Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Inese Elsiņa

Psiholoģijas nodaļa

zinātniskā asistenta p.i.

inese.elsina@lu.lv

Ieva Everte

Psiholoģijas nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

ieva.everte@lu.lv

Inese Eglīte

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektora p.i.

inese.eglite@lu.lv

Raitis Eglītis

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

lektora p.i.

raitis.eglitis@lu.lv