētā profesora p.i.

ieva.bite@lu.lv

Evija Bogdana

Studiju servisa centrs

metodiķis

67034824

evija.bogdana@lu.lv

Baiba Brice

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

baiba.brice@lu.lv

Ilze Briška

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

asociētais profesors

ilze.briska@lu.lv

Ineta Būdniece

Studiju servisa centrs

vecākais lietvedis

67034823

ineta.budniece@lu.lv